15 maja 2022
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

15 maja 2022 roku na Mszy świętej o godzinie 11, odbyła się Uroczystość rocznicy I Komunii Świętej pod przewodnictwem ks. Pawła Zająca, w której uczestniczyło 30 dzieci.

Homilię wygłosił ks. Andrzej Pokrywa, głoszący Misje św. przed uroczystą konsekracją naszego kościoła.

Dzieci pragnęły uczcić rocznicę ważnej w ich życiu duchowym uroczystości – dnia, w którym po raz pierwszy w pełni uczestniczyli we Mszy świętej.

Życzymy dzieciom, aby w życiu nie zapominały o Jezusie, rozwijały się duchowo oraz jak najczęściej korzystali z sakramentu pokuty i Eucharystii. Oby w waszych sercach mieszkał Jezus żywy. Byście byli silni w wierze i z Bogiem szczęśliwe.

8 maja 2022
I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII

7 maja br. 27. dzieci z klas III, przystąpiło po raz pierwszy do Sakramentu pokuty, by w niedzielę Dobrego Pasterza, z czystym sercem w pełni uczestniczyć w najświętszej Eucharustii.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył  ks. Józef Bieniek, proboszcz oraz ks. Zbigniew Góra, misjonarz który głosi Misje św. w naszej parafii przygotowując nas do dobrego przeżycia Konsekracji naszej świątyni.

Dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii św. przygotowywał ks. Paweł Zając, wikariusz.

7 maja 2022
MISJE ŚWIĘTE

MISJE ŚWIĘTE w Parafii pw. NMP Królowej Polski

w Ustrzykach Dolnych

przed konsekracją kościoła /22.05.2022/

8.05 – 15.05.2022 r.

– W NIEDZIELE  8 i 15 maja, Msze św. w porządku niedzielnym z naukami ogólnymi.

– W tygodniu od 9 maja do 14 maja Msze św. rano o g. 8.00, wieczorem o g. 18.00 z naukami ogólnymi.

– W poniedziałek, 9 maja i we wtorek, 10 maja, na g. 10.00, zapraszamy na naukę misyjną dzieci ze Szkoły Podstawowej z klas od I – III.

   Na godzinę 10.45, na Mszę św. z nauką misyjną i nabożeństwo majowe dzieci z klas od IV – VI.

– W środę 11 maja i w czwartek 12 maja, na g. 10.00, zapraszamy na Mszę św. z naukę misyjną i nabożeństwo majowe, młodzież licealną.

– W piątek 13 maja, po Mszy św. o g. 8.00 z sakramentem Namaszczenia, wystawienie krzyża do całodziennej adoracji. Po Mszy św. o g. 18.00 procesja do Krzyża Misyjnego i nabożeństwo przy krzyżu.

– W sobotę, 14 maja, na Mszę św. o g. 18.00 i na naukę stanową, zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży.

– W niedzielę, 15 maja, zakończenie Misji Świętych z błogosławieństwem misyjnym. . .

Spowiedź misyjna 20 maja od g. 15.00.

MARYJO KRÓLOWO POLSKI

JESTEM PRZY TOBIE PAMIĘTAM CZUWAM

3 maja 2022
MARYJA UKIERUNKOWUJE NAS NA CHRYSTUSA

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, i tym samym w dniu odpustu parafialnego, oraz w Święto Konstytucji 3 Maja, w naszym kościele odprawiona została koncelebrowana Msza święta, którą sprawowali ks. dr Mariusz Woźny, ojciec duchowny i wykładowca psychologii Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ks. Roman Szczupak, dziekan dekanatu ustrzyckiego, i ks. prałat Józef Bieniek, proboszcz naszej Parafii.

O godzinie 11 wejściem procesyjnym i śpiewem scholi liturgicznej rozpoczęła się Eucharystia. W wygłoszonym kazaniu ks. dr Mariusz Woźny odniósł się do obecnej sytuacji, nie tylko w kontekście bratobójczej i okrutnej wojny w Ukrainie, ale także w obliczu zaniku wartości, kultury i upadłości życia moralnego. W tym znaczeniu przytoczył bardzo wymowne i aktualne słowa Zygmunta Krasińskiego: „Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watahy, cenę, by się rozprawić z nimi w stosownej chwili”. Jak zatem mamy się obronić? Co można zrobić, aby powstrzymać zło? Kościół daje nam potężny oręż, którym jest Najświętsza Maryja Panna. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi – mówił kardynał August Hlond, prymas Polski. Ale jak zaznaczył ks. dr Mariusz Woźny, musimy mieć jednak świadomość, że Maryja niczego za nas nie załatwi. Ona cały czas ukierunkowuje nas na swojego Syna, tak jak w Kanie Gililejskiej, kiedy zabrakło wina, zachęca nas do tego, abyśmy uczynili wszystko, co powie nam Pan Jezus (por. J 2,5). Jej moc płynie z zażyłości ze swoim Synem, kontemplacji i wypełniania Słowa Bożego oraz „zachowywania wszystkich tych spraw i rozważania ich w swoim sercu (por. Łk 2, 19). Bo to Bóg „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (z dzisiejszego drugiego czytania, Kol 1,13-16).

Po zakończeniu Mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna, podczas której śpiewano Litanię loretańską. I zabrzmiał hymn „Te Deum laudamus” – zawsze przejmujący i dający nadzieję.

A na koniec popłynęła piękna pieśń zawierzenia „Ave Maria Jasnogórska” w wykonaniu ks. Łukasza Majchrowskiego, naszego wikariusza.

17 kwietnia 2022
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 2022

Chrystus zmartwychwstał… Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Chrystus zmartwychwstał i  żyje na zawsze, a dzięki temu i my razem z Nim żyć będziemy. To zasadnicza prawda o Bogu i o człowieku. „Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia. Nasz kultura straciła zdolność dostrzegania konkretnej obecności Boga, Jego działania w świecie. Uważamy, że Bóg znajduje się w zaświatach, na innym poziomie rzeczywistości, oddalony od naszych konkretnych relacji”… /Lumen Fidei, 17/

Tak jednak nie jest. Zmartwychwstanie to ostateczne zwycięstwo, ale nie jakieś abstrakcyjne, poza człowiekiem, które mogę sobie obejrzeć z daleka. To jest zwycięstwo człowieka. Chrystus to zwycięstwo ofiarowuje człowiekowi. On daje udział  w swoim zwycięstwie człowiekowi. Chrystus chce, by człowiek zwyciężył śmierć, by żył. Taka jest wola Boga Ojca. Potwierdzeniem tego jest zwycięstwo śmierci Syna Bożego przez zmartwychwstanie. On zmartwychwstał dla każdego człowieka, dla każdego z nas, byśmy żyli. Zatem Zmartwychwstanie Chrystusa  to nie tylko kwestia teologiczna, odnosząca się do wiary w to, że dwa tysiące lat temu Jezus powstał z martwych. Odnosi się ono do życia człowieka, do śmierci i zmartwychwstania człowieka, do naszego zmartwychwstania. Takie przeżycie Świąt Wielkiej Nocy nadaje sens, konkretny sens naszemu życiu i przeznaczeniu… I ciągle na nowo trzeba nam ten sens odczytywać…

Zdrowych, pełnych pokoju, radości paschalnej i nadziei Świąt Wielkanocnych życzy:

Józef Bieniek, proboszcz

Łukasz Majchrowski, wikariusz

Paweł Zając, wikariusz

16 kwietnia 2022
WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

W naszej świątyni odbyło się poświęcenie pokarmów wielkanocnych. A na godz. 20.00 zapraszamy do kościoła na Liturgię Wielkiej Soboty. Na nabożeństwo wieczorne zabieramy ze sobą świece.

15 kwietnia 2022
WIELKI PIĄTEK

Grób Pański – wykonanie s. Iwona, zakrystianka

Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się Mszy św.; to dzień najgłębszej żałoby w Kościele. Wyraża ją liturgia Wielkiego Piątku, która jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Centrum liturgii wielkopiątkowej jest uroczysta adoracja krzyża – adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. W naszym kościele, staraniem siostry Iwony przygotowany został symboliczny Grób Pański.

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. W tym dniu wierni koncentrują się na rozważaniu biblijnego opisu Męki Pańskiej i śmierci Chrystusa na Krzyżu, a następnie na adoracji i uczczeniu Krzyża Świętego. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez Krzyż niż poniżenia przez Mękę.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

stat4u