5 kwietnia 2020
5.04.2020 NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym przeżywamy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, będące szczytem całego roku liturgicznego. Nie są to dni przygotowania do Świat Paschalnych, ale same święta, sam obchód Paschy Chrystusa przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu:

Zdecydowana większość z powodu ograniczeń nie będzie mogła brać udziału w liturgii Wielkiego Tygodnia. Może jednak włączać się w liturgię Kościoła poprzez transmisje medialne.

W naszym kościele liturgia sprawowana jest w następującym porządku:

WIELKI CZWARTEK: Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00. Pomija się  przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Najświętszy Sakrament jest przechowywany w tabernakulum. I w tabernakulum może być adorowany.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ:  o g. 18.00  sprawowanie Liturgii Męki Pańskiej, która zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego. Adoracja przy Pańskim grobie do g. 22.00.

Pamiętamy o poście ścisłym, co do ilości i jakości.

WIELKA SOBOTA, CZYLI WIGILIA PASCHALNA: Liturgia rozpoczyna się o g. 20.00 w kościele, na schodach prezbiterium. Po  Liturgia Słowa i Liturgii Chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego z zapalonymi świecami, nastąpi  wielkanocna Liturgia Eucharystyczna. Ta Msza św. zakończy adorację Najświętszego Sakramentu, wbrew tradycji z poprzednich lat.

Udział w liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty  ograniczony do 5 osób. To samo odnosi się do adoracji w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej.

Kwestię ilości osób, biorących udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będą w tym dniu obowiązywać.

WIELKA NIEDZIELA Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św. o g. 6.00. W tym roku bez procesji rezurekcyjnej wokół kościoła. Następnie Msze św. o g. 9.00   11.00   18.00.

W poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym, także o g. 18.00.

Chrzty św. i śluby przeniesione na inny czas.

W tym roku nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w Wielka Sobotę. W związku z tym, w poranek wielkanocny należy w każdej rodzinie przeprowadzić błogosławieństwo stołu.

Błogosławieństwo stołu wielkanocnego

Ojciec Św. Franciszek w dniu 3 kwietnia mianował Księdza prałata Krzysztofa Chudzio, proboszcza Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej, biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej.  Zawierzamy Go w modlitwie.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

29 marca 2020
29.03.2020 NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym i wytycznymi władz państwowych i kościelnych, odwołuje się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W Mszach Św. uczestniczy maksymalnie pięć osób. Zalecamy, by były to osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach pasyjnych oraz rekolekcjach przez środki społecznego przekazu /Internet, telewizję, radio/

Informujemy o rekolekcjach wielkopostnych dla dzieci, które będą miały miejsce od poniedziałku do piątku o g. 9.00;   14.00;  19.30 oraz rekolekcjach dla młodzieży od wtorku do piątku o g. 12.30. Rekolekcje będą transmitowane na kanale You Tube i Facebook. Szczegóły w gablocie i na parafialnej stronie internetowej.

Zachęcamy do włączenia się w codzienną modlitwę różańcową o nawrócenie i Boże miłosierdzie o g. 20.30  w łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi, modlącymi się w kościele.

W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

Spowiedź i Komunia św. chorych i w podeszłym wieku w czasie epidemii, tylko w formie wiatyku na zgłoszenie.

Za tydzień Niedziela  Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. W czasie Mszy św. obrzęd błogosławienia palm.

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby inwestycji związanych z wyposażeniem  świątyni.

Dziękujemy panom Adamowi Zającowi i Czesławowi Urbanowi za uporządkowanie kościoła i ofiarę. Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul Pionierskiej 13/kl. 4-6.

Do nabycia tygodnik „Niedziela” oraz paschaliki i baranki paschalne.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

22 marca 2020
22.03.2020 NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU

Zapraszamy na Gorzkie Żale o g. 17.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i  kazaniem pasyjnym.

W środę, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W piątek  Droga Krzyżowa:

17.30 parafialna Droga Krzyżowa, następnie Msza św.

Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla młodzieży, także będącej w formacji przed sakramentem Bierzmowania.

Zachęcamy do modlitwy różańcowej o g. 20.30, o Boże miłosierdzie w obliczu istniejącego zagrożenia, przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej;  w rodzinach, w łączności z duszpasterzami

i osobami konsekrowanym, modlącymi się w kościele parafialnym.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy  wyposażaniu kościoła oraz prac przy jego obejściu.

Dziękujemy s. zakrystiance Iwonie za uporządkowanie kościoła.  

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 13 kl. 1-3, 7,8.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

 

15 marca 2020
15.03.2020 NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. abp. Stanisława Gądeckiego…

Przypominamy o Gorzkich Żalach w niedziele i Drodze Krzyżowej w piątki:

 Gorzkie Żale w niedziele o g. 17.00.

Droga Krzyżowa w piątek: 17.30 Droga Krzyżowa parafialna 18.00 Msza św.

Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla młodzieży, która przygotowuję się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

W czwartek, 19 marca, Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Dzień Imienin ks. abp. Seniora Józefa Michalika oraz Ojca św.  Seniora Benedykta XVI. Polecamy ich w modlitwie.

Ofiary na urządzenie Pańskiego Grobu prosimy składać do puszki wystawionej na stoliku.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele i na spłatę zaciągniętego kredytu. Dziękujemy za ofiarę państwu: Jadwidze i Władysławowi Prugarom, Annie i Józefowi Zygmuntom, Helenie Landwójtowicz, Krystynie Markowicz.

Dziękujemy Siostrom zakonnym za uporządkowanie kościoła. Na sobotę troskę o świątynię zawierzamy parafianom z ulic: Pionierskiej 6 oraz Wyzwolenia.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

 

8 marca 2020
8.03.2020 NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU

Komunikat Ks. abpa Adama Szala Metropolity Przemyskiego…

W Wielkim Poście pamiętamy o Gorzkich  Żalach i Drodze Krzyżowej. Gorzkie Żale w niedziele o  g. 17.00.

Droga Krzyżowa w piątki: Parafialna o g. 17.30, następnie Msza św.

Dla młodzieży po Mszy św. o g. 19.00.

Obowiązkowa dla młodzieży będącej w formacji przed sakramentem Bierzmowania

Od V Niedzieli Wielkiego Postu przeżywać będziemy rekolekcje parafialne, którym przewodniczył będzie ks. prof. Stanisław Haręzga. Zawierzajmy je w naszych modlitwach.

Ofiary na przygotowanie Pańskiego Grobu prosimy składać do puszki wystawionej na stoliku.

Dzisiaj pamiętamy o modlitwie w intencji kobiet.

We wtorek początek nowenny przed Uroczystością św. Józefa.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek ministrantów i lektorów

We wtorek scholi liturgicznej

W czwartek Kręgu Biblijnego

W piątek scholi dziecięcej i OAZY

Dziękujemy parafianom i ludziom dobrej woli za ofiary składane na potrzeby prac przy obejściu kościoła oraz na obsługę zaciągniętego kredytu.

Sprawy bieżące…

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Helenie Glazar, Kamili Gwóźdź, Agnieszce Kot, Genowefie Huber, Krystynie Brągiel, Stanisławie Binik, Mariannie Paliwodzie, Jadwidze Dajczak, Marii Tetera.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskiej 4/kl.1-2.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Pielgrzymka…

 

1 marca 2020
1.03.2020 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiaj niedziela adoracyjna. Po Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i refleksja modlitewna. Po Mszy św. o g. 11.00, aż do Gorzkich Żali, możliwość prywatnej adoracji, do której zachęcamy. Po Gorzkich Żalach zmiana tajemnic różańcowych.

Na Mszy św. o g. 11.00 zostaną poświęcone i przekazane  dzieciom I Komunijnym modlitewniki.

Dzisiaj, 0 g. 17.00 Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i z kazaniem pasyjnym. Zachęcamy do licznego udziału w Gorzkich Żalach i w Drodze Krzyżowej.

Droga Krzyżowa w piątek:

O g. 17.30 parafialna Droga Krzyżowa, do uczestnictwa w której mobilizujemy także dzieci, następnie Msza św.

Na Mszę św. i Drogę  Krzyżową dla młodzieży o g. 19.00, zapraszamy także młodzież będąca w formacji przed sakramentem Bierzmowania. Bezpośrednio po Mszy św. a przed Drogą Krzyżową, krótkie spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.

Zachęcamy młodych do wzięcia udziały w SMAPIE. Możliwość zapisów u ks. Katechetów do 6 marca.

Ofiary na urządzenie Pańskiego Grobu prosimy składać do puszki wystawionej na stoliku.

W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

Spowiedź w piątek od g. 17.00. Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną.

Spotkania duszpasterskie w tygodniu:

W poniedziałek POAK

We wtorek scholi liturgicznej

W piątek scholi dziecięcej i OAZY

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele i spłacanie kredytu.

W piątek odbyło się pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele. Rozpoczęło się poświęceniem  poszczególnych stacji nowej Drogi Krzyżowej. Stało się to możliwe dzięki fundacji pani Janiny Roś z Sanoka, inspektora nadzoru w pracach przy naszym kościele. Za piękne świadectwo wiary wyrażone przez Sz. Panią, jako parafianie, składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy także pani Szczepańskiej Starzak z Warszawy za wykonanie stacji Drogi Krzyżowej.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Józefowi Andrejko, Krystynie Skwara, Annie Oleś, Adamowi Sadnickiemu, Krystynie Żurowskiej, Ewie Mazur, Irenie Jełowickiej, Dorocie Skiba, Barbarze Rzeźnikiewicz, Małgorzacie i Magdalenie Kruk, Barbarze Dziuruń.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ul. Pionierskie 2/ kl. 1-4.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

W sobotę, 7 marca o g. 16.30 w kościele św. Józefa Robotnika początek katechez przedmałżeńskich. Zainteresowanych zapraszamy.

23 lutego 2020
23.02.2020 NIEDZIELA VII ZWYKŁA

Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość. Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych i za ich rodziny.

W tygodniu przypada Środa Popielcowa, rozpoczynająca czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, uczynki pokutne przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Uświadamiamy sobie wartość umartwienia, podejmowanego w duchu pobożności i miłości bliźniego. Okres Wielkiego Postu ma także charakter chrzcielny, dlatego uświadamiamy sobie wielkie nasze obdarowanie, wybranie, a zarazem wyzwania wiary, która jest darem i zadaniem.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy. Zachęcamy rodziców, by kształtowali w dzieciach ducha pokuty i umartwienia. Msze św. o g. 7.00  9.00  18.00.

W Wielkim Poście w piątki Droga Krzyżowa, a w niedziele Gorzkie Żale.

W piątek o 17.30 Droga Krzyżowa Parafialna, następnie Msza św.

Na tę Drogę Krzyżową zapraszamy wszystkich parafian, także rodziców wraz ze swoimi dziećmi.

W piątek po Mszy św. wieczornej o g. 19.00, Droga Krzyżowa  dla młodzieży. Obowiązkowo dla młodzieży będącej w formacji przed sakramentem Bierzmowania.

Tą Drogą Krzyżową rozpocznie się obowiązkowe spotkanie formacyjno-organizacyjne przed SMAPEM. Zapisy na SMAP do 28 lutego.

Spotkania duszpasterskie:

W poniedziałek ministrantów i lektorów

We wtorek scholi liturgicznej

W czwartek Kręgu Biblijnego

W piątek scholi dziecięcej, także OAZY

Dziękujemy  za ofiary składane na potrzeby prac przy kościele, na potrzeby obsługi zadłużenia. Dziękujemy za ofiarę Wandzie lachowskiej, Kazimierzowi Wożniakowi Janinie Wożniak.

Dziękujemy panom Zbigniewowi Kuźmińskiemu, Jackowi Krechowi, Mieczysławowi Florkowi za położenie podbitki pod dachem nad głównymi drzwiami.

Dziękujemy za uporządkowanie kościoła, ofiarę: Annie Krystian, Krystynie Markowicz, Danucie Gołojuch, Bożenie Piątkowskiej, Danucie Wróbel, Jadwidze Zubelewicz, Elżbiecie Bator, Zofii Kaleta, Danucie Bajerskiej, Alinie Rymarowicz, Elżbiecie i Annie Ciszek, Krystynie Jasińskiej, Wioletcie Strączek, Jadwidze i Stanisławowi Boczarom, Grażynie Plezia, Marii Wojtowicz, Lidii i Wacławowi Szczepańskim.

Na sobotę troskę o świątynię powierzamy parafianom z ulic: Nadbrzeżnej, Krótkiej, Zielonej Rynku.

Do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszy św. w tygodniu wystawione w gablocie.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone