19 marca 2023
19.03.2023 NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU

Zapraszamy na Gorzkie Żale o g. 17.00, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i  kazaniem pasyjnym.

Jutro, przeniesiona z niedzieli, Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Dzień modlitwy za ojców. Zapraszamy na Mszę św.

W piątek  o g. 18.00, Droga Krzyżowa parafialna, także z udziałem dzieci i młodzieży. Zachęcamy do uczestnictwa.

W sobotę, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlitwy o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Na Mszy św. o g. 18.00 przyjęcie liturgiczne dziewcząt do parafialnej grupy Dzieci Maryi, która funkcjonuje pod opieką s. Ambrozji.

W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na letni.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek próba scholii liturgicznej,

W sobotę spotkanie Dzieci Maryi.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za ofiarę pani Stefanii Pitera.

Z fundacji i staraniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zamontowano bariery ochronne przy schodach do Domu Parafialnego – plebanii. Bardzo dziękujemy.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, obejścia, ofiarę: Paulinie Dyląg, Adamowi Zającowi, Zofii Tur, Marii Przyboś, Janinie Kaczmarzyk, Adamowi i Krzysztofowi Miszczakom, Annie Urban, Małgorzacie Burzyńskiej, Edmundowi Fendrykowi, Janinie Prugar, Beacie Boguckiej, Stanisławie Handermander.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z Placu Chopina 1. 2. 3.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

12 marca 2023
12.03.2023 NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj w naszej parafii początek rekolekcji wielkopostnych, które trwać będą do wtorku, złączone z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży. Kazania rekolekcyjne w czasie Mszy św. wraz z kazaniem pasyjnym na Gorzkich Żalach o g. 17.00. Także w poniedziałek i wtorek kazania rekolekcyjne w czasie Mszy św. wieczornych o g. 18.00. W poniedziałek i wtorek, w godzinach przedpołudniowych, zajęcia rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży. Szczegóły w gablocie. Rekolekcjom przewodniczy ks. Wojciech Porada, ze Zgromadzenia Ojców Salwatorianów – serdecznie witamy w naszej parafii.

W piątek zapraszamy parafian, także dzieci i młodzież, na Drogę Krzyżową o g. 18.00. Po Drodze Krzyżowej Msza św.

Spotkania duszpasterskie: w tygodniu:

W poniedziałek Scholi liturgicznej

W sobotę Dzieci Maryi

Ofiary na urządzenie Pańskiego Grobu prosimy składać do puszki wystawionej na stoliku.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii. Dziękujemy za ofiarę Agnieszce Karnasiewicz i Marii Gryczka.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Annie Polechońskiej, Marii Pucyło, Annie Walczak, Karolowi Pomagielowi, Marii Kmiecik, Marcie Paluch, Beacie Kania, Bogdanowi Kwaśnikowi.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 13, klatki 5, 6, 7, 8.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Za tydzień, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, zbiórka do puszek na Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE.

W piątek, 24 marca, z kościoła Przemienienia Pańskiego w Polanie, wyruszy Droga Krzyżowa trasą na Otryt, Rosochate, Skorodne, Polana-7 kościół. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej.

5 marca 2023
5.03.23 NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj niedziela adoracyjna. Po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa: Za naszą parafię, o dar szczególnego wielkopostnego nawrócenia dla wszystkich.

W Wielkim Poście pamiętamy o Gorzkich  Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale w niedziele o  g. 17.00, natomiast Droga Krzyżowa w piątki o g. 18.00, następnie Msza św.

Ofiary na przygotowanie Pańskiego Grobu prosimy składać do puszki wystawionej na stoliku.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek próba scholii liturgicznej

We wtorek spotkanie POAK

W sobotę spotkanie Dzieci Maryi

W środę, 8 marca, modlimy się w int. kobiet. Zapraszamy na Mszę św.

W przyszłą niedzielę, 12 marca, początek rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii, które będą trwały do wtorku 14 marca. Jednocześnie 13 i 14 marca będą miały miejsce rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Rekolekcjom  przewodniczył będzie ks.  Wojciech Porada, ze zgromadzenia Ojców Salwatorianów.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: Alinie Rozmus, Krzysztofowi Paszkowskiemu, Mieczysławowi Środoniowi. Za ofiarę : Monice Buchtalarz, Miłoszowi Kabale, Markowi Klejgartonowi, Ludwikowi Wojtasikowi.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 13, klatki: 1,2,3,4.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Podziękowania za ofiary składane w minioną niedzielę  na leczenie Dziecka Łukasza Bubeły. Zebrano 3.444 zł.

Dzisiaj, na stoku narciarskim Gromadzyń, ma miejsce I Memoriał Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Narciarstwie Alpejskim. Szczegóły na plakatach.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych i radna Rady Miejskiej Bożena Bałkota, zapraszają mieszkańców i właścicieli nieruchomości znajdujących się przy ulicach Dwernickiego i Fabrycznej, na spotkanie 9 marca o g. 16.00, do Muzeum  Młynarstwa  i Wsi w Ustrzykach Dolnych, związane z planowanym przebiegiem trasy sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegóły w gablocie.

26 lutego 2023
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj o g. 17.00, Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i  kazaniem pasyjnym. Zachęcamy do licznego udziału w Gorzkich Żalach i w Drodze Krzyżowej.

Droga Krzyżowa w piątek o g. 18.00. Zapraszamy parafian, także dzieci i młodzież.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii od  trzeciej niedzieli Wielkiego Postu: 12 – 14 marca.

W tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

Spowiedź w piątek od g. 17.00. Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną na zgłoszenie.

Ofiary na urządzenie Pańskiego Grobu prosimy składać do puszki wystawionej na stoliku.

Spotkania duszpasterskie:

W poniedziałek  Scholi Liturgicznej

W sobotę Dzieci Maryi.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: Stanisławie Binik, Ewie Stępień, Agnieszce Kot, Helenie Glazar.

Za ofiarę: Marii Tetera, Genowefie Huber, Dorocie Labędzkiej, Krystynie Brągiel, Tadeuszowi Krauzowi, Marii Paliwoda, Katarzynie Bramberger.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskie 4/ kl. 1, 2.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W sobotę, 4 marca, w kościele św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych, o g. 16.30,  początek katechez przedmałżeńskich.

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy zaprasza 5 marca na stok narciarski Gromadzyń, gdzie odbędzie się I Memoriał Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Narciarstwie Alpejskim. Zawody rozpoczną się o g. 9.00. Szczegóły na plakatach.

Także w niedzielę, 5 marca odbędzie się Bieg Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na odcinku Ustrzyki Dolne – Równia. Czas zawodów od 9.00 – 15.30. W tym czasie zostaną wyłączone drogi z ruchu pojazdów. Szczegóły na plakatach.

Dzisiaj składka do puszek na leczenie dziecka Łukasza Bubeły z Łodyny.

19 lutego 2023
19.02.2023 NIEDZIELA VII ZWYKŁA

Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość. Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych i za ich rodziny. Księga Trzeźwości wystawiona na stoliku.

W tygodniu przypada Środa Popielcowa, rozpoczynająca czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, uczynki pokutne, przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Uświadamiamy sobie wartość umartwienia, podejmowanego w duchu pobożności i miłości bliźniego. Okres Wielkiego Postu ma także charakter chrzcielny, dlatego uświadamiamy sobie wielkie nasze obdarowanie, wybranie, a zarazem wyzwania wiary, która jest darem, ale zarazem i zadaniem. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy. Zachęcamy rodziców, by kształtowali w dzieciach ducha pokuty i umartwienia. Msze św. o g. 7.00  9.00   18.00, z obrzędem posypania głów popiołem.

Od środy do niedzieli przypadają Kwartalne Dni Modlitwy o ducha pokuty.

W Wielkim Poście w piątki Droga Krzyżowa, a w niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00.

W piątek, o g. 18.00 Droga Krzyżowa Parafialna, także z udziałem dzieci,  następnie Msza św.

W piątek po Mszy św. wieczornej, Droga Krzyżowa  dla młodzieży. Obowiązkowo uczestniczy w niej młodzież w formacji przed sakramentem Bierzmowania.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

We wtorek próba scholii liturgicznej

W środę zbiórka ministrantów  i lektorów

W sobotę spotkanie Dzieci Maryi

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Annie Oleś, Józefowi Andrejko, Krystynie Skwara, Krystynie Żurowskiej, Adamowi Sadnickiemu, Teresie Jełowickiej, Irenie Jełowickiej, Barbarze Rzeźnikiewicz, Barbarze Dziuruń,  

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 2/ kl. 1-4.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W niedzielę, 26 lutego, w naszym kościele po  Mszach św. będzie miała miejsce zbiórka do puszek na leczenie chłopca Łukasza Bubeły z Łodyny, dotkniętego nowotworem. Potrzebna jest kwota 500 tysięcy zł.

W tym samym dniu, o g. 14.00 na hali sportowej, odbędzie się piknik charytatywny dla Łukasza, z atrakcjami dla dzieci, występami artystycznymi i meczem towarzyskim. Serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie.

12 lutego 2023
12.02.2023 NIEDZIELA VI ZWYKŁA

Dziękujemy za ofiary składane  na potrzeby parafii. Dziękujemy Księżom wikariuszom za ofiarę złożoną z racji kolędy oraz pani Krystynie Żurowskiej.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę na kwiaty i środki czystości: Danucie Gołojuch, Annie Gofryk, Marii Wójtowicz, Danucie Wróbel, Bożenie Piątkowskiej, Alinie Rymarowicz, Danucie Bajerskiej, Wioletcie Strączek, Grażynie Plezia, Elżbiecie Bator, Jadwidze Boczar, Jadwidze Zubilewicz.

Jesteśmy wdzięczni panu Szafranowi za odśnieżanie placu wokół kościoła.

Na sobotę do porządkowania kościoła prosimy parafian z ulic Nadbrzeżnej, Krótkiej, Rynku, Zielonej.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek Scholi Liturgicznej

We wtorek ministrantów i lektorów

W sobotę Dzieci Maryi

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

5 lutego 2023
5.02.2023 NIEDZIELA V ZWYKŁA

Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i refleksja modlitewna. O g. 17.00 nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.

W sobotę, 11 lutego, wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to XXXI Światowy Dzień Chorego, przeżywany pod hasłem: „Miej o nim staranie…”

Zapraszamy do wspólnej modlitwy chorych i rodziny chorych. Zapraszamy na Mszę św. w tym dniu.

Przypominamy o parafialnych stałych nabożeństwach:

O wtorkowym nabożeństwie do św. Michała Archanioła,

środowej nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

piątkowym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

w poniedziałek próba scholi liturgicznej,

we wtorek spotkanie POAK,

w sobotę spotkanie Dzieci Maryi.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Marii Brózda, Jadwidze Bindas, Janowi Patlewiczowi, Halinie Ruszelak, Elżbiecie Jaremko, Janinie Konopelskiej, Grzegorzowi Horbowiczowi, Jackowi Skibie, Elżbiecie Lewickiej, Emilii Pastuszka.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulicy Nadgórnej.

Do nabycia prasa katolicka. Niech ona będzie obecna w naszych rodzinach i niech będzie czytana.                                                                                                   

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2023 Wszelkie Prawa Zastrzeżone