KANCELARIA  PARAFIALNA

 

CZYNNA W KAŻDY DZIEŃ POWSZEDNI, BEZPOŚREDNIO PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

W UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA KOŚCIELNE NIECZYNNA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

DROGA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW
I ODPRAWIENIA POGRZEBU KATOLICKIEGO

w parafii pw. NMP Królowej Polski
w Ustrzykach Dolnych
(wymagania formacyjne i potrzebne dokumenty)

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

przysiega malzenska

Do przyjęcia tego sakramentu niezbędne są poniższe dokumenty, przedłożone po pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej ok. 3 miesięcy przed planowanym ślubem:

 

– dowód osobisty,
– zaświadczenie z USC (w 3 egz.) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego,
– aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy),
– świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu),
– w przypadku wdowców akt zgonu małżonka,
– świadectwo religii z ostatniej klasy.
– dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,
– ukończenia katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa,
– trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

 

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej
podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.


 

SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Bierzmowanie

bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu obejmuje trzy lata formacji.
Dokonuje się to pod przewodnictwem kapłana, katechety
wyznaczonego przez księdza proboszcza.

 


POGRZEB  KATOLICKI

funeral
Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej,
przedstawiając następujące dokumenty:

– akt zgonu z USC,

– informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami w domu rodzinnym),

– pisemną zgodę na pochówek zmarłego wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem naszej parafii).

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone