25 lutego 2024
2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 LUTEGO 2024 R.

Dzisiaj nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.00, a w piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek odwiedziny chorych w domach. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.00.

Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych po nabożeństwie Gorzkich Żali. Zostaną poświęcone nowe tajemnice dla róż różańcowych po ich reorganizacji. Z nowym podziałem róż różańcowych można się zapoznać w gablotce w przedsionku kościoła, jak również zaglądając na stronę internetową naszej parafii.

Spotkanie scholi Dzieci Maryi w sobotę o godz. 16.30.

Kolejna katecheza przedmałżeńska w sobotę o godz. 18.00 w salce na plebani.

Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne składane na potrzeby świątyni i parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła i złożone ofiary: Kazimierz Paszkowski, Mieczysław Florek, Irena Kozicka, Małgorzata Dziurdzik, Anna Sopata, Alicja Szuberla, Aleksandra Mołodyńska.

Troskę o świątynię na najbliższą sobotę powierzamy parafianom z ul. Fabrycznej 27 oraz Dworcowej 2 i 11.

Została wybrana nowa Rada Parafialna dla naszej parafii. Jej skład jest następujący:

Władysław Kaleta, Zbigniew Kazimierczak, Wojciech Domiszewski, Czesław Urban, Małgorzata Dziurdzik, Ewa Cipora, Stanisław Morawski, Adam Łukaszyk i Jan Fal.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych informuje, że 3 marca 2024 r. odbędzie się wydarzenie sportowe pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie organizowane jest dla uczczenia pamięci Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego i antysowieckiego. W związku z tym w niedzielę 3 marca droga na odcinku Ustrzyki Dolne – Równia (w stronę Hoszowa) będzie czasowo zamknięta dla ruchu pojazdów. Przewidywany czas na przeprowadzenie zawodów: 9:00 – 15.00, w tym wyłączenie drogi z ruchu pojazdów w godzinach: 11.30 – 14.30.

18 lutego 2024
1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 LUTEGO 2024 R.

Dzisiaj nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.00, a w piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.30

Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii odbędą się w dniach 16-18 marca.

Spotkania duszpasterskie w tym tygodniu:

W poniedziałek spotkanie Akcji Katolickiej po wieczornej Mszy Św.

W piątek spotkanie dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna się nabożeństwem drogi krzyżowej o godz. 17.30

Spotkanie scholi Dzieci Maryi w sobotę o godz. 16.30

Kolejna katecheza przedmałżeńska w sobotę o godz. 18.00 w salce na plebani.

Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafialne składane na potrzeby świątyni i parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła i złożone ofiary: Pasławska Eugenia, Górska Irena, Śliwiak Józefa, Osadczuk Maria, Cipora Ewa, Szyjduk Małgorzata i Górnicka Janiana.

Troskę o świątynię na najbliższą sobotę powierzamy parafianom z ul. Fabrycznej 29.

Została zamontowana nowa poręcz przy wejściu do zakrystii. Dziękujemy za jej wykonie i zamontowanie p. Zbigniewowi Kuźmińskiemu i p. Jackowi Krech.

11 lutego 2024
6 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 LUTEGO 2024 R.

Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy o modlitwach w  intencjach chorych i cierpiących.

Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość. Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych i za ich rodziny. Księga Trzeźwości wystawiona na stoliku.

W tygodniu przypada Środa Popielcowa, rozpoczynająca czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez post, modlitwę i uczynki pokutne, przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Uświadamiamy sobie wartość umartwienia, podejmowanego w duchu pobożności i miłości bliźniego. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy. Zachęcamy rodziców, by kształtowali w dzieciach ducha pokuty i umartwienia. Msze św. o g. 7.00,  9.00 i 18.00, z obrzędem posypania głów popiołem.

W Wielkim Poście w piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30 a po niej Msza św, a w niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00 i potem Msza św. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii i młodzież przygotowującą się do Bierzmowania.

Ofiary na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu można będzie składać przez cały okres wielkiego postu do skrzynki wystawionej na stoliku za ławkami.

W najbliższą sobotę 17 lutego o godz. 16.30 rozpocznie się w naszej parafii katecheza przedmałżeńska. Spotkania będą się odbywać w soboty Wielkiego Postu (5 spotkań) w salce na plebanii. Zaświadczenie z ukończenia takiej katechezy wymagane jest przy zawieraniu sakramentalnego małżeństwa. Zachęcamy do udziału szczególnie tych, którzy nie ukończyli takiej katechezy a zamierzają w tym roku wstąpić w sakramentalny związek małżeński. W katechezie może brać udział młodzież spoza naszej parafii (z dekanatu Ustrzyki Dolne i okolicy).

Zostały na nowo skompletowane Róże różańcowe naszej parafii. Listy nowych róż są wywieszone w przedsionku kościoła oraz zamieszczone na stronie internetowej parafii. Są również wyznaczeni nowi zelatorzy dla tych róż. Jedna róża jest jeszcze niekompletna dlatego, jeśli by byli chętni do dołączenia do tej róży to prosimy o kontakt w zakrystii. Nowe róże otrzymają nowe tajemnice w pierwszą niedzielę marca podczas zmiany. Do tego czasu odmawiamy tajemnice według starego podziału róż.

Spotkania duszpasterskie w tym tygodniu:

We wtorek po Mszy świętej próba dorosłej scholi. Zapraszamy wszystkich, którzy należą do scholi oraz kandydatów, którzy chcą dołączyć.

Spotkanie kręgu Biblijnego w czwartek po wieczornej Mszy świętej.

Spotkanie scholi Dzieci Maryi w sobotę o godz. 15.00

W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 poświęcenie i rozdanie książeczek dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafialne oraz przekazywane bezpośrednio, składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: Grażyna Zachariasiewicz, Marta Symula, Elżbieta Śliwiak, Stanisława Urban, Bernadeta i Piotr Krech, Matylda Matusik, Janina Matusik i Piotr Hołubowski

Troskę o świątynię na najbliższą sobotę powierzamy parafianom z ul. Naftowej, Fabrycznej oraz domy prywatne.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI WOJNY NA UKRAINIE.

Wkrótce minie kolejna rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Od samego początku wojny Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas Diecezjalnych, Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji i firm oraz osób prywatnych – świadczy pomoc potrzebującym Ukraińcom zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Liczba osób która uzyskała pomoc rzeczową w Ukrainie w 2023 wyniosła 570 tys. Tylko w ramach programu Rodzina Rodzinie otoczono bezpośrednią opieką 1800 najbiedniejszych rodzin. Wysłano ponad 90 tys. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. W naszym kraju Caritas prowadzi ponadto 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które wspomagają ponad 92 tys. uchodźców, wśród nich ponad 30% to dzieci. W 2023 roku ponad 23 tys. osób korzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas oraz innych placówkach kościelnych.

To tylko niektóre z licznych działań, podejmowanych przez Kościół w Polsce, na rzecz ofiar wojny. Wszystkie one są niczym innym, jak Ewangelią w praktyce, w myśl słów: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Wojna trwa nadal, dlatego – mimo pewnego zmęczenia tym tematem – solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Jako Kościół w Polsce pragniemy kontynuować to wielkie dzieło pomocy, dlatego zwracam się z gorącym apelem o nieprzerwaną solidarność z potrzebującymi Ukraińcami. Proszę o zorganizowanie ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w Polsce w Środę Popielcową 14 lutego br.

Zebrane środki zostaną przekazane, za pośrednictwem Caritas Polska, na wsparcie osób najbardziej potrzebujących – seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom.

Wszystkich ofiarodawców zapewniam o mojej serdecznej pamięci i modlitwie.

+ Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Również w naszej parafii taca zbierana podczas Mszy w środę popielcową będzie przekazana na pomoc poszkodowanym przez wojnę na Ukrainie.

4 lutego 2024
5 NIEDZIELA ZWYKŁA 4 LUTEGO 2024 R.

Dzisiaj pierwsza niedzielą miesiąca – adoracja najświętszego sakramentu. Po południu o godz. 17.30 różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.

W tygodniu msze o godz. 6.30 i 18.00

Jutro liturgiczne wspomnienie św. Agaty męczennicy.

Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafialne oraz przekazywane bezpośrednio, składane na potrzeby parafii. Dziękujemy p. Zofii Tur za ofiarę na kościół. Bóg zapłać!

Dziękujemy s. Iwonie, ks. wikariuszom oraz tym wszystkim, którzy przyszli do pomocy w piątek aby rozebrać szopkę i choinki.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: Małgorzatai Kamila Kuźmińskie, Ewa i Andrzej Lewiccy, Zofia Kordaczka i Danuta Bajek.

Troskę o świątynię na najbliższą sobotę powierzamy parafianom z ul. 29 Listopada oraz blok ZOZ.

28 stycznia 2024
4 NIEDZIELA ZWYKŁA 28 STYCZNIA 2024 r.

Od jutra przez czas ferii w dni powszednie nie będzie mszy o godz. 7.00.

W najbliższy piątek 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego i poświęcenie gromnic. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Polecamy osoby konsekrowane w naszej diecezji  i naszej parafii. Msze św. o g. 7.00, 9.00  i 18.00. Składka na klasztory klauzurowe w diecezji. Jest to także pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych w domach. Spowiedź pierwszopiątkowa przed Mszami świętymi.

Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca – adoracja najświętszego sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych. Jeśli są jeszcze róże, które nie przekazały spisu swoich członków, to jeszcze można to uczynić. Po przyszłej niedzieli będziemy starali się skompletować róże z list które zostały dostarczone.

Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafialne składane na potrzeby naszego kościoła i parafii. Bóg zapłać!

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: Albina Łukowicz, Wanda i Jan Kabała, Zbigniew Bulwan. Ofiarę złożyli: Helena Landwójtowicz, Jerzy Królikowski, Danuta Stopa, Eugenia Tkacz.

Troskę o świątynię na najbliższą sobotę powierzamy parafianom z ul. Korczaka 5 i 7 oraz domy prywatne.

Podczas wczorajszego koncertu kolęd w naszym kościele zebrano ofiarę na dalsze leczenie chorego Łukasza Bubeły kwotę 1440 zł.

21 stycznia 2024
3 NIEDZIELA ZWYKŁA 21 STYCZNIA 2024 r.

Dzisiaj Niedziela Słowa Bożego. Starajmy się często sięgać do Pisma Św. i rozważać Słowa, poprzez które mówi do nas Bóg.

W czwartek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła i zakończenie tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafialne składane na potrzeby naszego kościoła i parafii. Bóg zapłać!

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: Krystyna Świętoń, Bogumiła Niedźwiedzka, Roman Kisielewicz, Bożena Dawidko, Alina Januszczak, Władysław Januszczak, Krzysztof Armata.

Troskę o świątynię na najbliższą sobotę powierzamy parafianom z ul. Mickiewicza, Kolejowej, Wojska Polskiego i Korczaka 4

Zaproszenie:

Grupa Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Lesku oraz uczniowie leskich szkół zapraszają na Jasełka Bożonarodzeniowe, które odbędą się dzisiaj – 21 stycznia  w Bieszczadzkim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych  o godz. 16.00 

W ostatnią sobotę stycznia – 27.01. 2024 o godz. 16.30 zapraszamy na wspólne kolędowanie w naszym kościele. Udział wezmą „Dzieci Maryi” oraz soliści. Podczas kolędowania można będzie wesprzeć  dobrowolnym datkiem dalsze leczenie Łukasza Bubeły ucznia naszej Szkoły Podstawowej.

14 stycznia 2024
II NIEDZIELA ZWYKŁA 14 STYCZNIA 2024

W czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W piątek liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Za tydzień Niedziela Słowa Bożego.

Zakończyliśmy w naszej parafii wizytę kolędową. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i złożone ofiary, które w części będą przeznaczone na utrzymanie budynku plebanii. Jeśli kogoś przeoczyliśmy albo był nieobecny a chciałby odwiedzin kapłana, prosimy o zgłoszenie do księży.

Spotkanie Scholi Dzieci Maryi w sobotę o godz. 16.00

Dziękujemy za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafialne składane na potrzeby naszego kościoła i parafii. Bóg zapłać!

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła: p.Teodozji Cieśla i s. Iwonie. Ofiary złożyli: Barbara Amarowicz, Urszula Motyczka, Ewa Barzyk, Maria Gawlik, Agata Zdeb, Kazimiera Paszkowska, Dorota Piechocka, Elżbieta Żegleń, Katarzyna Przybyła i Maria Rąpała.

Troskę o świątynię na najbliższą sobotę powierzamy parafianom z ul. 1 Maja 16 i 18 oraz domy prywatne.

Zaproszenie:

Starosta Bieszczadzki zaprasza mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego na Spotkanie Noworoczne oraz pokaz iluminacji świątecznych, które odbędą się dzisiaj -14 stycznia o godz. 17.00 w Centrum Dziedzictwa Kulturowego (Fanto) przy ul. Kolejowej 2. W programie: pokaz iluminacji, koncert kolęd i pastorałek, wspólne kolędowanie i poczęstunek.

 

W ostatnią sobotę stycznia – 27.01. 2024 o godz. 16.30 zapraszamy na wspólne kolędowanie w naszym kościele. Udział wezmą „Dzieci Maryi” oraz soliści. Podczas kolędowania można będzie wesprzeć  dobrowolnym datkiem dalsze leczenie Łukasza Bubeły ucznia naszej Szkoły Podstawowej.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone