17 listopada 2019
17.11.2019 NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA

Za tydzień Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Uroczystości w Archikatedrze. 

W poniedziałek wspominamy bł. Karolinę Kózkównę, dziewicę i męczennicę.

W środę św. Rafała Kalinowskiego, w piątek św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele oraz spłacanie kredytu.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Bronisławie Długosz, Małgorzacie Szugaj, Bożenie Dybaś, Teresie Chytkowskiej, Wiktorii Tomczak, Genowefie Żulińskiej, Marii Głazowskiej, Elżbiecie Torbińskiej, Wiesławie Przybyłowicz, Danucie Binik, Monice Kaszeckiej, Annie Oskory, Marcie Cholewińskiej, Stanisławie Hołubowskiej, Małgorzacie Sobótka, Danucie Pelc, Barbarze Mołodyńskiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z Placu Chopina 4, 5.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministrantów i lektorów

We wtorek Scholi Liturgicznej

W piątek scholi dziecięcej i OAZY

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

23 listopada, w sobotę, w Ustrzyckim Domu Kultury, będzie miała miejsce Konferencja Naukowa: Niepokonany Dowódca Generał Stanisław Maczek.

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Szczegóły w gablocie.

Księża Michaelici i Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, zapraszają do Miejsca Piastowego na 29 i 30 listopada, na sympozjum: Koncepcja człowieka podstawą wychowania.

Szczegóły w gablocie. Zachęcamy do udziału nauczycieli i wychowawców.

10 listopada 2019
10.11.2019 NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA

Przez miesiąc listopad w szczególny sposób modlimy się za zmarłych w modlitwie wypominkowej. Wypominki składamy w zakrystii.

W poniedziałek, 11 Listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. w naszym kościele w intencji Ojczyzny o g. 9.30. Niech wyrazem naszej troski o Ojczyznę, nasz Naród, wyrazem naszego patriotyzmu, będzie udział w Eucharystii. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej. Zapraszamy do udziału w Eucharystii dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Serdeczne podziękowanie za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele: w rejonach, na tacę w kopertach, czy na konto parafialne. Bóg zapłać rejonowym za posługę. Bóg zapłać za ofiarę Marii i Krzysztofowi oraz Krystynie Świętoń.

Serdeczne podziękowanie za ofiary składane na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych. W czasie kwesty zebrano 5. 138 zł.

Bóg zapłać pani prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Bożenie Dawidko oraz ks. Jackowi za zorganizowanie kwesty, AK i młodzieży oraz pozostałym  wolontariuszom za włączenie się w działanie na rzecz parafii.

Trwają prace przy ścieżce procesyjnej, schodach…

Przyczyny opóźnień…

Podziękowanie panom Jackowi Krechowi, Zbigniewowi Kuźmińskiemu- także wykonawcy ławek i konfesjonałów…

Także Jackowi Przybyle…

Wykonano zadaszenia nad głównymi drzwiami: Podziękowanie panu Andrzejowi Kalecie, pani Janinie Roś /fundatorce/

Adaptacja piwnic pod Katolickie Centrum Kultury z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podziękowanie dla panów Jacka Przybyły, Jacka Krecha, Zbigniewa Kuźmińskiego…

Podziękowanie panu Bronisławowi Plęsowi /przekazanie na wyposażenie sześciu stołów, 50 krzeseł/

Zakończenie prac na ten rok…

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Jadwidze Prugar, Elżbiecie Delmanowicz, Marii Czapor, Janinie Kaczmaryk, Annie Dyląg, Małgorzacie Burzyńskiej, Edmundowi Fendrykowi.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z Placu Chopina 1, 2, 3. 

Spotkania Duszpasterskie:

We wtorek Scholi Liturgicznej

We wtorek także spotkanie Kręgu Biblijnego

W środę młodzieży klas szóstych, siódmych i ósmych w ramach formacji przed sakramentem bierzmowania. Spotkanie formacyjne rozpoczyna Msza św.

W piątek  dziecięcej scholi oraz OAZY

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

23 listopada, w Ustrzyckim Domu Kultury, będzie miała miejsce Konferencja Naukowa: Niepokonany Dowódca Generał Stanisław Maczek.

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

3 listopada 2019
3.11.2019 NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, adoracyjna. Nabożeństwo wypominkowe o g. 17.00, następnie zmiana tajemnic różańcowych. Wypominki za zmarłych prosimy składać w zakrystii.

W miesiącu listopadzie można zyskiwać odpusty za zmarłych pod zwykłymi warunkami. Do ósmego listopada odpust zupełny, w pozostałych dniach cząstkowy.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele, wyposażania kościoła. Dziękujemy za ofiary składane do puszek na cmentarzu. Dziękujemy wolontariuszom za włączenie się w akcję kwestowania.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, obejścia, ofiarę: Annie Polechońskiej, Zofii Tur, Małgorzacie Miszczak, Adamowi Zającowi, Stanisławie Handermander, Marii Przyboś, Marii Pucyło, Bogdanowi Kwaśnikowi, Czesławowi Urbanowi.

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ul. Pionierskie 13/ kl. 4,5,6.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek POAK, także ministrantów i lektorów

We wtorek scholi liturgicznej

W piątek scholi dziecięcej, także OAZY

W piątek, 8 listopada o g. 11.00, Msza św. w naszym kościele w Dniu Święta Patronalnego ustrzyckiego Liceum Ogólnokształcącego.

Zapraszamy młodzież, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, absolwentów.

23 listopada, w Ustrzyckim Domu Kultury, będzie miała miejsce Konferencja Naukowa Niepokonany Dowódca. Generał Stanisław Maczek.

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

27 października 2019
27.10.2019 NIEDZIELA XXX ZWYKŁA

Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, jest obchodzona jako Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego, którego data poświęcenia nie jest znana. Nasz kościół, ten sprzed rozbudowy, został poświęcony 3 maja 1912 roku przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, obecnie świętego i dedykowany pod wezwaniem NMP królowej Polski. Po wyposażeniu kościoła rozbudowanego, wykonaniu obejścia, nastąpi konsekracja rozbudowanego kościoła.

W piątek, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.

W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

Msze św. w naszym kościele o g. 7.00   9.00   11.00.

O g. 14.00 gromadzimy się na cmentarzu, gdzie będzie sprawowana liturgia za zmarłych wraz z homilią i procesją ze stacjami modlitewnymi. W tej modlitwie uwielbiamy Boga wszystkich czasów, w ludziach, którzy pomimo grzeszności, przeszli przez życie wierni Chrystusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi. Są oni dla nas drogowskazami na drodze do szczęśliwej wieczności.

Na cmentarzu będzie miała miejsce kwesta na rzecz prac przy naszym kościele.

W listopadowych dniach pamiętamy w sposób szczególny o naszych zmarłych. Ta pamięć niech będzie wpisana we wszystkie następne pokolenia. Niech ona będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w sprawy ostateczne, które stają się udziałem każdego, także wiary na płaszczyźnie Świętych Obcowania, w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Zanośmy im dar modlitwy, zwłaszcza dar Mszy św. i modlitwy wspominkowej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone znicze będą cenne w oczach Boga.

Na stoliku wystawione są blankiety wspominkowe. Wypominki za zmarłych składamy w zakrystii.

W sobotę, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o g. 6.30  7.00  18.00. Modlitwa różańcowa za zmarłych wypominanych po Mszy św. o g. 18.00 oraz przez miesiąc listopad. Nie zapominajmy o tym, że przez osiem pierwszych dni listopada, możemy zmarłym ofiarować odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, także cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych warunków odpustu, to jest bycia w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. oraz odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca św.

W tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W tygodniu spowiedź zawsze przed Mszami św. Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną. Ks. Jacek we wtorek. Pozostali Księża w czwartek.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministrantów  i lektorów

We wtorek scholi liturgicznej

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele oraz spłacanie kredytu.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie uporządkowanie obejścia, ofiarę: Małgorzacie Król, Markowi Kwolkowi, Ewie Furmaniak, Józefie Maciuk, Annie Ostrowskiej, Genowefie Osika, Janinie Tama, Małgorzacie Sikora, Danucie Karpińskiej, Magdalenie Jarosz, Marii Tomkiewicz, Stanisławie Kmiecik, Marii Jaźwieckiej, Ewie Jachym, Anastazji Majcher, Aldonie Mierzyńskiej, Marianowi Pomagielowi, Józefie Wołos, Pawłowi Pomagielowi.

Na sobotę troskę o kościół zawierzamy parafianom z ul. Pionierskie 13/kl. 1-3, 7-8.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

31 października, na g. 16.00, do Katolickiego Centrum Kultury, które mieści się w piwnicach pod plebanią, zapraszamy na „Bal Wszystkich Świętych: Każdy może być świętym”,  dzieci od klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Mile widziane są przebrania za świętych i aniołów. Bal Wszystkich Świętych organizuje OAZA działająca przy naszej parafii. Zachęcamy rodziców do współpracy.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ustrzycki Dom Kultury zapraszają na inaugurację Dyskusyjnego Klubu Filmowego Flesz, połączonego z projekcją filmu. Szczegóły w gablocie.

20 października 2019
20.10.2019 NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA

Dzisiaj, w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, przeżywamy Niedzielę Misyjną, rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Zawierzamy sprawy misji na wszystkich kontynentach. Modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy oraz chrześcijan cierpiących okrutne prześladowania zwłaszcza na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w Afryce.

Nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W tygodniu po Mszy św. o g. 18.00. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

We wtorek, 22 października, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

W czwartek wspominamy bł. Jana Balickiego, prezbitera i patrona Diecezji Przemyskiej.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele. Dziękujemy za ofiarę państwu Bogumile i Waldemarowi Niedźwieckim.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę, uporządkowanie obejścia: Beacie Wójcik, Marii Baran, Stefanii Gankiewicz, Alinie Rozmus, Weronice Tymoszczuk, Annie Janickiej, Irenie Krystian, Irenie Krzywowiąza, Genowefie Papciak, Miłoszowi Kabale, Krzysztofowi Paszkowskiemu, Mieczysławowi Środoniowi, Ludwikowi Wojtasikowi.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulic Pionierskiej 6/kl.1-2 oraz z Wyzwolenia.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministrantów i lektorów

We wtorek scholi liturgicznej

W piątek scholi dziecięcej oraz OAZY

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie

13 października 2019
13.10.2019 NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA

Dzisiaj wybory parlamentarne. Katolicy mają obowiązek uczestniczenia w życiu publicznym, w tym obowiązek pójścia na wybory, także w swoim, dobrze pojętym interesie.

Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W tygodniu po Mszy św. o g. 18.00, Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

Dzisiaj przeżywamy Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka do puszek z przeznaczeniem na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspomagającą uzdolnioną młodzież.

Dzisiaj młodzież oazowa naszej parafii uczestniczy w Przemyślu w uroczystościach Dnia Papieskiego, połączonych z inauguracją pracy formacyjnej w grupach parafialnych.

W piątek Święto św. Łukasza ewangelisty. Zawierzamy Służbę Zdrowia. Zapraszamy Ustrzycką Służbę zdrowia na Mszą św. i nabożeństwo różańcowe.

W sobotę pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom do Archikatedry w Przemyślu. Program pielgrzymki od g. 9.30.

Za tydzień Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny, wpisujący się w nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele, także rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, obejścia, ofiarę: Ewie Stępień, Stanisławie Binik, Kamili Gwóźdź, Helenie Glazar, Agnieszce Kot, Marii Dubik, Eugenii Huber, Krystynie Brągiel, Katarzynie Bramberger, Marii Tetera, Mariannie Paliwoda, Krauze.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 4/ kl. 1-2.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministrantów i lektorów

We wtorek scholi liturgicznej

W czwartek Kręgu Biblijnego. Zachęcamy do włączenia się w formację biblijną.

W piątek scholi dziecięcej

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie

30 października, przy ul. Jana Pawła II od g. 15.00 – 17.00, bezpłatne badanie wzroku. Szczegóły w gablocie.

6 października 2019
6.10.2019 NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA

Komunikat przed wyborami do parlamentu…

Przeżywamy pierwszą niedzielę października, adoracyjną: Nabożeństwo różańcowe o g. 17.00 i zmiana tajemnic różańcowych.

W tygodniu nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o g. 18.00. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

W przyszłą niedzielę Dzień Papieski. Zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Trzeciego Tysiąclecia.

Dzisiaj składka na Wyższe seminarium Duchowne w Przemyślu.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele. Dziękujemy za ofiarę państwu Urszuli i Januszowi Dziwiszom, także pani Stanisławie Hołubowskiej.

W dalszym ciągu liczymy na ofiarność w kontekście czekających nas płatności, także związanych z obsługą zaciągniętego długu.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Marii Gryczka, Ewie Mazur, Krystynie Skwara, Beacie Kosiba, Barbarze Dziuruń, Barbarze Rzeźnikiewicz, Dorocie Skiba, Magdalenie Kruk, Józefowi Andrejko, Krystynie Żurowskiej, Annie Oleś i Adamowi Sadnickiemu.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 2 klatka1,2,3 i 4

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek, na Mszę św. o g. 18.00 i nabożeństwo różańcowe, zapraszamy w szczególny sposób rodziców i młodzież klas szóstych, siódmych i ósmych w związku z rozpoczęciem formacji przed Sakramentem Bierzmowania.

Natomiast w niedzielę, 13 maja na Mszy św. o g. 11.00, nastąpi przyjęcie klas szóstych do grona przygotowujących się do bierzmowania. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi.

Także w poniedziałek spotkanie POAK oraz ministrantów i lektorów

We wtorek Scholi Liturgicznej

W piątek Dziecięcej Scholi oraz OAZY

W sobotę, 12 października w Kolegiacie Jarosławskiej, będzie miała miejsce V Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone