GRUPY  DUSZPASTERSKIE

DZIAŁAJĄCE PRZY NASZEJ PARAFII


Parafialny Odział Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią w realizacji misji apostolskiej Kościoła. Wywodzi się ona z XIX wiecznego katolickiego ruchu przeciwstawiającego się laicyzacji i dechrystianizacji. Akcję Katolicką powołał papież Pius X, aby wprowadzić świeckich do odpowiedzialności za Kościół i odbudować więź między hierarchią a świeckimi. W latach powojennych wagę takiej współpracy potwierdził Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Ojciec święty Jan Paweł II, podczas wizyty „Ad limina apostolorum”, w dniu 12 stycznia 1993 roku postulował odrodzenie w Polsce Akcji Katolickiej, której istnienie tak w okresie wojny, jak i czasach reżimu komunistycznego nie było możliwe. Wezwanie to podjęła Konferencja Episkopatu Polski w 1996 r., powołując na nowo do życia Akcję Katolicką, w której zaangażowani wierni świeccy zostają włączeni w  budowanie Kościoła Chrystusowego i w zorganizowaną misję apostolską.

Akcja Katolicka poprzez określone w statucie struktury  organizacyjne realizuje wyznaczone sobie cele i zadania poprzez:

  • pogłębiania życia religijnego, moralnego, intelektualnego, kulturalnego i ukierunkowanie na zadania apostolskie,
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła,
  • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży, kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Członkowie Akcji Katolickiej czynem i modlitwą pragną włączyć się w pasterską posługę Ojca świętego, Biskupów i Kapłanów. Przystąpienie do Akcji Katolickiej jest swego rodzaju powołaniem.  Fakt ten określił Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik  w następujący sposób: „Powołanie to będzie źródłem satysfakcji i twórczej radości, jeżeli w zespole parafialnym, diecezjalnym, czy krajowym znajdą się charyzmatyczni maksymaliści żywej wiary, którzy wniosą nowy dynamizm w życie Kościoła naszych czasów oraz dostarczą biskupom i kapłanom nowej odwagi w dążeniu do tego co ważne i potrzebne, choć trudne.”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw. NMP Królowej Polski został powołany przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika dnia 22 maja 1999 r. W dniu powołania oddział liczył 12 członków. Pierwszym Prezesem został Czesław Urban. Według zaś stanu na dzień 30 listopada 2022 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Ustrzykach Dolnych liczy 14 członków zwyczajnych. Prezes POAK kadencji 2019-2023 jest Bożena Dawidko.

Opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji sprawuje mianowany przez Księdza Arcybiskupa Asystent Diecezjalny, a w oddziale parafialnym stowarzyszenia Ksiądz Arcybiskup mianuje Asystentem Kościelnym  Księdza Proboszcza Parafii. Od momentu powołania POAK asystentem jest ks. prał. Józef Bieniek.

Stałe punkty spotkań POAK to: modlitwa do Ducha św., kwadrans ewangeliczny, studiowanie materiałów formacyjnych, przygotowanych przez Zarząd Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej na podstawie aktualnego programu duszpasterskiego, dzielenie się wiarą, sprawy bieżące oraz wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłana.

Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i czują w sobie potrzebę zaangażowania dla dobra Kościoła oraz na rzecz naszej wspólnoty parafialnej serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca


Rada Duszpasterska

Spotkania odbywają się w miarę potrzeb


Świetlica Młodzieżowa „BETANIA”

Otwarta od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy świętej


Ruch Światło-Życie

Spotkanie w piątek po wieczornej Mszy świętej


Liturgiczna Schola Parafialna

Próby odbywają się we wtorek po wieczornej Mszy świętej

skromna PRÓBKA naszych wokalnych możliwości

schola


Liturgiczna Służba Ołtarza

Spotkania odbywają się we wtorek po wieczornej Mszy świętej


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Spotkania odbywają się w piątek po wieczornej Mszy świętej


Dziewczęca Służba Maryjna

Spotkania odbywają się w środy przed wieczorną Mszą świętą

dziewczeca sluzba maryjna 2015


Róże Różańcowe

Spotkania odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca


Grupy Gimnazjalne przygotowujące się do Bierzmowania

Spotkania odbywają się w środy


Dziecięca Scholka Parafialna

Spotkania odbywają się w piątek przed Mszą świętą

scholka dziecieca


Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone