20 kwietnia 2020
NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE ILOŚCI UCZESTNIKÓW WE MSZACH ŚW. I NABOŻEŃSTWACH

UWAGA!

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym i wytycznymi władz państwowych i kościelnych w Mszach Świętych i nabożeństwach w kościele może uczestniczyć 1 osoba na 15m2 powierzchni kościoła. Wiernych uczestniczących w liturgii obowiązuje zasłanianie ust i nosa z wyjątkiem momentu przyjmowania Komunii Świętej!

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach!

Okazja do spowiedzi codziennie 30 min przed każdą Mszą Świętą

z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!!!

Spowiedź i Komunia Święta w czasie stanu epidemicznego dla starszych i chorych przebywających w domach czy szpitalu

TYLKO W FORMIE WIATYKU na zgłoszenie!!!

Duszpasterze

20 kwietnia 2020
W KANCELARII PARAFIALNEJ OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!!!

UWAGA!

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym i wytycznymi władz państwowych i kościelnych:

w KANCELARII PARAFIALNEJ

OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!!!

Posługa sakramentalna z wizytą w domu tylko w niebezpieczeństwie zagrożenia życia!

Duszpasterze

19 kwietnia 2020
SŁOWO METROPOLITY PRZEMYSKIEGO DO WIERNYCH I KAPŁANÓW ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ W ZWIĄZKU Z NOWYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PANDEMII

Przemyśl, 19 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

Drodzy Diecezjanie!
Czcigodni Księża, Ojcowie i Siostry zakonne!

Przeżyliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w nieco inny sposób niż dotychczas. W ostatnich dniach, w naszych sercach było wiele tęsknoty za wspólnym świętowaniem w naszych parafiach, w gronie rodziny, znajomych czy przyjaciół. Dziękuję Wam za podjęcie wspólnej modlitwy w rodzinach, za uczestnictwo w Eucharystii za pośrednictwem mediów oraz za praktykę Komunii św. duchowej. Wierzę, że ta forma uczestnictwa w życiu żywego Kościoła pozwoli wszystkim na nowo odkryć bogactwo darów, jakie czekają na nas w Kościele, a którymi są m.in. sakramentalna spowiedź i Komunia św. oraz wspólnota wiernych.

Ufając w Bożą Opatrzność, nadal usilnie modlimy się o ustanie pandemii i wypełnienie się woli Bożej.

Z uwagi na zmieniające się od 20 kwietnia br. przepisy, nasza nadzieja na spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii celebrowanej w naszych świątyniach czy też pragnienie przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej, mogą przynajmniej częściowo zostać spełnione. Wprowadzone przepisy będą miały wpływ na duszpasterskie funkcjonowanie naszych świątyń, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie ich w naszych wspólnotach parafialnych.

Ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzają m.in. następujące zasady:

  • Od 16 kwietnia br., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych przebywających w świątyniach (poza momentem przyjęcia Komunii św.), liturgicznej służby ołtarza oraz pracowników kościelnych. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne”.
  • Od 20 kwietnia br. zmienia się limit osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w świątyniach. W kościele, na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni (dotyczy to Mszy świętej, nabożeństw i pogrzebów).

Mając na uwadze te zmiany, zachęcam wiernych, aby mimo udzielonej dyspensy, skorzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli w Eucharystii w swoich kościołach, zarówno w niedziele, jak i dni powszednie. Dla zapewnienia dopuszczonej przepisami ilości osób na Mszy świętej, proszę kapłanów, by po ustaleniu ilości uczestników mogących brać udział w liturgii w konkretnym kościele, osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby, poinformowali o tym swoich parafian i umożliwili wszystkim chętnym uczestnictwo w Mszach świętych. Wiernych proszę, aby kontaktowali się w tej sprawie ze swoimi duszpasterzami. Dobra organizacja pozwoli na równomierne rozłożenie uczestników na wszystkie celebracje Eucharystii. Księża niech pamiętają, że tam, gdzie jest to możliwe, można zwiększyć ilość Mszy świętych, oczywiście z zachowaniem przepisów liturgicznych i dotyczących intencji mszalnych. Jednocześnie proszę pamiętać, że obowiązuje nas wszystkich dbałość o zachowanie właściwej odległości pomiędzy wiernymi w obiekcie sakralnym.

Proszę ponadto wszystkich kapłanów, aby poprzez otwarcie kościołów w ciągu dnia, umożliwili wiernym indywidualną modlitwę.  Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz przyjęcia Komunii św. powinna istnieć również poza godzinami celebry w wyznaczonych i podanych do wiadomości godzinach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Z powodu ograniczonych możliwości dotarcia do swoich parafian, proszę kapłanów, aby za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu (gabloty, telefon, strona internetowa parafii, komunikatory, Msze św. transmitowane online, ogłoszenia parafialne) przekazali wiernym niniejsze wskazania.

W pokornej modlitwie zawierzam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diecezjan oraz wszystkie służby medyczne i mundurowe, ofiarnie służące nam wszystkim.

Z nadzieją  na spotkanie przy Ołtarzu Pańskim, z serca błogosławię.

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

W naszym kościele, wg. nowych przepisów będzie mogło uczestniczyć w trakcie Mszy św. czy nabożeństwa jednorazowo  60 osób.

Mamy nadzieję, że widok z Mszy św. rezurekcyjnej, już się nie powtórzy, gdzie podczas Mszy św. przy pustym kościele (5 osób) ks. proboszcz Józef Bieniek udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła.

11 kwietnia 2020
WIELKANOC 2020

     Jako wspólnota Kościoła przeżywamy Rok Eucharystii, która jest Wielką Tajemnicą Wiary. W czasie zarazy, w przestrzeni pustych kościołów, być może bardziej odkrywamy Jej Tajemnicę i wartość zbawczą, zwłaszcza przeżywając Święta Paschalne.

     Niech te Święta staną się dla nas trwałym źródłem pogłębionej refleksji nad Tajemnicą Eucharystii, będącą uobecnieniem Paschy Chrystusa, czyli Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, a zarazem naszego w Niej zanurzenia.

Niech staną się źródłem odnowy wiary, nadziei i miłości oraz odbudowy tożsamości ze wspólnotą Parafii.

Błogosławionych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, dotknięcia Tajemnicy w osobistym spotkaniu ze Zmartwychwstałym

życzy

ks. Józef Bieniek, proboszcz,

wraz z księżmi wikariuszami

Jackiem Bramem i Sebastianem Muchą

4 kwietnia 2020
[TRANSMISJA] CELEBRACJA NIEDZIELI PALMOWEJ – SMAP BŁAŻOWA 2020

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem zaprasza wszystkich Młodych oraz drogich Gospodarzy z Parafii Błażowa, Borek Stary, Futoma, Hyżne, Kąkolówka, Lecka, Piątkowa do udziału w telewizyjnej celebracji Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Ks. Abpa Adama Szala w Błażowej, 5 kwietnia 2020 roku o godz. 11:00.

3 kwietnia 2020
OBRAZ MATKI BOŻEJ BEŁSKIEJ W NOWEJ WITRYNIE

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania NMP, po raz pierwszy została odprawiona nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy obrazie Matki Bożej Bełskiej, wcześniej mieszczącym się w bocznym ołtarzyku w kościele przed rozbudową. Obraz został przeniesiony przez repatriantów w 1951 roku wraz z wotami dziękczynnymi.

Po konserwacji, został umieszczony w ubogaconej nowej witrynie, w bocznej nawie rozbudowanego kościoła. Obraz ten w nomenklaturze fachowej nosi nazwę „Matki Bożej Bełskiej z kościółka”, w przeciwieństwie do istniejącego obrazu „Matki Bożej Bełskiej z kościółka z zameczku”. Otaczany był kultem, o czym świadczą wota dziękczynne. Obecnie ten kult odradza się…

Matko Boża Bełska módl się za nami…

3 kwietnia 2020
PAPIEŻ FRANCISZEK MIANOWAŁ NOWEGO BISKUPA POMOCNICZEGO ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

„Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietnia 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasie­nicy Rosielnej biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

Przyjmujemy decyzję  Ojca Świętego z wdzięcznością i radością. Cieszymy się, że w osobie Biskupa Nominata Archidiecezja otrzymuje Pasterza, który przez wiele lat swojej kapłańskiej posługi gorliwie służył Kościołowi, tak w Polsce, jak i za jej granicami. Pełnił  wiele funkcji, zarówno duszpasterskich, jak i administracyjnych, przez które został dobrze przygotowany do czekających go nowych zadań.

Z racji na aktualną sytuację data przyjęcia przez Biskupa Nominata święceń biskupich zostanie podana w późniejszym terminie.”

– czytamy w Komunikacie wydanym przez Metropolitę Przemyskiego, Arcybiskupa Adama Szala.

DO POBRANIA:

Komunikat o nowym biskupie pomocniczym

Biogram Biskupa Nominata Krzysztofa Chudzio

Biskup Nominat Krzysztof Chudzio – FOTO

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone