22 września 2019
MAREK BAŁATA W HOŁDZIE PRYMASOWI TYSIĄCLECIA

22 września br. w naszej świątyni parafialnej odbył się koncert Marka Bałaty w Hołdzie Prymasowi Tysiąclecia. Organizatorem było Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy.

21 września 2019
KONGRES BIBLIJNY W NASZEJ ARCHIDIECEZJI

„Panie, uświęć nas w prawdzie”, pod takim hasłem 21 września br. delegacja naszej parafii na czele z ks. Proboszczem Józefem Bieńkiem oraz ks. Sebastianem Muchą uczestniczyła w Kongresie Biblijnym Archidiecezji Przemyskiej. Kongres został podzielony na 6 miejsc, sześć archiprezbiteratów. Pierwszym miejscem spotkania kongresowego był Polańczyk. Spotkanie dla archiprezbiteratu bieszczadzkiego miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Uczestnicy kongresu wysłuchali dwóch referatów:

– Jak Żydzi i Grecy rozumieli prawdę – ks. dr hab. Andrzej Piwowar

– Prawda w świetle Psalmów – ks. dr Maciej Dżugan

Następnie przed Najświętszym Sakramentem wsłuchaliśmy się w rozważania ks. prof. Stanisława Haręzgi.

Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy programu słowno-muzycznego wykonanego przez młodzież z Ustrzyk Dolnych,pod kierunkiem pani Janiny Malickiej.

Punktem kulminacyjnym była Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp Stanisław Jamrozek.

14 września 2019
POLSKA POD KRZYŻEM

14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża, nasza parafia włączyła się w ogólnopolską akcję „Polska pod Krzyżem”.

Zebrani przed naszą świątynią pod Krzyżem Misyjnym uczestniczyli w modlitwie przebłagalnej za bluźnierstwa i błagalnej w intencji naszej Ojczyzny, Narodu i Kościoła.

Zachęcając do udziału w akcji, ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko–kamieński powiedział: „Niech się Polska obudzi u stóp Krzyża”  

– Czas, abyśmy wszyscy stanęli razem na nowo, razem z narodem, abyśmy się wpatrzyli i wsłuchali w Chrystusa. Niech to święto, 14. dzień września, pomimo różnorakiego zgiełku, arogancji i drwin z Bożej sprawy, dla Ciebie, dla mnie i dla nas wszystkich, niech będzie momentem adoracji Krzyża, uwielbienia Chrystusa, który na Krzyżu oddał życie za ciebie i za mnie. W ten sposób wszedł do chwały jako Zmartwychwstały i zwycięski. Niech się Polska obudzi u stóp Krzyża, niech się odnajdzie przy Maryi, niech się zakocha na nowo w Chrystusie i niech nowej mocy nabierze – powiedział ks. abp Andrzej Dzięga.

10 września 2019
NOWE DRZWI W NASZYM KOŚCIELE

Po wybudowaniu zadaszenia, którego podjęła się firma firma BUD-REM Andrzeja Kalety, można było zamontować drzwi główne, które wykonała i zamontowała firma „Zakład Stolarski Czesław Mazur” z Szarowoli.

28 lipca 2019
MSZA ŚW. W INTENCJI POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W USTRZYKACH DOLNYCH

Uroczystą Mszą św. funkcjonariusze kontynuowali powiatowe obchody Święta Policji, w tym roku wyjątkowe z uwagi na jubileusz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. prał. Józef Bieniek, proboszcz parafii, wzięło udział kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, Policjanci wraz ze swoim pocztem sztandarowym, pracownicy cywilni a także rodziny i wierni zebrani na uroczystej Eucharystii w naszym kościele parafialnym.

Ksiądz proboszcz w słowach skierowanych do funkcjonariuszy, pracowników Policji, ich rodzin i wiernych powiedział między innymi:

„Dzisiaj na Mszy św. widzimy policjantów nas czele z komendantem Powiatowej Komendy Policji i z jego współpracownikami. Prośba o sprawowanie Mszy św. z okazji 100. rocznicy powołania do istnienia Polskiej Policji Państwowej, świadczy o waszej mądrości. Zdajecie sobie bowiem sprawę z tego, że dobre wyposażenie i profesjonalizm nie wystarczy w waszej służbie, potrzebna jest opieka Bożej Opatrzności.

Dziś Polska woła o stróżów prawa, którzy mają prawe sumienia i moralny kręgosłup. Woła o funkcjonariuszy, którzy są zdeterminowani, aby walczyć ze złem, woła o takich policjantów, którzy gotowi są do końca wypełnić swoje ślubowanie i zaryzykować swoje swoim zdrowiem, a nawet życiem w obronie człowieka, który oczekuje pomocy. Potrzeba nieustannej kontroli serc i umysłów, wielkiej mądrości, odpowiedzialności i samokontroli tych, którzy decydują się służyć w szeregach Policji Państwowej. Policjanci piszą kolejny rozdział tej niezwykle ważnej formacji. Policjanci cieszą się wysokim zaufaniem polskiego społeczeństwa. To, że żyjemy w kraju z dużym poczuciem bezpieczeństwa doceniają także goście, turyści z wielu krajów świata, którzy licznie odwiedzają naszą Ojczyznę.

Niech Msza św. ofiarowana w waszej intencji będzie wyrazem naszego uznania. Wszystkim zaś powołanym do służby w policji życzymy, aby wasze zaangażowanie było doceniane. Niech Bóg wspomaga was w służbie dla dobra naszej Ojczyzny i jej mieszkańców”