25 lipca 2021
25.07.2021 NIEDZIELA XVII ZWYKŁA

Dzisiaj, tak jak w niedziele na wakacjach, Msza św. o g. 20.00.

Przypominamy o obowiązku uczestniczenia  we Mszy św. niedzielnej. Dyspensą objęte są jedynie osoby w podeszłym wieku i poważnie chore.

Dzisiaj, w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, błogosławieństwo pojazdów.

Ofiary składane przy poświęceniu, przeznaczone są na środki transportu dla misjonarzy.

Nabożeństwa parafialne w tygodniu:

W poniedziałki do św. Józefa

We wtorki do św. Michała Archanioła

W środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W piątki nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii i wykonywane prace przy obejściu kościoła.

Chcemy, na ile jest to możliwe, uporządkować obejście kościoła przed pierwszym września. W tym dniu bowiem, czyli pierwszego września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej o g. 11.00,  zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego abp Adama Szala, połączona z odsłonięciem i poświęceniem pomnika gen. Stanisława Maczka, wielkiego patrioty i bojownika o wolność Ojczyzny. Zostanie także zainaugurowany nowy rok szkolny na płaszczyźnie Powiatu Bieszczadzkiego. Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Marii Gryczka, Piotrowi Mazurowi, Annie Oleś, Krystynie Skwara, Józefowi Andrejko, Adamowi Sadnickiemu, Ludwice Dziuruń, Magdalenie Kruk, Barbarze Dziuruń, Dorocie Skiba, Barbarze Rzeźnikiewicz, Krystynie Żurowskiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 2/ kl. 1 – 4.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

18 lipca 2021
18.07.2021 NIEDZIELA XVI ZWYKŁA

Dzisiaj, tak jak w każdą niedzielę na wakacjach, Msza św. także o g. 20.00.

Przypominamy o niedzielnej Eucharystii na wakacjach.

W piątek, 23 lipca, święto św. Brygidy, patronki Europy.

W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, w najbliższą niedzielę błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane na parkingu przy poświeceniu pojazdów przeznaczone są na środki transportu dla misjonarzy.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii, prac związanych z obejściem kościoła…

Uzyskano dotację z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zagospodarowanie obejścia kościoła, zwłaszcza na zasadzenia i wyrównanie terenu oraz trawnik. Nadal trwają prace w tym kontekście.

Dziękujemy panu prezesowi Adamowi Pęziołowi za zaangażowanie, panu Jackowi Przybyle oraz pani Renacie Uszak.

Dziękujemy za pomoc w pracach Marcelemu Matusikowi, Piotrowi Hołubowskiemu, Uli i Tomaszowi Gerlachom, Dorocie Bury, Bernadetcie i Jackowi Krechom, Marzenie i Zbigniewowi Kuźmińskim, Magdalenie Skwirut, Elżbiecie Słoboda, Jackowi Skibie, Ewie Cipora, Krystynie Lesz, Bożenie Dawidko, Ewie i Przemysławowi Lewickim, Adamowi Pęziołowi, Markowi Turskiemu, Kazimierzowi Zadorożnemu, Renacie Uszak, Sebastianowi Krupińskiemu, Patrykowi Decowi oraz Adamowi i Brunowi Łukaszykom za pracę sprzętem przy rozwożeniu ziemi.

Jako parafia wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację z projektem związanym z dokończeniem ścieżki procesyjnej, monitoringu wewnątrz i na zewnątrz kościoła oraz z wykonaniem ogrodzenia. Niestety, wniosek nie przeszedł. W związku z tym zaczęliśmy prace związane z układaniem krawężników wokół starej części kościoła. Kostka, która w wielu miejscach jest załamana, zostanie poddana renowacji i w tym roku na takim etapie zakończymy prace.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Hannie Nowocin, Danucie Gołojuch, Danucie Wróbel, Bożenie Piątkowskiej, Halinie Rymarowicz, Krystynie Jasińskiej, Wioletcie Strączek, Helenie Darocha, Grażynie Plezia, Elżbiecie Bator, Marii Wójtowicz, Lidii i Wacławowi Szczepańskim, Ewie i Przemysławowi Lewickim, Jadwidze Zubilewicz.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom  z ulic Nadbrzeżnej, Krótkiej, Zielonej i Rynku.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie. 

11 lipca 2021
11.07.2021 NIEDZIELA 15 ZWYKŁA

Dzisiaj, tak jak w niedziele na wakacjach, Msza św. o g. 20.00. Przypominamy o obowiązku udziału w Eucharystii na wakacjach.

W tygodniu Msza św. ranna tylko o g. 6.30.

W piątek Wspomnienie Najświętszej Maryi z Góry Karmel.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.  

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia ofiarę: Jadwidze Bindas, Elżbiecie Jaremko, Janinie Konopelskiej, Fryderykowi Bruzdzie, Janinie Durał, Janowi Patlewiczowi, Halinie Ruszelak, Renacie i Iwonie Moder, Krystynie Hartman, Józefowi Chmurzyńskiemu, Jackowi Skibie, Zofii Postołowskiej, Janowi Lewickiemu.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Nadgórnej.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

4 lipca 2021
4.07.2021 NIEDZIELA XIV ZWYKŁA

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Nabożeństwo o g. 17.00 i zmiana tajemnic różańcowych.

Od dzisiejszej niedzieli, przez niedziele wakacyjne, Msza św. dodatkowa o g. 20.00.

W tygodniu Msza św. ranna tylko o g. 6.30.

Nabożeństwa w tygodniu:

W poniedziałek do św. Józefa

We wtorek do Św. Michała Archanioła

W środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W piątek do Miłosierdzia Bożego

W czwartek Wspomnienie Św. Jana z Dukli, patrona Archidiecezji.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Marii Osadczuk, Danucie Mantojfel, Eugenii Pasławskiej, Józefie Śliwiak.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulic Szkolnej  Sikorskiego.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

27 czerwca 2021
27.06.2021 NIEDZIELA 13 ZWYKŁA

Nabożeństwo czerwcowe dzisiaj po Mszy św. o g.18.00. Codziennie litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej. W środę zakończenie nabożeństw czerwcowych.

We wtorek Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o g. 7.00   9.00   18.00. Taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

W tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od g. 17.00.

Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną na wezwanie.

Od przyszłej niedzieli dodatkowa Msza św. niedzielna na wakacjach o g. 20.00.

W czasie wakacji, od czwartku,  Msza św. ranna tylko o g. 6.30.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Ewie Chrząszcz, Józefie Osiowy, Stefanii Pitera, Annie Zabłockiej, Zuzannie Dobrowolskiej, Irenie Milczanowskiej, Monice Lis, Bożenie Smyczyńskiej, Annie Zygmunt, Agnieszce Maciuk, Eugenii Pasławskiej, Danucie Patulak, Jolancie i Kazimierzowi Bury.

Na sobotę troskę o kościół powierzamy parafianom z ul. Naftowej.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

 Archidiecezjalna Sztafeta Różańcowa

W dniach od 4 do 15 lipca 2021 r. będziemy przeżywać w naszej Archidiecezji III Diecezjalną Sztafetę Różańcową, której patronuje i błogosławi abp Adam Szal. Wierni ze wszystkich parafii zaproszeni są do udziału w tym wydarzeniu.

Sztafeta rozpocznie się po Eucharystii sprawowanej na rozpoczęcie pielgrzymki a zakończy się wraz z czuwaniem duchowych pielgrzymów przed Tronem Pani Jasnogórskiej w nocy z 14 na 15 lipca. Sztafeta polegać będzie na tym, że w danym dniu o wyznaczonej godzinie osoby z danej parafii będą w swoich domach (lub innych wybranych miejscach) modlić się odmawiając cały różaniec.

Uczestnicy Sztafety Różańcowej swoją modlitwę ofiarują za Archidiecezję, biskupów i kapłanów posługujących w naszej Archidiecezji, za przygotowujących się do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Przemyślu, za zgromadzenia zakonne, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz we wszystkich intencjach, które w dniach trwania 41. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki będą nieśli pielgrzymi fizycznie idący na Jasną Górę, duchowi pielgrzymi i uczestnicy Diecezjalnej Sztafety Różańcowej.

W związku z organizacją III Diecezjalnej Sztafety Różańcowej prosimy Księży Proboszczów o podanie podczas niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich (27 czerwca i 4 lipca) informacji o tym wydarzeniu (zachęcenie wszystkich parafian do modlitwy w danym dniu o wyznaczonej godzinie – szczegóły w załączonym harmonogramie) oraz o wskazanie ze swojej parafii osób, które o wyznaczonej godzinie (podanej przez organizatorów) podejmą Sztafetę modlitwy na różańcu. Aby mieć pewność, że dana parafia dołączyła do sztafety prosimy zachęcić odpowiedzialnych za grupy działające w parafii oraz zelatorów róż żywego różańca do wpisania osób chętnych do udziału w sztafecie. Osoby mogą wpisać się indywidualnie lub zbiorowo do FORMULARZA, który znajduje się na stronie pielgrzymka.przemyska.pl lub zgłosić do organizatora wydarzenia, którym jest Radio FARA do 3 lipca 2021 r. dzwoniąc do biura Radia FARA w Przemyślu 16 67 67 001 (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00) lub na adres e-mail: biuro@radiofara.pl

Więcej informacji o Diecezjalnej Sztafecie Różańcowej na stronie www.pielgrzymka.przemyska.pl

 

DO POBRANIA:

20 czerwca 2021
20.06.2021 NIEDZIELA 12 ZWYKŁA

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o g. 18.00. Codziennie nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych.

W czwartek, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

W tygodniu zakończenie roku szkolnego. Msze św. na zakończenie roku szkolnego:

Środa       10.00       SP Nr 1

Piątek       8.00        LO

Zapraszamy na Mszę św. dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zachęcamy  do skorzystania ze spowiedzi. Codziennie możliwość spowiedzi przed Mszami św.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii: w  kopertach na tacę, czy na konto parafialne. Dziękujemy za kolejną ofiarę złożoną na rzecz naszej parafii ks. biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Wandzie Lachowskiej, Krystynie Nooreckiej, Grażynie Pereślucha, Agnieszce Holly, Barbarze Woźniak, Annie Metyk, Ryszardzie Kopacz, Danucie Wojtków, Irenie Buchtalarz, Janinie Jędrzejec, Krystynie Patulak,

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ul.  Dworcowej 6/1-60.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie. 

13 czerwca 2021
13.06.2021 NIEDZIELA 11 ZWYKŁA

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o g. 18.00. Codziennie po Mszy św. wieczornej. Maciej Organ z naszej parafii, alumn Seminarium Księży Oblatów w Obrze, 29 maja, został wyświęcony na diakona. Wydarzenie zostało odnotowane w Księdze Chrztów.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii na tacę, czy na konto parafialne. Dziękujemy za ofiarę Jadwidze Miś, Annie Oleś, Marii Gryczka.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Aleksandrze Codello, Barbarze Kozak, Zofii Wojciechowskiej, Marii Gryga, Irenie Hołówko, Jadwidze Łoch, Annie Juszczyk, Adamowi Żarskiemu, Krystynie Lesz, państwu Kozakom.
Na sobotę troskę świątynię powierzamy parafianom z ulicy Dworcowej 4/1 – 60.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc w budowie sanktuarium św. Jana Pawła II w Kamerunie, gdzie biskupem jest kapłan naszej diecezji ks. Jan Ozga.

Na zielonym parkingu za plebania, za zgodą Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, można składać zużyty sprzęt elektryczno – elektroniczny, do dnia 28 czerwca włącznie. Środki uzyskane z recyklingu będą przeznaczone na wsparcie misji w Kamerunie.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

stat4u