17 października 2021
17.10.2021 NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA

Dzisiaj Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny pod hasłem:  „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” Zawierzamy sprawy misji na wszystkich kontynentach. Modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy, także z naszej diecezji oraz chrześcijan cierpiących  prześladowania.

Nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W tygodniu o g. 18.00. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

Dzisiaj, o g. 18.00. w Archikatedrze Przemyskiej, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego ks. Abp. Adama Szala, rozpoczynająca prace synodu.

Jutro, 18 października Święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. Zapraszamy ustrzycką Służbę Zdrowia na Mszę św. i nabożeństwo różańcowe.

We wtorek,  19 października, wspominamy błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, prezbitera i męczennika. Modlimy się za naszą Ojczyznę, nasz Naród, zwłaszcza zawierzając młode pokolenie.

W piątek, 22 października, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

Konsekracja kościoła w Liskowatem.

W sobotę wspominamy bł. Jana Balickiego, prezbitera i patrona Diecezji Przemyskiej. W tym dniu pielgrzymka do Archikatedry Dzieła Pomocy Powołaniom.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę, uporządkowanie obejścia: Marii Osadczuk, Agnieszce Grządziel, Janinie Górnickiej, Eugenii Pasławskiej, Marii Zygmunt, Adeli Ziółkowskiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Fabrycznej 29/1-45.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

We wtorek  Scholi Liturgicznej

W czwartek ministrantów i lektorów

W piątek dziecięcej scholii o g. 16.30. Także OAZY po nabożeństwie różańcowym

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na leczenie pięcioletniej Wiktorii.

10 października 2021
10.10.2021 NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA

Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o g. 17.00. W tygodniu po Mszy św. o g. 18.00. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.

Dzisiaj przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Po Mszach św. zbiórka do puszek z przeznaczeniem na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspomagającą uzdolnioną młodzież.

W czwartek Dzień Edukacji Narodowej. Zawierzamy polską edukację, by dochowała wierności człowiekowi i światu wartości.

Za tydzień Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny.

W przyszłą niedzielę, 17 października, o g. 12.00 w naszym kościele Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego ks. abp. Adama Szala, z racji obchodów 70 Rocznicy Akcji HT 1951, upamiętniającej przymusowe wysiedlenie ludności Polskiej z Kresów Wschodnich.

W związku z tym Mszy św. z g. 11.00 nie będzie. Zostaje przeniesiona na g. 12.00. Serdecznie zapraszamy na tę Mszę św.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Elżbiecie Śliwiak, Marcie Symuli, Grażynie Zachariasiewicz, Annie i Mariannie Szafran, Stanisławie Urban, Elżbiecie Hołubowskiej, Krystynie Mareckiej, Dianie Urban, Monice Majcher, Bernadetcie i Piotrowi Krechom, Dorocie Morawskiej, Jadwidze Zubczyk, Izabeli Cieleckiej, Annie Kwitowskiej, Józefie Biodrowicz, Agnieszce Wrońskiej, Zbigniewowi Zabłockiemu, Marii Domańskiej, Danucie, Aleksowi, Janinie Matusikom, Helenie Naturalnej, Wrońskim, Małgorzacie Mechrabi.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Naftowej i Fabrycznej z domów prywatnych.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek i czwartek scholi liturgicznej

We wtorek ministrantów i lektorów

W piątek  scholii dziecięcej o g. 16.30 oraz  OAZY po nabożeństwie różańcowym

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

3 października 2021
3.10.2021 NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA

Przeżywamy pierwszą niedzielę października, niedzielę adoracyjną. Nabożeństwo różańcowe o g. 17.00 i zmiana tajemnic różańcowych.

W tygodniu nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o g. 18.00. Zachęcamy do uczestnictwa.

W tygodniu pierwszy czwartek miesiąca.

W przyszłą niedzielę Dzień Papieski, zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Eugenii Tkacz, Marianowi Bulwanowi, Małgorzacie i Kamili Kuźmińskim, Zofii Kordaczka, Barbarze Mireckiej, Katarzynie Żurowskiej.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul.  29 Listopada, także z bloku ZOZ.

Dziś składka Na WSD w Przemyślu.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek POAK

We wtorek scholii liturgicznej 

W czwartek ministrantów i lektorów

W piątek scholii dziecięcej i OAZY

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Ogłoszenie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych …

26 września 2021
26.09.2021 NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA

W środę święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

W piątek wspomnienie św. Aniołów Stróżów.

W tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od g. 17.00.

W piątek odwiedziny chorych i starszych z posługa sakramentalną. Zgłoszenia w zakrystii.

W piątek, 1 października, początek nabożeństw różańcowych. Zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach, także dzieci i młodzież. Zwłaszcza młodzież włączona w formację przed bierzmowaniem powinna czuć się uprzywilejowana możliwością uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych.

Zapraszamy na Mszę św. nabożeństwo różańcowe oraz spotkanie, młodzież klas VI, VII i VIII, będącą w formacji przed sakr. Bierzmowania Za odmówienie różańca zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Nabożeństwo różańcowe o g. 18.00, następnie Msza św.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby parafii. Dziękujemy za ofiarę Fryderykowi Brózdzie i Genowefie Huber.

Postawa ofiarności i zaangażowania jest budowaniem wspólnoty parafialnej, brania za nią odpowiedzialności i jest tożsama między innymi z wypełnieniem piątego przykazania kościelnego „troszczenia się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.

Dziękujemy także za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę na kwiaty i środki czystości: Danucie Stopa, Wiesławie Doktor, Królikowskim, Albinie Łukowicz, Jolancie i Helenie Landwójtowicz,  Iwonie Iwanik, Zbigniewowi Bulwanowi, Jadwidze Romanów, Wiesławie Jurek, Władysławie Fesnak.

Na sobotę troskę o kościół powierzamy parafianom z ul. Korczaka 5 i 7 oraz z domów prywatnych.

Spotkania duszpasterskie:

We wtorek Scholi Liturgicznej

W czwartek ministrantów i lektorów

W piątek dziecięcej scholii  oraz OAZY

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Dzisiaj w Komańczy, z inicjatywy Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, przy udziale Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa oraz Gminy Komańcza i Powiatu Sanockiego, uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego sprawowana przez Ks. Abp. Adama Szala Metropolitę Przemyskiego oraz poświęcenie kamienia, upamiętniającego to wydarzenie, który stanął przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

19 września 2021
19.09.2021 NIEDZIELA XXV ZWYKŁA

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. Polecamy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i wartości chrześcijańskich i przyczyniali się do kształtowania młodego pokolenia.

We wtorek święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.

W czwartek wspomnienie św. Ojca Pio.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Krystynie Świętoń, Bogumile Niedźwiędzkiej, Romanowi Kisielewiczowi, Alinie i Annie Januszczak, Adamowi Czekajowi, Halinie Nosal, Bożenie Dawidko.

Na sobotę troskę o kościół powierzamy parafianom z ulic Mickiewicza, Kolejowej, Wojska Polskiego oraz Korczaka 4.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek Kręgu Biblijnego

We wtorek scholii liturgicznej

W piątek scholi dziecięcej oraz OAZY.

W przyszłą sobotę tj. 25.09. Ruch Światło-Życie naszej parafii, wraz z innymi grupami, zapraszają wszystkie dzieci i młodzież na wspólne świętowanie wspomnienia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Rozpoczniemy przed kościołem o godzinie 15.00 wspólną zabawą – „pogodny wieczór”, po której zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta o godz. 18:00, z błogosławieństwem dzieci i młodzieży. 

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie. 

W sobotę, w godzinach od 9.30 do 14.00, będzie miała miejsce Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii. Wyjazd o g. 7.00. Oczekujemy na busa na chodniku, przed dawnym głównym wejściem do kościoła.

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, przy współudziale Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa W Komańczy oraz Gminy Komańcza i Powiatu Sanockiego zaprasza 26 września na uroczystą Mszę św. Dziękczynną za beatyfikację błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, sprawowaną przez ks. abp Metropolitę Przemyskiego Adama Szala oraz poświęcenie kamienia upamiętniającego to wydarzenie, który stanął przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.

W ramach uroczystości będzie miał miejsce koncert pieśni Maryjnych w wykonaniu Filharmonii Rzeszowskiej.

Szczegóły w gablocie.

12 września 2021
12.09.2021 NIEDZIELA 24 ZWYKŁA

Dzisiaj w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej, uroczystości Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czadzkiej. Zachęcamy do uczestnictwa w tych uroczystościach poprzez media radiowo-telewizyjne.

We wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

W sobotę, 18 września, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. Zapraszamy młodzież na wieczorną Mszę św. To święto wpisane jest w przeżywane w  tygodniu  Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

Przyszła niedziela Środków Społecznego przekazu rozpoczyna Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. Ważną rolę w wychowaniu odgrywają katolickie środki przekazu. W gablocie wystawiony jest tygodniowy harmonogram transmisji radiowo-telewizyjnych diecezjalnego RADIA FARA. Zachęcamy do korzystania z tych transmisji.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii. Dziękujemy za ofiarę Jadwidze Uszak i Marii Gryczka.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie s. przełożonej Damianie. Dziękujemy za ofiarę: Barbarze Amarowicz, Teodozji Cieśla, Ewie Barzyk, Grażynie Homa, Marii Gawlik, Kazimierze Paszkowskiej, Katarzynie Przybyle, Marii Rąpale, Marianowi Zdebowi, Elżbiecie Żegleń,

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ulicy 1 Maja 16 i 18 oraz z domów prywatnych.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

We wtorek scholii liturgicznej

W czwartek ministrantów i lektorów

W piątek OAZY

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. wystawione w gablocie.

25 września, w godzinach od 9.30 do 14.00, będzie miała miejsce Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii.

5 września 2021
5.09.2021 NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. O g. 17.00 nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.

W środę, 8 września, święto Narodzenia NMP, zwane tradycyjnie Matką Bożą Siewną. Modlitwy dziękczynne za zbiory z prośbą o Boże błogosławieństwo dla pracy rolników.

W przyszłą niedzielę, 12 września w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej, będzie miała miejsce beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Uroczystości rozpoczną się już w sobotę, 11 września o g. 20.00. Zachęcamy do uczestnictwa w tych uroczystościach poprzez media radiowo- telewizyjne.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.

Dziękujemy panu Adamowi Pęziołowi, prezesowi Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, za wysiłek zorganizowania uroczystości związanych z poświęceniem pomnika gen. Stanisława Maczka. Dziękujemy także panu staroście Powiatu Bieszczadzkiego Markowi Andruchowi, sołectwom: Czarna, Olszanica, Solina. Dyrektorom poszczególnych szkół, kompanii honorowej i orkiestrze wojskowej, zespołowi Soul oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie liturgii i uporządkowanie obejścia kościoła.

Dziękujemy diakonowi Mariuszowi Falowi i s. Damianie za wczorajsze uporządkowanie świątyni, oraz przystrojenie. Dziękujemy za ofiarę Eustachii Chabko, Leszkowi Gąbka, Pawłowi Strugale, Bożenie Starakiewicz, Janowi Falowi, Wandzie Łeszega, mieszkańcom z Placu Chopina 6.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z Placu Chopina 7 i 9 oraz z ulic Konopnickiej i Bełzkiej, Spotkania duszpasterskie w tygodniu :

W poniedziałek POAK

 Schola parafialna ogłasza nabór. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać się poprzez śpiew na Bożą chwałę. Spotkanie we wtorek o g. 19.00. W imieniu scholi zaprasza ks. Łukasz, prowadzący scholę.

Wszystkich ministrantów oraz tych, którzy chcieliby włączyć się do Służby Liturgicznej, serdecznie zapraszamy w czwartek na wieczorną Mszę św. i spotkanie. Zaprasza opiekun Służby Liturgicznej ks. Łukasz.

Ruch Światło Życie naszej parafii zaprasza młodych na spotkanie formacyjne w piątek po Mszy św. wieczornej. Nasze spotkania to rozważanie Pisma św. modlitwa, ciekawe dyskusje, filmy i pizza.

Chcemy doświadczać prawdziwej wspólnoty, przyjaźni, a przede wszystkim pragniemy wspólnie spotykać się z Panem Bogiem. W imieniu Oazy zaprasza ks. Paweł, moderator wspólnoty.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

W przedsionku kościoła do nabycia także „Kresowy Płomień”, biuletyn Kresowian.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W ramach obchodów 70 Rocznicy „Akcji HT 1951”, 17 września o g. 12.00, zostanie nadana placowi w Rynku w Ustrzykach Dolnych nazwa: SKWER KRESOWIAN HT 1951.

Natomiast 17 października, o g. 12.00 w naszym kościele zostanie odprawiona przez Ks. abp. Metropolitę Przemyskiego Msza św. za zmarłych i żyjących Kresowian oraz mieszkańców Ustrzyk Dolnych i Bieszczadów.

Także 24 października, o g. 11.30, w kościele św. Józefa Robotnika zostanie odprawiona Msza św. Będzie także miała miejsce prelekcja o historii Kresów Wschodnich.

Szczegóły w gablocie.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

stat4u