25 października 2020
25.10.2020 NIEDZIELA XXX ZWYKŁA

Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, jest obchodzona jako rocznica poświęcenie kościoła własnego, którego data poświęcenia nie jest znana. Nasz kościół, ten sprzed rozbudowy, został poświęcony 3 maja 1912 roku przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, obecnie świętego i dedykowany pod wezwanie NMP Królowej Polski.

Po wyposażeniu kościoła rozbudowanego, wykonaniu ścieżki procesyjnej, nastąpi konsekracja kościoła.

Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W tygodniu o g. 18.00. W sobotę zakończenie nabożeństw różańcowych.

W niedzielę, 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. tak jak w każdą niedzielę, także o g. 18.00.

O g. 14.00 na cmentarzu sprawowana będzie modlitwa za zmarłych w formie procesji celebransa i asysty liturgicznej. W tym czasie wierni modlą się przy grobach swoich bliskich, zachowując obostrzenia sanitarne.

W listopadowych dniach pamiętamy w sposób szczególny o naszych zmarłych. Ta pamięć niech będzie wpisana w następne pokolenie. Niech ona będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w sprawy ostateczne, które stają się udziałem każdego. Tym, którzy już odeszli do wieczności zanośmy dar modlitwy, zwłaszcza dar Mszy św. i modlitwy wspominkowej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone znicze będą cenne w oczach Boga.

Na stoliku wystawione są blankiety wspominkowe. Wypominki za zmarłych składamy w zakrystii.

Od pierwszego do ósmego listopada można zyskać odpust zupełny. Można go również uzyskać przez dowolne osiem dni w listopadzie, nawiedzając kaplicę, kościół, lub cmentarz i modląc się za zmarłych i będąc w stanie łaski uświęcającej.

Codziennie przed Mszami św. możliwość spowiedzi. Szczegóły dotyczące odpustów znajdują się w gablocie w rozporządzeniu ks. Arcybiskupa Adama Szala oraz na stronie internetowej parafii.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Władysławie Fesnak, Królikowskim, Wiesławie Jurek, Iwonie Iwanik, Grażynie Tomoń, Krystynie Bulwan, Helenie Landwójtowicz.

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ulicy Korczaka 5 i 7 oraz Korczaka domy prywatne. 

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. wystawione w gablocie.

24 października 2020
APEL METROPOLITY PRZEMYSKIEGO PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Przemyśl, 24 października 2020 r.

 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, które w tym roku przeżywać będziemy w specyficznych warunkach obostrzeń sanitarnych i okresie dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, kieruję do kapłanów oraz wiernych przebywających na terenie Archidiecezji Przemyskiej poniższe zalecenia:

 1. Listopad jest szczególnym okresem modlitewnej pamięci o zmarłych, nawiedzania cmentarzy i czasem zyskiwania odpustów.

W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
(więcej: episkopat.pl)

 1. Wobec powyższego, należy stworzyć wiernym okazję do skorzystania z sakramentu pokuty. W związku z pandemią oraz w zależności od ilości wiernych w parafii, zasadniczo nie należy organizować spowiedzi świętej tylko w jednym dniu, lecz umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty w różnych dniach. W ogłoszeniach parafialnych należy podać godziny dyżurów w konfesjonale.
 2. Zgodnie z przepisami liturgicznymi, 2 listopada możliwa jest trynacja, z uwzględnieniem wyznaczonych na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych intencji podawanych dla Kościoła powszechnego.
 3. Tam, gdzie to będzie potrzebne, należy rozważyć możliwość udzielania wiernym Komunii Świętej w różnych porach dnia, poza Mszą św. W tym celu obrzęd udzielenia Komunii Świętej można połączyć z modlitwą za zmarłych (różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego) lub nabożeństwem eucharystycznym, podczas których wierni będą mogli uzyskać przepisane odpusty.
 4. W parafiach, gdzie jest zwyczaj celebrowania Mszy św. na cmentarzu, można go zachować. W kaplicy cmentarnej obowiązują te same zasady, co w kościołach i dotyczą zarówno ilości wiernych, jak i obowiązku zasłaniania ust i nosa. Osoby przebywające poza kaplicą muszą ponadto zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp od siebie. Mimo, iż nie wyznaczono limitu osób na cmentarzach (chyba, że późniejsze zarządzenia sanitarne stanowić będą inaczej), pamiętajmy, że wszystkich obowiązują zalecenia sanitarne, a ich przestrzeganie niech będzie wyrazem naszej troski o siebie nawzajem i praktyczną realizacją przykazania miłości siebie i bliźniego.
 5. Podobnie należy potraktować przewidziane na te dni nabożeństwa, które zwyczajowo odbywały się na cmentarzu. Wobec obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń, należy odwołać procesję z kościoła na cmentarz. Jednakże modlitwa za zmarłych na cmentarzu może przybrać formę procesji celebransa i asysty liturgicznej po terenie cmentarza. Zachęcam, by w tym czasie wierni modlili się przy grobach swoich bliskich. Proszę zadbać o odpowiednie nagłośnienie na cmentarzu.
 6. Proszę, by odwiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć na cały listopad i dni go poprzedzające.
 7. Należy brać pod uwagę bieżące aktualizacje przepisów i obostrzeń sanitarnych, z uwzględnieniem daty obowiązywania podawanej przez Rozporządzenia Rady Ministrów.

Polecając modlitwie Miłosiernemu Bogu zmarłych Księży Biskupów, Kapłanów
oraz Wiernych naszej Archidiecezji, wszystkim z serca błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

 

18 października 2020
18.10.2020 NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA

Dzisiaj Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Zawierzamy sprawy misji na wszystkich kontynentach. Modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy oraz chrześcijan cierpiących  prześladowania.

Nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W tygodniu o g. 18.00. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

Dzisiaj św. Łukasza ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Zapraszamy ustrzycką Służbę Zdrowia na nabożeństwo różańcowe.

Jutro, 19 października, wspominamy błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, prezbitera i męczennika.

W czwartek zaś, 22 października, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

Przez Św. Patronów zawierzajmy Ojczyznę, Naród, zwłaszcza młode pokolenie.

W sobotę wspominamy bł. Jana Balickiego, prezbitera i patrona Diecezji Przemyskiej.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę, uporządkowanie obejścia: Danucie Grochowskiej, Agacie Zdeb, Bogumile Niedźwieckiej, Krystynie Świętoń, Romanowi Kisielewiczowi, Alinie i Annie Januszczakom, Bożenie Dawidko, Krzysztofowi Armata.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulic: Mickiewicza, Kolejowej, Wojska Polskiego, Korczaka 4.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Dekret Ks. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego…

Przypomnienie o Powszechnym Spisie Rolnym, który jest obowiązkowy. Szczegóły w gablocie.

We wtorek, 20.10. w Ustrzyckim Domu Kultury, spotkanie informacyjne na temat odnawialnych źródeł energii. Szczegóły w gablocie.

17 października 2020
DEKRET METROPOLITY PRZEMYSKIEGO Z 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Przemyśl, 16 października 2020 r.,

L.dz. 1778/023/2020

 

 

 

 

 

DEKRET

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

 1. Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

 1. W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
  – wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
  – pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
  – służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.

Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Wszystkie informacje dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na bieżąco na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

14 października 2020
MŁODZIEŻ PRZYJĘŁA SAKRAMENT BIERZMOWANIA

14 października 2020 r. w naszym kościele parafialnym, młodzież z naszej parafii oraz z parafii Brzegi Dolne, Krościenka i Ustjanowej przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej.

Na samym początku przedstawiciele Rodziców młodzieży bierzmowanej przywitali ks. biskupa i poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Stanisław Jamrozek, a koncelebransami byli księża proboszczowie z poszczególnych parafii młodzieży.

I nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup i wszyscy obecni kapłani z wyciągniętymi nad kandydatami rękami odmówili modlitwę. Po niej sami kandydaci prosili o dary Ducha Świętego.

Po niej nadszedł moment namaszczenia krzyżmem św. czoła każdego bierzmowanego. Na słowa: Przyjmij znamię Ducha św. każdy odpowiadał Amen.

Po Komunii św. młodzież wyraziła swoje podziękowanie najpierw ks. biskupowi, następnie rodzicom, księżom, świadkom i wszystkim którzy pomogli im właściwie przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i otaczali ich swoją modlitwą.

Słowa podziękowania skierował także ks. Józef Bieniek, proboszcz naszej parafii.

11 października 2020
11.10.2020 NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA

Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W tygodniu o g. 18.00, następnie Msza św. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza dzieci i młodzież, szczególnie młodzież przed sakramentem Bierzmowania.

Dzisiaj przeżywamy Dzień Papieski pod hasłem TOTUS TUUS. Po Mszach św. zbiórka do puszek z przeznaczeniem na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspomagającą uzdolnioną młodzież.

W środę, 14.10. Dzień Edukacji Narodowej.  Zawierzamy polską szkołę w perspektywie różnorakich zagrożeń i wyzwań.

W niedzielę, 18.10. dzień św. Łukasza, ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Zapraszamy ustrzycką Służbę Zdrowia na Mszę św. o g. 11.00.

W środę, 14.10. na Mszy św. o g. 18.00 ks. Abp Adam Szal udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas ósmych i pierwszych szkół średnich z naszej parafii oraz z parafii Ustjanowa, Brzegi  Dolne i Krościenko. W związku z tym nabożeństwo różańcowe wyjątkowo o g. 17.30.

Próba przed sakramentem Bierzmowania dla młodzieży w środę o g. 10.00. Obecność obowiązkowa.

W poniedziałek, na g. 16.00 zapraszamy ojców młodzieży z klas ósmych i pierwszych szkół średnich do porządkowania otoczenia wokół kościoła /koszenie trawników, wyrównywanie ziemi/ Natomiast po nabożeństwie i Mszy św. prosimy matki młodzieży do przygotowania kościoła do uroczystości sakramentu Bierzmowania.

Także w środę o g. 10.00 zbiórka ministrantów i lektorów. Obecność obowiązkowa.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, obejścia, ofiarę: Barbarze Amarowicz, Ewie Barzyk, Teodozji Cieśla, Marii Gawlik, Antoniemu Homa, Patrycji Madej, Kazimierze Paszkowskiej, Dorocie Piechockiej, Katarzynie Przybyła, Marii Rąpała, Elwirze Słotwińskiej, Urszuli Motyczka, Halinie Nosal, Elżbiecie Żegleń.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. 1 Maja 16 i 17 oraz z ul.  1 Maja z domów prywatnych.

W piątek spotkanie dziecięcej  scholi oraz  OAZY.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

10 października 2020
REGIONALNE OBOSTRZENIA – NOWE ZASADY OD 10.10.2020 R.

Dotychczas w Polsce funkcjonowały trzy strefy – zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostatnich obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października 2020 roku obostrzenia ze stref żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami.

Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych dla miejsc sakralnych, w których odbywają się uroczystości religijne:

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Ustrzyki Dolne są objęte żółtą strefą, a więc nie jesteśmy ograniczeni ilościowo do przeżywania nabożeństw w naszym kościele, natomiast obowiązują nas powyższe zasady.

Dla dobra swojego i dobra innych stosujmy się do tych wytycznych.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone