26 maja 2019
26.05.2019 NIEDZIELA VI WIELKANOCY

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy, czyli tzw. Dni Krzyżowe.

Dzisiaj początek nowenny przed sakramentem bierzmowania, który młodzież dekanatu przyjmie 4 czerwca. Ta nowenna zostanie przedłużona aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

W piątek zakończenie nabożeństw majowych. Od soboty rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa.

W tygodniu pierwsza sobota miesiąca.

W niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w naszej diecezji święcenia diakonatu.

Dziękujemy parafianom za ofiary składane na potrzeby spłacenia kosztów związanych z częściowym wykonaniem ścieżki procesyjnej, dziękujemy za ofiarę państwu Jadwidze i Władysławowi Prugarom oraz państwu Jaślarom za ofiarę, także strażakom za dar ołtarza złożony w Dniu Strażaka.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę na kwiaty: Stefanii Gankiewicz, Annie Janickiej, Irenie Krzywowiąza, Weronice Tymoszczuk, Genowefie Papciak, Janinie Hołubowskiej, Mieczysławowi Środoniowi, Ludwikowi Wojtasikowi, Krzysztofowi Paszkowskiemu.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulicy Pionierskiej 6/kl.1-2.                      

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministranci i lektorzy

W środę schola liturgiczna

W piątek schola dziecięca, OAZA i KSM.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie

Dzisiaj wybory do Parlamentu Europejskiego. W poczuciu odpowiedzialności za Europę,  nasza Ojczyznę, nasz Naród, nasze rodziny, za jakość i kształt życia społecznego i publicznego, starajmy się  uczestniczyć w wyborach.

19 maja 2019
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII

Ważne w naszym życiu wydarzenia, zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem jest I Komunia święta. Dlatego też dzieci klas IV w rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, świętują jej rocznicę.

Rocznica to jednak nie tylko okazja do wspomnień czy ponownego spotkania z przyjaciółmi. To okazja do zapytania siebie, jak w ciągu tego roku Jezus eucharystyczny był obecny w moim życiu. Pytanie o moje uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, o częstotliwość korzystania ze spowiedzi i przyjmowanie Komunii św., o to czy Bóg rzeczywiście jest mocniej obecny po I Komunii świętej w moim życiu i w mojej rodzinie.

19 maja br. uroczystej Mszy św. w I rocznicę komunii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Józef Bieniek.

Dziękujemy rodzicom oraz s. Damianie, przełożonej i katechetce za przygotowanie uroczystości.

19 maja 2019
19.05.2019 NIEDZIELA V WIELKANOCY

Dzisiaj dzieci klas czwartych, wraz z rodzinami, przeżywają na Mszy św. o g. 11.00, rocznicę I Komunii św. Dziękujemy rodzicom oraz s. Damianie, przełożonej i katechetce za przygotowanie uroczystości.

Dzisiaj nabożeństwo majowe o g. 17.00. Codziennie po Mszy św. o g. 18.00. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych.

Jutro rocznica święceń biskupich ks. bpa Stanisława Jamrozka, we wtorek zaś rocznica ingresu ks. abpa Adama Szala do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

W środę, 22 maja, powiatowe obchody Dnia Strażaka. Msza św. w naszym kościele o g. 13.00. Serdecznie zapraszamy.

W czwartek, 23 maja XIII Bieszczadzki Dzień Osób Niepełnosprawnych „Słońce świeci dla wszystkich”.

Msza św. w naszym kościele o g. 10.00. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Szczegółowy program w gablocie.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby spłacania kosztów związanych z częściowym wykonaniem ścieżki procesyjnej. Dziękujemy rodzicom dzieci I komunijnych i rocznicowych za złożoną ofiarę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę, rodzicom dzieci klas czwartych.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulicy Pionierskiej 4/kl.1-2.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu;

W poniedziałek ministranci i lektorzy

We wtorek schola liturgiczna

W czwartek Krąg Biblijny

W piątek schola dziecięca, OAZA i KSM.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

 

12 maja 2019
12.05.2019 NIEDZIELA IV WIELKANOCY

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.

Dzisiaj na Mszy św. o g. 11.00  I Komunia św. w naszej parafii, pierwsze pełne uczestnictwo w Eucharystii dzieci klas trzecich.

W tygodniu tzw. Biały Tydzień. Dzieci wraz z rodzicami przychodzą na Mszę św. i w pełni w Niej uczestniczą, także uczestniczą w nabożeństwie majowym.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie do I Spowiedzi i I Komunii św. za trud wychowania i kształtowania wiary. Dziękujemy ks. Piotrowi, wikariuszowi i katechecie za formację eucharystyczną dzieci i przygotowanie wraz z rodzicami dzisiejszej uroczystości.

Codziennie nabożeństwa majowe po Mszy św. o g. 18.00.

Dzisiaj nabożeństwo majowe o g. 17.00. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych.

W czwartek Święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski i Akcji Katolickiej.

W przyszłą niedzielę, dzieci klas czwartych przeżywać będą na Mszy św. o g. 11.00, Rocznicę I Komunii św.

We wtorek i w czwartek prosimy dzieci z klas czwartych o g. 15.30 do kościoła na próbę.

Spowiedź dla dzieci rocznicowych i ich rodzin w sobotę od g.16.30.

Dziękujemy parafianom za ofiary składane na potrzeby spłacania kosztów związanych z częściowym wykonaniem ścieżki procesyjnej. Na dzisiaj parafia nie posiada środków na dalsze prace. Dziękujemy rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia  kościoła, ofiarę, rodzicom dzieci I Komunijnych.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy rodzicom dzieci przeżywającym Rocznicę I Komunii św.

 Spotkania duszpasterskie:

W poniedziałek ministranci i lektorzy

We wtorek schola liturgiczna

W środę po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie majowym młodzież przed Sakr. Bierzmowania /4 czerwca/

W czwartek po nabożeństwie majowym prosimy na spotkanie rodziców młodzieży, która przystąpi do bierzmowania.

W piątek schola dziecięca, OAZA i KSM.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Ogłoszenie…

 

21 kwietnia 2019
21.04.2019 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Życzenia Wielkanocne…

Rozpoczyna się Oktawa Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania Zmartwychwstania Chrystusa na osiem dni, dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Dziękujemy za zaangażowanie w liturgię Triduum Paschalnego: Scholi Parafialnej, Służbie Liturgicznej, Akcji Katolickiej Oaza i KSM, także panom niosącym w czasie procesji rezurekcyjnej chorągwie i baldachim, siostrom różańcowym, dziewczętom z oazy.

Dzisiaj Msze św. jeszcze o g. 9.00    11.00    18.00.

Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Msze św. w porządku niedzielnym, także o g. 18.00.

Przyszła niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia o g. 15.00.

W czwartek w Oktawie Wielkanocy, modlitwy o urodzaje. W parafiach wiejskich urządzane są procesje błagalne i błogosławieństwo pól.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy obejściu kościoła oraz na wykonywane konfesjonały. Dziękujemy za ofiarę Ludwikowi Wojtasikowi, Bogumile Tama, Janinie Chorzępa, Wojtkowi Domiszewskiemu, Ewie Barzyk.

Dziękujemy za kolejną już ofiarę ks. biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi, który dwa razy w ciągu roku systematycznie, składa ofiarę na rzecz prac przy naszym kościele.

Dziękujemy pani Jolancie Plęs za ufundowanie okna z witrażem /okulus/ na zwieńczenie sklepienia kościoła.

Dziękujemy s. zakrystiance Iwonie za troskę o świątynię, przygotowanie Ciemnicy i Pańskiego Grobu. Dziękujemy za pomoc Jackowi Krechowi, Zbigniewowi Kuźmińskiemu, starszym ministrantom, Grzegorzowi Giefertowi oraz wszystkim zaangażowanym.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Wioletcie Strączek, Krystynie Jasińskiej, Jadwidze Boczar, Grażynie Plezia, Marii Wojtowicz, Lidii i Wacławowi Szczepańskim, Bożenie Piątkowskiej, Danucie i Marietcie Wróbel, Jadwidze i Piotrowi Zubelewiczom, Tomaszowi, Barbarze i Agnieszce Winnickim, Hannie Nowocin, Elżbiecie i Annie Ciszek, Beacie Darocha, Alicji i Radkowi Batorom, Kaletom, Alinie Rymarowicz, Danucie Gołojuch. Na sobotę troskę o kościół zawierzamy parafianom z ulic Nadbrzeżnej, Krótkiej, Rynku i Zielonej.

 

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

We wtorek schola liturgiczna

W środę młodzież przed sakramentem bierzmowania, które będzie dla dekanatu 4 czerwca, o g. 18.00 w kościele św. Józefa

W czwartek zapraszamy na spotkanie Krąg Biblijny oraz pragnących włączyć się w spotkania.

W czwartek o g. 16.00 spotkanie dzieci I Komunijnych

W piątek schola dziecięca, OAZA oraz KSM

W piątek, 26 kwietnia o g. 10.00, Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla maturzystów Zespołu Szkół Licealnych. Zapraszamy młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytanie prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na Konferencję Naukową ”Stefan Kardynał Wyszyński w obronie Kościoła”. Konferencja będzie miała miejsce w Komańczy, w Szkole Podstawowej im. Kardynała, Stefana Wyszyńskiego, 27 kwietnia.

Natomiast 28 kwietnia, w niedzielę o g. 16.00, w naszym kościele,  będzie miał miejsce koncert „Ewa Uryga w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia”. Serdecznie zapraszamy…

 

7 kwietnia 2019
7.04.2019 NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU

Przeżywamy rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczy ks. Marek Typrowicz, proboszcz Parafii Ustrzyki Górne.

Dzisiaj Msze św. z naukami ogólnymi.

O g. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic różańcowych.

W poniedziałek i wtorek Mszy św. o g. 6.30 i 7.00 nie będzie. Zapraszamy w te dni na Mszę  św.  z naukami rekolekcyjnymi o g. 8.00  oraz o g. 18.00. W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00 nauka stanowa dla ojców i matek.

Porządek rekolekcji wystawiony w gablocie.

Spowiedź wielkopostna 15 kwietnia, w poniedziałek, od 9.00 – 12.00 oraz od 15.00 – 18.00.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek:

17.30 dla dzieci

18.00 Droga Krzyżowa parafialna, następnie Msza św. Młodzież, która nie wyjedzie na spotkanie młodych do Dukli, zapraszamy na Drogę Krzyżową

o g. 18.00.

Za tydzień Niedziela  Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. W czasie Mszy św. obrzęd poświęcenia palm.

Od piątku do Niedzieli Palmowej włącznie, XXVI Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, w tym roku w Dukli.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministranci i lektorzy                                                                               

W środę schola liturgiczna

W piątek schola dziecięca

Dziękujemy za ofiary składane na wykonywane konfesjonały do naszego kościoła oraz prace przy obejściu świątyni. Dziękujemy rejonowym za posługę.

Dziękujemy także za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Józefie Osiowy, Stefanii Pitera, Halinie Woźniak, Bazylemu Krechowi, Beacie Woźniak, Agnieszce Maciuk, Annie i Józefowi Zygmuntom, Dorocie Tympalskiej,  Florianowi Zablockiemu, Irenie Milczanowskiej, Marii Zamołojko, Ewie Chrząszcz, Bożenie Wojtysiak, Jolancie Bury, Danucie Patulak, Małgorzacie Pałycia, Zuzannie Dobrowolskiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulic Szkolnej 1 oraz Sikorskiego.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania. Gość Niedzielny wraz z filmem o św. Ignacym Lojoli, żołnierzu, grzeszniku i świętym.

W ramach Caritas Archidiecezji zachęcamy do nabywania paschalików i baranków paschalnych.

Ofiary na urządzenie Pańskiego Grobu prosimy składać do puszki.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W dniu 13 kwietnia w sobotę, w ustrzyckim Domu Kultury, o g. 16.00, zostanie wystawiony spektakl „Znak Krzyża” przygotowany przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana  Kardynała Wyszyńskiego zaprasza na Konferencję naukową „Stefan Kardynał Wyszyński w obronie Kościoła”.

Konferencja będzie miała miejsce w Komańczy, w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 27 kwietnia 2019 roku.

Szczegóły w gablocie.

Natomiast 28 kwietnia, w niedzielę, o g. 16.00, w naszym kościele będzie miał miejsce koncert „Ewa Uryga w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia”.

Serdecznie zapraszamy.

5 kwietnia 2019
MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE

Serdecznie zapraszamy na film fabularyzowany o Bożym Miłosierdziu i misji Siostry Faustyny Kowalskiej, ujawniający nieznane dotąd fakty i niedawno ujawnione dokumenty.

Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się pewnego dnia nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu i przygotowania świata na jego ostateczne przyjście. Zadanie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania, ale siostra Faustyna zrobi wszystko, aby je wypełnić. Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę widywała Jezusa.

Jedyny seans w naszym kinie, w niedzielę 14 kwietnia br. o godz. 18.00

 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone