20 sierpnia 2023
MAM NADZIEJĘ, ŻE POSTANĘ WŚRÓD WAS

Podczas Mszy św. o godz. 11, w obecności ks. dziekana Romana Szczupaka, proboszcza parafii pw. Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych i wiernych, odbyło się liturgiczne wprowadzenie na urząd proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ks. Jacka Dżonia, dotychczasowego proboszcza w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Tyniowicach.

„W nawiązaniu do pisma z 14.04.br. i przeprowadzonej rozmowy z 18.08.br. zwalniam Księdza z obowiązków proboszcza pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Tyniowicach oraz z zadań wypełnianych w Dekanacie Pruchnik. Dziękując za dotychczasową pracę, ufając w zdobyte doświadczenie, które wykorzysta ks. Proboszcz w nowej praktyce duszpasterskiej. Jednocześnie z dniem 19.08.br. stosownie do kanonu 519, 538 Kodeksu prawa kanonicznego oraz artykułu 196 i 205 Synodu Archidiecezji Przemyskiej mianuję Księdza Proboszczem parafii rzymsko-katolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych (…)” – to treść dokumentu nominacyjnego, skierowana przez ks. abpa Adama Szala, metropolity przemyskiego, którą na początku Mszy św. odczytał ks. dziekan Roman Szczupak.

Po wygłoszonym kazaniu przez nowego proboszcza ks. Jacka Dżonia, nawiązującego do modlitwy przepełnionej wiarą i modlitwy wytrwałej (por. dzisiejsza Ewangelia Mt 15, 21-28), nastąpił obrzęd złożenia wyznania wiary, w którym ks. Proboszcz wyznał m.in., że „wierzy również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i zwyczajnym Nauczaniu powszechnym”.

Przed ogłoszeniami parafialnymi ks. dziekan R. Szczupak przypomniał o ks. Józefie Bieńku, którego jako Proboszcza pożegnaliśmy w ubiegłą niedzielę, 13 sierpnia, który ponad 26 lat poświęcił pracy na rzecz naszej wspólnoty, a była to posługa „ofiarna i błogosławiona”. – Jest też czas powitań. Z wielką radością witam ks. proboszcza Jacka Dżonia w dekanacie ustrzyckim i w Parafii. Wiemy, że każdy kapłan ma szczególne zadanie umacniać braci w wierze. Drogi księże Jacku, umacniaj w wierze Jezusa Chrystusa i w miłości do Matki Najświętszej, która jest patronką tej Parafii. Jak każdy kapłan, masz prowadzić do zjednoczenia z Bogiem przez sakramenty święte – powiedział ks. Dziekan, życząc owocnej i błogosławionej posługi, i aby każdy z nas był dumny, że mamy takiego księdza Proboszcza, który posługuje w Ustrzykach Dolnych i że Ustrzyki słyną z dobrych kapłanów, nie szczędzących czasu, miłości i modlitwy w prowadzeniu ludzi do Boga.

Na koniec ks. Proboszcz złożył przysięgę wierności, trzymając dłoń na Ewangeliarzu, gdzie przyrzekał m.in. zachowywać „z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła”. – Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami – zakończył ks. Proboszcz.

Jednocześnie w swoim – można napisać expose – zaznaczył, że chce się tu czuć z parafinami dobrze i chce kontynuować dzieło ks. prałata Józefa Bieńka (a nawet je poszerzać), i że ma tyle lat kapłaństwa, ile lat trwało duszpasterzowanie ks. Prałata. – Kiedy przeprowadziłem się do Ustrzyk Dolnych i zobaczyłem, jaki to trud, to powiedziałem sobie: Ostatni raz (uśmiech). Oczywiście, co Pan Bóg zamierza, to Jemu to oddaję, ale mam nadzieję, że pozostanę wśród Was.

Przyznał także, że praca duszpasterska w Parafii jest wyzwaniem, tym bardziej, że Parafia, w której posługiwał była mniejsza, był sam, nie miał do pomocy księży wikariuszy. Ale wierzy, że się z nimi „dogada i będzie się im dobrze współpracować”. Liczy na życzliwość i wyrozumiałość Parafian, prosząc o modlitwę i zapewniając o modlitwie w intencji Parafian.

W ich imieniu przywitał ks. Proboszcza Czesław Urban, wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, życząc błogosławieństwa Bożego, troski o naszą świątynie, ale także troski o nasze wnętrza, czyli drogi do Pana Boga.

Niech się tak stanie. Szczęść Boże Księże Proboszczu!

 

Ks. Jacek Dżoń ur. dnia 3 czerwca 1972 r. w Brzozowie. Pochodzi z Grabownicy Starzeńskiej. Jego rodzice to Jerzy i Maria Mleczko. Naukę w szkole podstawowej w Grabownicy odbywał w latach 1979 – 1987. Następnie kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Po maturze w 1991 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tytuł magistra uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przedstawiając pracę z zakresu historii Kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1997 r. w bazylice archikatedralnej w Przemyślu.

Pracował w parafiach:

  • 1997 – 1999 wikariusz w Markowej,
  • 1999 – 2002 wikariusz w Domaradzu,
  • 2002 – 2005 wikariusz w Przeworsku – Farze,
  • 2005 – 2008 wikariusz w Zapałowie,
  • 2008 – 2011 wikariusz w Lesku,
  • 2011 – 2014 wikariusz w Porażu,
  • 2014 – wrzesień, wikariusz w Krzywczy (jeden miesiąc).
  • 10. 2014 – 18.08.2023 proboszcz w Tyniowicach,
  • Od 19 sierpnia 2023 jest proboszczem w parafii NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych

źródło: https://tyniowice.org

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone