19 stycznia 2020
19.01.2020 NIEDZIELA II ZWYKŁA

Dziś dzień liturgicznego wspomnienia św. Józefa Sebastiana Pelczara. Zawierzamy naszą Archidiecezję.

W sobotę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zakończenie Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan.

W poniedziałek wspomnienie świętych Fabiana i Sebastiana, męczenników. Pamiętamy w modlitwie o ks. Sebastianie w Dniu Imienin.

Za Tydzień Niedziela Słowa Bożego, poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego.

Przypominamy o parafialnych nabożeństwach w tygodniu: O wtorkowym nabożeństwie do św. Michała Archanioła, środowej nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, piątkowym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac związanych z wyposażeniem  świątyni oraz z obejściem kościoła.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę:  Urszuli Gądek, Irenie Górskiej, Annie Pitera, Ewie Cipora, Genowefie Postołowskiej, Adeli Ziółkowskiej.

Na sobotę troskę o kościół powierzamy parafianom z ul. Dworcowej 2/1-36 oraz Dworcowej 11.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie. 

12 stycznia 2020
12.01.2020 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Wraz z dzisiejsza niedzielą kończy się w liturgii Okres Bożego Narodzenia, chociaż kolędy śpiewa się tradycyjnie do drugiego lutego.

W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan.

Kto w  czasie jego trwania będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność chrześcijan i weźmie udział w zakończeniu Tygodnia, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara. Zawierzamy Archidiecezję Przemyską.

W czasie ferii zimowych Msza św. ranna tylko o g. 6.30.

Dziękujemy  za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Katarzynie Mikulskiej, Barbarze Sięka, Mieczysławowi Florkowi, Kazimierzowi Paszkowskiemu, Halinie Jakubczyk, Urszuli Dziwisz, Annie Sopata, Alicji Szuberla, Irenie Kozickiej, Małgorzacie Dziurdzik.

Na sobotę troskę o kościół powierzamy parafianom z ulicy Fabrycznej 27 oraz z Fabrycznej z domów prywatnych.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Komitet Organizacyjny Polska Kultura Kresowa-Tradycje i Zwyczaje, Historia i Przyszłość zaprasza na  Spotkanie: Kresowy Opłatek 2020. 1 lutego, o g. 16.00 w Bieszczadzkim  Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych. Szczegóły w gablocie.

5 stycznia 2020
5.01.2020 II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Dzisiaj pierwsza niedziela stycznia, adoracyjna. O g.17.00 nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.

Jutro, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego. Święto obowiązkowe. Msze św. w porządku niedzielnym. Błogosławieństwo kredy i kadzidła.

Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Bożego Narodzenia.

W środę, na Mszę św. o g. 18.00 i na spotkanie, zapraszamy rodziców dzieci komunijnych oraz rocznicowych, czyli rodziców dzieci klas trzecich i czwartych.

W czwartek spotkanie Kręgu Biblijnego.

Zakończono wizytę duszpasterską w części parafii wyznaczonej na ten rok. Podziękowanie za życzliwe przyjęcie w czasie wizyty duszpasterskiej oraz ofiary składane z tej okazji. Jednak wiele rodzin nie przyjęło kapłanów, nie identyfikując się z parafią, ale także wiele mieszkań było zamkniętych, także nie zamieszkałych. Jeżeli jakaś rodzina przez przeoczenie została pominięta, prosimy o kontakt z Księżmi Wikariuszami.

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

W poniedziałek taca przeznaczona na misje.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele. Dziękujemy za ofiarę państwu Ewie i Andrzejowi Lewickim oraz Polskiej Misji Kościoła Katolickiego w Bazylei.

Sprawozdanie…

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Eugenii Pasławskiej, Teresie Włodarczyk, Marii Osadczuk, Józefie Śliwiak, Grażynie i Lechowi Mikołajewskim, Danucie Mantojfel, Marii i Julii Pilchom, Marii Pereślucha, Urszuli Lachowskiej, Marii Zygmunt.

Na sobotę troskę o kościół powierzamy parafianom z ul. Fabrycznej 29/1-45.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Ks. Proboszczem zaprasza na spotkanie noworoczne w sobotę 11 stycznia, o g. 19.00 Radę Rozbudowy Kościoła, Rejonowych, Scholę Liturgiczną, Siostry Zakonne, Księży Wikariuszy, pana Organistę. Serdecznie zapraszamy.

29 grudnia 2019
29.12.2019 NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

W Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Święto Świętej Rodziny.

We wtorek, 31 grudnia, zakończenie Roku Pańskiego 2019. Msza św. na zakończenie roku, wraz z nabożeństwem dziękczynnym i przebłagalnym, o g. 16.00. Serdecznie zapraszamy.

W środę, 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. w porządku niedzielnym.

W tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca stycznia. Spowiedź przed Mszami św.

Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną. Ks. Jacek od g. 7.30.

Porządek wizyty duszpasterskiej w tygodniu, od g. 15.00.

W poniedziałek mieszkańcy ulic: 29 Listopada, Nadbrzeżnej, Wojska Polskiego, Kolejowej, Korczaka 4.

W czwartek Korczaka 5, 7, Dworcowej 6.

W piątek 1 Maja, Korczaka domy prywatne, Rynku

W sobotę mieszkańcy ulic: Naftowej, Kolejowej, Dworcowej 11, Dworcowej 4.

Przygotowujemy mieszkanie z wystawionym na stole krzyżem, Pismem świętym i zapaloną świecą.

We wtorek próba Scholi Liturgicznej.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy  kościele i spłacanie kredytu.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, obejścia, ofiarę: Krystynie Mireckiej, Bronisławie Kijowskiej, Danucie Gudz, Annie i Mariuszowi Szafranom, Grażynie Zachariasiewicz, Stanisławie Urban, Bernadetcie Krech, Elżbiecie Hołubowskiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Naftowej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Dzisiaj, o g. 17.00 w naszym kościele, koncert kolęd w wykonaniu parafialnej scholi liturgicznej. Serdecznie zapraszamy. 

26 grudnia 2019
26.12.2019 ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA

Dzisiaj Msze św. w porządku niedzielnym, także o g. 18.00.

Od jutra Msze św. ranne o g. 6.30 i 7.00.

W piątek Święto św. Jana Apostoła. Błogosławieństwo wina po Mszy św.  

W sobotę Święto Świętych Młodzianków Męczenników.

W najbliższa niedzielę przeżywamy Święto Świętej Rodziny.

Dziękujemy siostrze zakrystiance Iwonie za troskę o kościół, przygotowanie dekoracji świątecznych, pięknej szopki Bożonarodzeniowej. Nadleśnictwu Ustrzyki Dolne za choinki do naszego kościoła.

Bóg zapłać za zaangażowanie i pomoc, panom: Mieczysławowi Florkowi, Jackowi Krechowi, Zbigniewowi i Bartkowi Kuźmińskim, alumnowi Mariuszowi Falowi.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy naszym kościele i na spłacanie kredytu. Dziękujemy za ofiarę panu Adamowi Pęziołowi.

W niedzielę, w Święto Świętej Rodziny na g. 17.00,  zapraszamy na koncert kolęd w naszym kościele, w wykonaniu parafialnej Scholi Liturgicznej.

Od soboty, 28 grudnia, od g. 9.00, wizyta duszpasterska w naszej parafii. Tym razem odwiedzane będą rodziny mieszkające w części parafii od strony kościoła, to jest  mieszkańcy ulic: Fabrycznej, Dworcowej, 29 Listopada, Nadbrzeżnej, Wojska Polskiego, Kolejowej, Naftowej, Korczaka, 1 Maja, Rynku.

Początek wizyty od ul. Fabrycznej, od strony Jasienia.

Porządek wizyty duszpasterskiej wystawiony w gablocie.

22 grudnia 2019
22.12.2019 NIEDZIELA IV ADWENTU

Roraty o g. 6.00. Jest jeszcze szansa, by w poniedziałek i wtorek uczestniczyć w  roratach.

We wtorek Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wieczorem zasiadamy do wigilijnej wieczerzy. Przeżyjmy wieczór wigilijny, pamiętając o czytaniu fragmentu z ewangelii św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim, pamiętając o modlitwie i śpiewie kolęd.

O godzinie 24. o północy, gromadzimy się na Pasterkę, czyli Mszę św. pasterską. Postarajmy się przyjść jak najliczniej. Taca z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia.

W środę, 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. w porządku niedzielnym. Także o g. 18.00.

W czwartek Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. w porządku niedzielnym, także o g. 18.00.

W piątek Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Możliwość błogosławieństwa wina.

W sobotę Święto św. Młodzianków Męczenników.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele i spłatę zadłużenia.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Jadwidze Gałek, Ewie Lewickiej, Katarzynie Żurowskiej, Małgorzacie Kuźmińskiej, Bożenie Łojek,  Zofii Kordaczka, Barbarze Mireckiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. 29 Listopada, także z bloku ZOZU.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie. 

15 grudnia 2019
15.12.2019 NIEDZIELA III ADWENTU

Od 17 grudnia przygotowujemy się bezpośrednio do Uroczystości Bożego Narodzenie i w tym czasie Kościół szczególnie przyzywa przyjścia Zbawiciela, śpiewając tzw. wielkie antyfony Adwentu.

W tygodniu codziennie roraty o g. 6.00, z wyjątkiem piątku, dnia spowiedzi adwentowej w naszej parafii. W piątek roraty o g. 8.00.

Spowiedź adwentowa w piątek, 20 grudnia, od g. 9.00 – 12.00 oraz od g. 15.00 – 18.00. O g. 18.00 Msza św.

Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną przed świętami w piątek od g. 9.00. Ks. Jacek od g. 7.30. Zgłoszenia w zakrystii.

W zakrystii  do nabycia opłatki wigilijne. Ofiary składamy z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele. Dziękujemy za ofiarę pracownikom Polskiej Spółki Gazowniczej w Jaśle.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Marii Kruczyńskiej, Królikowskim, Iwonie Iwanik, Marii Hadam, Władysławie Fesnak, Wiesławie Jurek, Helenie Landwójtowicz, Danucie Stopa, Jadwidze Romanów, Zbigniewowi Bulwanowi, Danucie Kozickiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulicy Korczaka 5 i 7 oraz z ul. Korczaka z domów prywatnych.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministrantów i lektorów

W środę o g. 18.30 Scholi Liturgicznej

W piątek scholi dziecięcej  

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Wątek ustrzycki w „Niedzieli”…

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Dzisiaj, w naszym ustrzyckim kinie o g. 19.00,  wyświetlany będzie film pt. „Nieplanowane”. Jest to bardzo wartościowy film, pobudzający do refleksji. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone