3 maja 2022
MARYJA UKIERUNKOWUJE NAS NA CHRYSTUSA

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, i tym samym w dniu odpustu parafialnego, oraz w Święto Konstytucji 3 Maja, w naszym kościele odprawiona została koncelebrowana Msza święta, którą sprawowali ks. dr Mariusz Woźny, ojciec duchowny i wykładowca psychologii Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ks. Roman Szczupak, dziekan dekanatu ustrzyckiego, i ks. prałat Józef Bieniek, proboszcz naszej Parafii.

O godzinie 11 wejściem procesyjnym i śpiewem scholi liturgicznej rozpoczęła się Eucharystia. W wygłoszonym kazaniu ks. dr Mariusz Woźny odniósł się do obecnej sytuacji, nie tylko w kontekście bratobójczej i okrutnej wojny w Ukrainie, ale także w obliczu zaniku wartości, kultury i upadłości życia moralnego. W tym znaczeniu przytoczył bardzo wymowne i aktualne słowa Zygmunta Krasińskiego: „Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watahy, cenę, by się rozprawić z nimi w stosownej chwili”. Jak zatem mamy się obronić? Co można zrobić, aby powstrzymać zło? Kościół daje nam potężny oręż, którym jest Najświętsza Maryja Panna. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi – mówił kardynał August Hlond, prymas Polski. Ale jak zaznaczył ks. dr Mariusz Woźny, musimy mieć jednak świadomość, że Maryja niczego za nas nie załatwi. Ona cały czas ukierunkowuje nas na swojego Syna, tak jak w Kanie Gililejskiej, kiedy zabrakło wina, zachęca nas do tego, abyśmy uczynili wszystko, co powie nam Pan Jezus (por. J 2,5). Jej moc płynie z zażyłości ze swoim Synem, kontemplacji i wypełniania Słowa Bożego oraz „zachowywania wszystkich tych spraw i rozważania ich w swoim sercu (por. Łk 2, 19). Bo to Bóg „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (z dzisiejszego drugiego czytania, Kol 1,13-16).

Po zakończeniu Mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna, podczas której śpiewano Litanię loretańską. I zabrzmiał hymn „Te Deum laudamus” – zawsze przejmujący i dający nadzieję.

A na koniec popłynęła piękna pieśń zawierzenia „Ave Maria Jasnogórska” w wykonaniu ks. Łukasza Majchrowskiego, naszego wikariusza.

Pełny tekst kazania do pobrania – ks. dr Mariusz Woźny 

 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone