25 grudnia 2019
WIZYTA DUSZPASTERSKA A.D. 2019/2020

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2019/2020

28 grudnia 2019 r. (sobota) – od godziny 09:00

– ul. Fabryczna od strony Jasienia

– ul. Fabryczna 27

– ul. Fabryczna 29

– ul. Dworcowa 2

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – od godziny 15:00

– ul. 29 listopada od mostu, od Brzegów Dolnych

– ul. Nadbrzeżna

– ul. Wojska Polskiego

– ul. Kolejowa 17 i przy Targu

– ul. Korczaka 4

2 stycznia 2020 r. (czwartek) – od godziny 15:00

– ul. Korczaka 5

– ul. Korczaka 7

– ul. Dworcowa 6

3 stycznia 2020 r. (piątek) – od godziny 15:00

– ul. 1-go maja

– ul. Korczaka domy prywatne

– Rynek od strony Orlika

4 stycznia 2020 r. (sobota) – od godziny 09:00

– ul. Naftowa

– ul. Kolejowa domy prywatne

– ul. Dworcowa 11

– ul. Dworcowa 4

24 grudnia 2019
BOŻE NARODZENIE 2019

Nowy, trzyletni program duszpasterski jest poświęcony Eucharystii jako Tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej. Pierwszy rok jego realizacji przeżywany pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”, prowadzi nas do świadomego udziału w celebrowaniu i przeżywaniu Tajemnicy Wieczernika, prowadzącej do odkrywania niedzielnej Mszy św. jako daru uobecniającego samego Pana. Świętujemy Boże Narodzenie, prowadzące nas od żłóbka do Eucharystii. Rozważamy Tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Pana, kontemplując wcielone Słowo Boże, które zechciało przyjąć człowieczeństwo, aby dać ludziom udział w swoim bóstwie w Tajemnicy Paschalnej.

Chrystus staje się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Dochodzi do przedziwnej wymiany. Chrystus przyjął ludzką naturę, słabą i ograniczoną, by dać nam udział w swojej chwale.

Ta tajemnica w szczególny sposób staje się obecna w Eucharystii, w której Chrystus daje się człowiekowi jako Wcielony Bóg, by człowiek uczestniczył w Jego bóstwie.

Eucharystia jest centrum życia Kościoła, a spojrzenie na żłóbek z perspektywy Eucharystii i Jej blasku, pozwala lepiej pojąć zamysł Boży zawarty w Bożym Narodzeniu.

Uświadamiając sobie ogrom Bożej miłości i Bożego daru, jesteśmy zobowiązani do głoszenia Boga Wcielonego, który jest bliski każdemu człowiekowi dobrej woli.

Niech święta Narodzenia Pańskiego mobilizują nas do pogłębienia wiary i dawania jej świadectwa na wszystkich płaszczyznach  życia: osobistego rodzinnego i społecznego, a Eucharystia niech naprawdę staje się dla nas źródłem i szczytem chrześcijańskiego, katolickiego życia.

Zdrowych i pełnych błogosławieństwa oraz pokoju świąt, życzymy parafianom  i gościom.

 

Ks. proboszcz Józef Bieniek

Księża wikariusze Jacek Bram i Sebastian Mucha

24 listopada 2019
NOWI MINISTRANCI W NASZEJ PARAFII

24 listopada 2019 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia i błogosławieństwa nowych ministrantów. Podczas Mszy św. o godz. 9., której przewodniczył ks. Jacek Bram przyjął do Liturgicznej Służby Ołtarza czterech nowych ministrantów.

Życzymy nowo przyjętym ministrantom wielu łask Bożych i trwania w posłudze przy ołtarzu Pańskim.

23 listopada 2019
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

23  listopada br. w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – patronalnego święta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz ze swymi księżmi asystentami uczestniczyli w przemyskiej katerze w uroczystej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski.

Wcześniej Członkowie Akcji Katolickiej spotkali się w auli Katolickiego Domu „Roma”, gdzie ks. prał Józef Niżnik wręczył ok. 250 nominacji dla nowych Prezesów POAK, wśród nich była pani Bożena Dawidko, która została wybrana na kolejną, czteroletnią kadencję. Pani Prezes gratulujemy!

11 listopada 2019
OJCZYZNA TO WIELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ustrzycka społeczność świętowała w dniu dzisiejszym Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości obchodów rozpoczęły się w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych od Eucharystii w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej władze powiatu bieszczadzkiego, samorządu miejskiego, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji, szkół, zakładów pracy i wierni nie tylko z ustrzyckich parafii.

Msza św. była sprawowana przez ustrzyckich kapłanów: ks. dziekana Romana Szczupaka, proboszcza parafii p.w. Świętego Józefa Robotnika, ks. prał. Józefa Bieńka, proboszcza parafii NMP Królowej Polski, ks. Leopolda Powierżę, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej i ks. Jacka Brama, wikariusza parafii NMP Królowej Polski. Przewodniczył jej ks. prał. Józef Stanowski  z parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. W swojej homilii podkreślił rolę każdego z nas w budowaniu wspólnego domu jakim jest Ojczyzna, dla której ciężko jest umierać, ale może jeszcze bardziej trudniej jest żyć. Bo Ojczyzna to wielka odpowiedzialność i „wielki zbiorowy obowiązek”. Ks. Józef Stanowski wskazał na zagrożenia, jakie niesie ze sobą współczesny świat, zagrożenia, które – wydawałoby się – że do Polski nigdy nie przyjdą. Wśród nich wskazał m.in. na wszechobecny relatywizm, promowanie przeciwnych do chrześcijańskich wartości, w tym ideologię gender i LGBT. Te ostatnie promują się szczególnie poprzez tzw. marsze równości czy tęczowe piątki.

Bezpośrednio po Mszy św. miała miejsce akademia w Ustrzyckim Domu Kultury, na którą złożyła się inscenizacja patriotyczna w wykonaniu uczniów z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych oraz występ dzieci i młodzieży z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Po akademii, jak już tradycją się to stało, złożono wiązanki kwiatów pod ustrzyckimi tablicami i pomnikami pamięci. Pochód prowadziła ustrzycka orkiestra dęta.

22 września 2019
MAREK BAŁATA W HOŁDZIE PRYMASOWI TYSIĄCLECIA

22 września br. w naszej świątyni parafialnej odbył się koncert Marka Bałaty w Hołdzie Prymasowi Tysiąclecia. Organizatorem było Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy.

21 września 2019
KONGRES BIBLIJNY W NASZEJ ARCHIDIECEZJI

„Panie, uświęć nas w prawdzie”, pod takim hasłem 21 września br. delegacja naszej parafii na czele z ks. Proboszczem Józefem Bieńkiem oraz ks. Sebastianem Muchą uczestniczyła w Kongresie Biblijnym Archidiecezji Przemyskiej. Kongres został podzielony na 6 miejsc, sześć archiprezbiteratów. Pierwszym miejscem spotkania kongresowego był Polańczyk. Spotkanie dla archiprezbiteratu bieszczadzkiego miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Uczestnicy kongresu wysłuchali dwóch referatów:

– Jak Żydzi i Grecy rozumieli prawdę – ks. dr hab. Andrzej Piwowar

– Prawda w świetle Psalmów – ks. dr Maciej Dżugan

Następnie przed Najświętszym Sakramentem wsłuchaliśmy się w rozważania ks. prof. Stanisława Haręzgi.

Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy programu słowno-muzycznego wykonanego przez młodzież z Ustrzyk Dolnych,pod kierunkiem pani Janiny Malickiej.

Punktem kulminacyjnym była Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp Stanisław Jamrozek.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone