15 września 2019
15.09.2019 NIEDZIELA 24 ZWYKŁA

Dzisiejsza niedziela jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie korzystać z mediów i pamiętajmy, że powinny one służyć człowiekowi, a nie człowiekiem manipulować i powodować jego degradację. Zadbajmy o to, by młode pokolenie korzystało z mediów umiejętnie i dla swojego dobra.

W środę święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. Zapraszamy na wieczorną Mszę św. młodzież i dzieci. To święto wpisane jest w przeżywane w  tygodniu  Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele oraz spłacania kredytu. Dziękujemy za ofiarę państwu Stanisławowi i Eugenii Tkaczom, Bronisławie i Zdzisławowi Kamińskim.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Zofii Jędrzejewskiej, Bazylemu Krechowi, Zofii Ryba, Annie Zabłockiej, Annie Gibała, Józefie Osiowy, Stefanii Pitera, Annie i Józefowi Zygmuntom, Zuzannie Dobrowolskiej, Agnieszce i Arturowi Maciukom, Mikołajowi Karkutowi, Beacie Woźniak, Danucie Patulak, Stanisławie Jóźwiak, Kazimierzowi Woźniakowi, Marii Zamołojko.

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ulic: Szkolnej1i domów prywatnych oraz z Sikorskiego.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministrantów i lektorów

W środę scholi liturgicznej

W czwartek Kręgu Biblijnego

W piątek scholi dziecięcej oraz OAZY

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. wystawione w gablocie.

W sobotę, 21 września w Polańczyku w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, odbędzie się Kongres Biblijny na płaszczyźnie Archiprezbiteratu Bieszczadzkiego.

Początek kongresu o g. 10.00 zakończony Eucharystią o g. 13.30. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Jamrozka. Zachęcamy do wzięcia udziału w Kongresie.

 „Jak Bronić Kościoła Dzisiaj” to temat konferencji jaka będzie miała miejsce w Komańczy, 21 września, organizowanej przez Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Szczegóły konferencji na plakacie przed kościołem.

Natomiast w niedzielę, 22 września o g. 16.00 w naszym kościele, będzie miał miejsce koncert Marka Bałaty wraz z zespołem, w „Hołdzie Prymasowi Tysiąclecia.” Organizatorzy serdecznie zapraszają.

26 września, w czwartek w godzinach od 9.00 – 13.00 na parkingu przed SP Nr 1, możliwość oddawania krwi.

8 września 2019
08.09.2019 NIEDZIELA 23 ZWYKŁA

Dzisiaj dzień modlitwy dziękczynnej za zbiory i modlitwy o Boże błogosławieństwo

W sobotę, 14 września,  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu w Ojczyźnie będą miały miejsca nabożeństwa przebłagalno – ekspijacyjne, zwłaszcza pod krzyżem. W naszej parafii takie nabożeństwo odbędzie się w sobotę przy krzyżu misyjnym o g. 11.00, w łączności z centralną modlitwą we Włocławku. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie pod krzyżem. Zapraszamy wszystkie grupy duszpasterskie, róże różańcowe, dzieci i młodzież.

Nie wstydźmy się krzyża, nie wstydźmy się publicznej modlitwy przebłagalnej za bluźnierstwa i błagalnej w intencji Ojczyzny, Narodu Kościoła, zwłaszcza młodego pokolenia, które jest coraz bardziej zagrożone ateizmem, brakiem tożsamości wiary.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele. W poniedziałek zostanie dokończony montaż głównych drzwi wejściowych, następnie wykonana będzie blacharka nad zadaszeniem tychże drzwi oraz inne prace wykończeniowe. Na początku października zostaną wyłożone schody wejściowe płytami granitowymi. W kontekście powyższych inwestycji parafia musi liczyć się z poważnymi wydatkami /koszt samych drzwi wejściowych, wraz z zamontowaniem wynosi 25.000 zł./

Dziękujemy za uporządkowanie świątyni, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Wandzie Lachowskiej, Janinie Geło, Teresie Filipczak, Sylwestrowi Bronhardowi, Marii Zabłockiej, Katarzynie Daśko, Zofii Gil, Danucie Kohut, Krystynie Nooreckiej, Grażynie Pereślucha, Barbarze Woźniak, Kindze Głowackiej Kabaj, Mieczysławie Terleckiej, Janinie Jędrzejec, Grażynie Harsze, Marcie Kopacz, Kazimierze Patulak, Irenie Buchtalarz, Danucie Wojtków, Władysławowi Woźniakowi, Wojtkowi i Jackowi Holly.

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ul. Dworcowej 6/1-60/

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministranci

We wtorek scholi liturgicznej

W piątek schola dziecięca, OAZA i KSM.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W sobotę, 21 września w Polańczyku, Kongres Biblijny na płaszczyźnie Archiprezbiteratu Bieszczadzkiego. Szczegóły zostaną podane w przyszłą niedzielę.

5 października pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę. Z pewnym wyprzedzeniem ogłaszamy to wydarzenie, by można było zaplanować wyjazd i do niego się przygotować. 

1 września 2019
1.09.2019 NIEDZIELA XXII ZWYKŁA

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. O g. 17.00 nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.

Od jutra Msze św. ranne o g. 6.30 i 7.00.

Jutro, w poniedziałek, o g. 9.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 1. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

W tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przypominamy o spowiedzi dzieciom i młodzieży. Ta spowiedź jest ważna i potrzebna zwłaszcza w kontekście początku roku szkolnego, by zacząć go w przyjaźni z Panem Bogiem i pod Jego opieką.

Spowiedź w tygodniu zawsze przed Mszami świętymi, a w piątek od g. 17.00. W piątek także odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną.

W przyszłą niedzielę modlitwy dziękczynne za zbiory oraz o Boże błogosławieństwo dla pracy rolników.

Dziękujemy za ofiary składane na wykonane ławki i konfesjonały do naszego kościoła, prace przy kościele oraz spłacanie zaciągniętego kredytu. Dziękujemy  także rejonowym za oddaną  posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie świątyni, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Aleksandrze Codello, Michalinie Bokińczuk, Barbarze Kozak, Marii i Markowi Grygom, Jadwidze Łoch, Teresie Iskra, Alicji Ożóg, Zofii Wojciechowskiej, Adamowi Żarskiemu, Annie Juszczyk, Krystynie Lesz, Stanisławowi Pitule.

Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ul. Dworcowej 4/1-60.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu :

W poniedziałek POAK, ministrantów i lektorów /zachęcamy chłopców do włączenia się w służbę ministrancką i prosimy rodziców o zaangażowanie w tej sprawie/

We wtorek scholi liturgicznej

W czwartek Krągu Biblijnego / zapraszamy parafian do włączenia się w Krąg biblijny/

W piątek scholi dziecięcej, OAZA i KSM.

Zapraszamy do Oazy Dzieci Bożych dzieci z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych oraz do Oazy Nowego Życia młodzież licealną. Zapraszamy także na spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży młodych z liceum i młodzież poza licealną.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Dzisiejsza składka na WSD w Przemyślu.

25 sierpnia 2019
25.08.2019 NIEDZIELA XXI ZWYKŁA

Dzisiaj Msza św. także o g. 20.00.

Dzisiaj w Markowej XXXVI Dożynki Archidiecezji Przemyskiej oraz XIX Dożynki Województwa Podkarpackiego. Program dożynek wystawiony w gablocie.

W poniedziałek Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. o g. 6.30     18.00. Zachęcamy do udziału we Mszy św.

Apostolstwo Chorych Archidiecezji Przemyskiej zaprasza 31 sierpnia, w sobotę, do Kalwarii Pacławskiej. Zapisy w Caritasie przy Parafii św. Józefa Robotnika.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele i spłacanie kredytu.

Nastąpiły zmiany ks. katechety i siostry katechetki w naszej parafii. Ks. Piotr został skierowany do Parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu jako wikariusz i katecheta, natomiast s. Zelia została skierowana do miejscowości Błonie k. Warszawy.

Do naszej parafii zostali skierowany ks. Sebastian Mucha jako wikariusz i katecheta oraz s. Lucjana Urszula Szczęch jako katechetka. Odchodzącym dziękujemy za oddaną pracę. Odchodzącym i przybyłym życzymy w nowych wyzwaniach dużo Bożych łask oraz ludzkiej życzliwości.

We wtorek próba scholi liturgicznej

W piątek, o g. 16.30, próba scholi dziecięcej.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Urszuli i Roksanie Gądek, Irenie Górskiej, Ewie Cipora, Adeli Ziółkowskiej, Genowefie Postołowskiej, Annie i Basi Piterze, Jolancie Łysyk.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Dworcowej 2/1 – 36 oraz z Dworcowej 11.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

18 sierpnia 2019
18.08.2019 NIEDZIELA XX ZWYKŁA

Dzisiaj Msza św. także o g. 20.00.

Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu. Pamiętamy także o modlitwie za przebywających na wakacjach i urlopach.

W tygodniu nabożeństwa:

We wtorek do św. Michała Archanioła

W środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W piątek do Miłosierdzia Bożego

Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach

W przyszłą niedzielę, 25 sierpnia, w Markowej, XXXVI Dożynki Archidiecezji Przemyskiej i XIX Dożynki Województwa Podkarpackiego. O g. 11.00 Uroczysta Masza św. Dziękczynna. Szczegółowy program na plakacie. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele  oraz rejonowym za posługę.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, ofiarę: Mieczysławowi Florkowi, Kazimierzowi Paszkowskiemu, Alicji Szuberla, Monice Szafran, Irenie Kozickiej, Annie Sopata, Halinie Jakubczyk, Małgorzacie Dziurdzik.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulicy Fabrycznej 27 oraz z ul. Fabrycznej, z  domów prywatnych.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie

11 sierpnia 2019
11.08.2019 NIEDZIELA 19 ZWYKŁA

Oświadczenie Ks. abp Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP w sprawie LGBT . . .

Dzisiaj, tak jak w każdą niedzielę na wakacjach, Msza św. o g. 20.00.

Miesiąc sierpień w szczególny sposób mobilizuje nas do trzeźwości. Zachęcamy do podejmowania zobowiązań. Księga Trzeźwości wyłożona jest na stoliku.

W środę Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pamiętamy o modlitwie za pomordowanych w obozach, łagrach, więzieniach, zwłaszcza za umęczonych i pomordowanych w okresie powojennym.

W czwartek, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W tym dniu błogosławieństwo ziół i kwiatów. Msze św. o g. 7.00   9.00   11.00   18.00.

15 sierpnia to kolejna rocznica „Cudu nad Wisłą”, a zarazem Święto Wojska Polskiego.

Uroczystości odpustowe w Jasieniu, w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej.

W sobotę wspomnienie św. Jacka, prezbitera.

We wtorek, po Mszy św. wieczornej, próba scholi liturgicznej

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy  kościele, dziękujemy także rejonowym za posługę. Dziękujemy za ofiarę pani Marii Holly.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Józefie Śliwiak, Janinie Górnickiej, Eugenii Pasławskiej, Marii Zygmunt, Urszuli Lachowskiej, Marii Pereślucha, Barbarze Sięka, Kindze i Wiktorowi Bujakom.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Fabrycznej 29/1-45.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

W ostatnich numerach „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” znajdują się bardzo ciekawe artykuły i warto je przeczytać.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

4 sierpnia 2019
4.08.2019 NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA

Dzisiaj, tak jak w niedziele na wakacjach, Msza św. także o g. 20.00.

Dzisiaj niedziela adoracyjna. Nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych o g. 17.00.

Dzisiaj dzień wspomnienia św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów. W modlitwie polecamy wszystkich kapłanów.

Przeżywamy sierpień, miesiąc trzeźwości. Na stoliku wystawiona jest Księga Trzeźwości i Abstynencji.

We wtorek Święto Przemienienia Pańskiego.

W piątek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.

W piątek, 9 sierpnia o g. 12.00, Msza św. na Rynku z okazji Święta Wojska Polskiego sprawowana przez ks. abpa Adama Szala, Metropolitę Przemyskiego, organizowana przez Garnizon Sanocki. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, turystów i gości, także młodzież i dzieci z turnusów oazowych i kolonii.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele.

Dziękujemy panom Zbigniewowi Kuźmińskiemu i Jackowi Krechowi za wyłożenie płytami kamiennymi cokołu wokół kościoła.

Od poniedziałku dalsze prace: zadaszenie nad głównymi drzwiami /prace wykonuje ekipa budowlana pana Andrzeja Kalety/

Następnie: Wstawienie głównych drzwi. Wyłożenie płytami granitowymi głównych schodów.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, przystrojenie, uporządkowanie obejścia, ofiarę: Grażynie Zachariasiewicz, Marcie Symuli, Elżbiecie Śliwiak, Bronisławie Kijowskiej, Elżbiecie Żądło, Danucie Gudz, Mariuszowi Majchrowi, Stanisławie Urban, Sylwii Łojek, Jadwidze Zubczyk, Izabeli Cieleckiej, Maryli Domańskiej, Dominikowi Naturalnemu, Zbigniewowi Zabłockiemu, Podgórskim, Kwitowskiej, Marcelemu Matusikowi, Janinie Matusik, Honoracie Bidzińskiej, Sidorskim, Dariuszowi Grządzielowi, Morawskim, Elżbiecie Hołubowskiej, Bernadecie i Piotrowi Krechom.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulicy Naftowej.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Dzisiaj składka mszalna na potrzeby Archidiecezji.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone