28 lipca 2018
29.07.2018 NIEDZIELA XVII ZWYKŁA

Dzisiaj, tak jak w niedziele na wakacjach, Msza św. o g. 20.00.

Przypominamy dzieciom i młodzieży o obowiązku uczestniczenia na wakacjach we Mszy św.

Rozpoczyna się miesiąc modlitw o trzeźwość Narodu. Zachęcamy do podjęcia abstynencji, ale także trzeźwości, włączając się w inicjatywę „ 100 dni trzeźwości na 100 lecie niepodległości” Księga Abstynencji i Trzeźwości wystawiona jest na stoliku.

W środę, 1 sierpnia- Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, którego 74 Rocznicę wybuchu w tym roku przeżywamy.

W sobotę, 4 sierpnia, wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów.

 W tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od g. 17.00. Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną.

W tygodniu nabożeństwa:

We wtorek nabożeństwo do św. Michała Archanioła

W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Dziękujemy za ofiary składane na rzecz wyposażania kościoła oraz obsługi zaciągniętego kredytu. Dziękujemy  rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Markowi Kwolkowi, Genowefie Osika, Marii Król, Ewie Furmaniak, Janinie Tama, Józefie Maciuk, Marii Tomkiewicz, Ewie Jachym, Stanisławie Kmiecik, Anastazji Majer, Marii Jaźwieckiej, Annie Pomagiel, Józefie Wołos, Małgorzacie Sikora, Justynie Pomagiel, Danucie Karpińskiej, Danielowi Supersonowi.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 13/kl. 1-3 oraz 7-8.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

22 lipca 2018
22.07.2018 NIEDZIELA XVI ZWYKŁA

Dzisiaj, tak jak w każdą niedzielę na wakacjach, Msza św. także o g. 20.00.

Przypominamy o niedzielnej Eucharystii na wakacjach.

Dzisiaj błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Ofiary składane na parkingu przy poświęceniu pojazdów przeznaczone są na środki transportu dla misjonarzy.

W poniedziałek święto św. Brygidy, patronki Europy.

We wtorek wspomnienie św. Kingi.

W środę święto św. Jakuba Apostoła, patrona pielgrzymów.

W czwartek wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi. Pamiętajmy w modlitwie o rodzicach i dziadkach.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby wyposażania świątyni oraz spłacania zaciągniętego kredytu. Dziękujemy za ofiarę pani Teresie Helon. Dziękujemy również  rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Annie Janickiej, Stefanii Gankiewicz, Weronice Tymoszczuk, Ludwikowi Wojtasikowi, Kniaziowskiemu, Irenie Krzywowiąza, Alinie Rozmus, Beacie Wójcik, Marii Baran, Genowefie Papciak, Irenie Krystian, Mieczysławowi Środoniowi, Krzysztofowi Paszkowskiemu. Dziękujemy alumnowi Mariuszowi Falowi za wykoszenie trawników.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom  z ulic Pionierskiej 6/kl. 1-2 oraz Wyzwolenia. Zazwyczaj prosimy do porządkowania kościoła parafian z wielu mieszkań. Podyktowane jest to świadomością starszego wieku parafian. Jednak zdarzają się sytuacje gdy wielu parafian, zwłaszcza będących w pełnej dyspozycji, dyspensuje się od porządkowania kościoła i wyzwanie podejmuje dwie lub trzy osoby, na które spada cały trud pracy. Prosimy o zrozumienie sprawy.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W związku ze Świętem Policji, w przyszłą niedzielę Msza św. o g. 11.00

z udziałem Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Zapraszamy.

15 lipca 2018
15.07.2018 NIEDZIELA 15 ZWYKŁA

Dzisiaj, tak jak w każdą niedzielę na wakacjach, Msza św. o g. 20.00.

Przypominamy o obowiązku udziału w Eucharystii także na wakacjach.

W tygodniu Msza św. ranna tylko o g. 6.30.

W poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane w przyszłą niedzielę, na parkingu przy poświęceniu pojazdów, przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby wyposażania naszego  kościoła.

Dziękujemy za ofiarę państwu Klaudii i Ryszardowi Prędkim. Dziękujemy  rejonowym za posługę.

Dziękujemy  za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia ofiarę: Ewie Muszyńskiej, Ewie Stępień, Stanisławie Binik, Kamili Gwóźdź, Helenie Glazar, Agnieszce Kot, Marii Paliwoda, Krystynie Brągiel, Marii Tetera, Tadeuszowi Krauzowi, Jadwidze Tylenda, Marii Mołoń, Katarzynie Bramberger, Marii Dubik, Genowefie Huber.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 4/1-2.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

8 lipca 2018
8.07.2018 NIEDZIELA XIV ZWYKŁA

W niedziele na wakacjach  Msza św. także  o g. 20.00.

W tygodniu Msza św. ranna tylko o g. 6.30.

W tygodniu nabożeństwa:

We wtorki nabożeństwo do św. Michała Archanioła

W środy Nowenna do matki Bożej Nieustającej Pomocy

W piątki nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

W środę święto Św. Benedykta, Patrona Europy.

Mariusz Fal, przebywający dotychczas u OO. Karmelitów w Krakowie, po ukończeniu czwartego roku studiów teologicznych został przyjęty na piąty rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Zawierzamy go modlitewnemu wsparciu parafian.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele i obsługę kredytu.  Dziękujemy  rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Józefowi Andrejko, Marii Ryszka, Agacie i Franciszkowi Łukaczom, Barbarze Rzeźnikiewicz, Barbarze Dziuruń, Ewie Mazur, Krystynie Żurowskiej, Adamowi Sadnickiemu, Annie Oleś.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 2/kl. 1-4.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

1 lipca 2018
1.07.2018 NIEDZIELA 13 ZWYKŁA

Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i refleksja modlitewna. Natomiast o g.17.00 nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.

Dziś, jak w każdą niedzielę na wakacjach Msza św. także o g. 20.00.

Dziś w Jasieniu Uroczystości Jubileuszowe związane z Sanktuarium MB Bieszczadzkiej.

Od jutra w tygodniu w czasie wakacji Msza św. ranna tylko o g. 6.30.

W tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

Spowiedź w piątek od g. 17.00.

Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną.

We wtorek święto św. Tomasza Apostoła.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona na Seminarium Duchowne.

Dziękujemy za ofiary składane na rzecz prac przy kościele i spłacanie zaciągniętego kredytu. Także państwu Jadwidze i Władysławowi Prugarom, Grażynie Homa, Emilii Frodyma.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Annie Nowocin, Marii Wojtowicz, Lidii Szczepańskiej, Danucie Wróbel, Bożenie Piątkowskiej, Danucie Gołojuch, Zofii Kaleta, Beacie Darocha, Alinie Rymarowicz, Jadwidze i Stanisławowi Boczarom, Krystynie i Wiesławowi Jasińskim, Wioletcie i Piotrowi Strączkom, Grażynie Plezia, Piotrowi Zubelewiczowi, Jadwidze Zubelewicz, Annie Gofryk.

Na sobotę troskę o kościół powierzamy parafianom z ulic Nadbrzeżnej, Krótkiej, Rynku, Zielonej.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

24 czerwca 2018
24.06.2018 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o g. 17.00. Codziennie litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych.

W piątek, 29 czerwca, Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o g. 7.00   9.00   18.00. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Taca przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby wyposażania kościoła oraz spłacania zaciągniętego kredytu: w rejonach, w kopertach na tacę, czy na konto parafialne. Dziękujemy  rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Jadwidze Bindas, Bronisławie Kurek, Eugenii Jakubik, Janinie Durał, Halinie Ruszelak, Janinie Konopelskiej, Janowi Patlewiczowi, Fryderykowi Brózdzie, Dariuszowi Zaletańskiemu, Wandzie Michalskiej, Władysławowi Lewickiemu, Janowi Lewickiemu, Małgorzacie Skibie.

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ul. Nadgórnej.

We wtorek próba scholi liturgicznej.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca Uroczystości 50 Lecia Sanktuarium MB Bieszczadzkiej w Jasieniu. W niedzielę, 1 lipca o g. 12.00, Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem Ks. abpa Adama Szala Metropolity Przemyskiego. Szczegóły Uroczystości Jubileuszowych na plakatach.

Ks. Andrzej Mroczkowski, były proboszcz Parafii MB Bieszczadzkiej w Jasieniu organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w drugim tygodniu ferii zimowych 2019 roku. Szczegóły w gablocie.

17 czerwca 2018
17.06.2018 NIEDZIELA 11 ZWYKŁA

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o g. 17.00. Codziennie nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do uczestnictwa.

We wtorek, w kościele św. Józefa Robotnika o g. 18.00, Sakrament Bierzmowania dla młodzieży naszego dekanatu. Spowiedź przed bierzmowaniem dla młodzieży i świadków oraz rodzin, w poniedziałek od g. 17.30.

W środę o g. 9.30 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

Natomiast dla Zespołu Szkół Licealnych Msza św. na zakończenie roku  Szkolnego w piątek o g. 8.00.

W środę, o g. 16.00 nabożeństwo na zakończenie zajęć dla dzieci przedszkolnych, wraz z rozdaniem dyplomów.

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkół i przedszkoli.

W piątek ostatnia przed wakacjami edycja szkoły biblijnej. Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy o Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W niedzielę, 24 czerwca, spotkanie organizacyjne w Lesku rozpoczęte Mszą św. o g. 18.00.

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby wyposażania naszego  kościoła. Bóg zapłać rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Stefanii Pitera, Kazimierzowi Woźniakowi, Józefie Osiowy, Annie Sobieckiej, Irenie Milczanowskiej, Bazylemu Krechowi, Annie Zabłockiej, Danucie Patulak, Zuzannie Dobrowolskiej, Marii Zamołojko.

Na sobotę troskę świątynię powierzamy parafianom z ulic Szkolnej i Sikorskiego.

We wtorek próba scholi liturgicznej

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

stat4u