29 marca 2015
Młodzież ustrzycka na spotkaniu młodych w BRZOZOWIE

„Błogosławieni czystego serca” – pod takim hasłem odbyło się XXII Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w tym roku w Brzozowie. W tym wydarzeniu wiary wzięła udział, blisko osiemdziesięcio osobowa grupa z Ustrzyk oraz okolicznych parafii.

Pierwszego dnia – wieczorem w każdym kościele stacyjnym uroczyście zawiązano wspólnotę. Piątkowy wieczór przeżywaliśmy pod hasłem ,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Podczas liturgii Słowa rozważany był fragment Księgi Wyjścia mówiący o tym, jak Izraelici zbudowali złotego cielca i oddawali mu cześć. W czasie drugiego czytania mogliśmy słyszeć słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian. Apostoł odwołuje się w nich do sytuacji ze Starego Testamentu, wspominając także wędrówkę Izraelitów przez pustynię, podczas której odwracali się od Boga. Napomina, aby strzec się bałwochwalstwa. Natomiast Ewangelia mówiła o kuszeniach Jezusa przez szatana na pustyni.

Biskup Adam Szal, który przewodniczył nabożeństwu w brzozowskiej Kolegiacie, podczas homilii bazował na tamtych zdarzeniach. Mówił o tym, co dla dzisiejszego człowieka jest ważne i co jest obecnie bożkiem, naszym złotym cielcem. Pan Bóg jest zawsze z nami, mimo że często wydaje nam się, iż tak jak Izraelici, Mojżesz, czy Pan Jezus, jesteśmy sami na pustyni. Człowiek nie potrafi docenić Bożej obecności, dlatego szuka sobie bożków, ulega pokusom. Biskup podkreślił, że dzisiejsza Ewangelia jest komentarzem do obu czytań, ponieważ „Pan Bóg posyła swojego Syna, jako drugiego Mojżesza, który staje przed nami na początku swojej publicznej działalności i kierowany Duchem Świętym pokazuje nam jak trzeba postępować wobec tych bożków, które stawia nam współczesny świat i nasze codzienne życie.”

Symbolicznym wyrazem deklaracji zerwania ze wszystkimi bożkami, które zniewalają młodego człowieka, było rozbicie figury złotego cielca. Następnie odbył się obrzęd Komunii Świętej; poprzez przyjęcie Pana Jezusa mogliśmy potwierdzić, że jest On naszym jedynym Bogiem. Na koniec Diakonia Muzyczna nauczyła wszystkich hymnu tegorocznego SMAPu – pieśni ,,Czyste serce”. Radośni oraz pełni zapału młodzież wróciła do domów, aby odpocząć i nabrać sił.

Następnego dnia uczestnicy Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej rozpoczęli od Mszy Świętej w kościołach stacyjnych (Blizne, Brzozów – Kolegiata, Humniska – Krzyżówka, Stara Wieś – Bazylika, Przysietnica).

Następnym punktem programu była praca w mniejszych grupach dzielenia, która odbywała się pod hasłem ,,Rewolucje sercowe” – …moc w słabości się doskonali (1Kor 12,9). Każdy uczestnik mógł odpowiedzieć sobie na pytanie: Co dla niego jest najważniejszą wartością? Na jaką wartość poświęca najwięcej czasu w życiu? Młodzi wspólnie układali swoje własne hierarchie. To doświadczenie pozwoliło zauważyć, że nasze hierarchie wartości różnią się całkowicie od tych, którymi żyjemy na co dzień. Uczestnicy zdali sobie sprawę z tego, że mamy tylko jedno serce i nie możemy go podzielić. Będziemy żyć z Bogiem albo bez Niego, wybór należy do nas. Na koniec młodzi szukali rozwiązania swoich problemów w Piśmie Świętymi znaleźli osoby, które przeżyły prawdziwe NAWRÓCENIE (m.in. syn marnotrawny, św. Paweł), odwrócili się od grzechu zwracając się całkowicie do Ojca. Był też czas na podzielenie się swoim świadectwem życia, które jest bardzo ważne dla tych, którzy jeszcze nie oddali się całkowicie w ręce Boga. W południe każda grupa odmówiła Anioł Pański.

Sobotnie popołudnie dla uczestników XXII Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej było obfite w ciekawe wydarzenia, każdy uczestnik miał duży wybór i mógł sam zadecydować jak spędzi ten czas. Organizatorzy przygotowali dla młodzieży blok artystyczno – modlitewny pt: ,,Dumni z Ewangelii”.

Na brzozowskim rynku odbyły się dwa koncerty: Zespołu Kleryckiego ,,SPES” Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz zespołu NEW LIFE’m. W Kolegiacie swój talent zaprezentował pochodzący z Brzozowa uczestnik programu ,,Mam Talent” – Michał Szuba. W Domu Kultury trwała projekcja filmu ,,Bóg nie umarł”. Ponadto była możliwość darmowego zwiedzania Muzeum Regionalnego Ziemi Brzozowskiej, Muzeum Kolegium OO. Jezuitów, Muzeum Misyjnego. W Starej Wsi odegrano sztukę teatralną o Marcie Robin pt: ,,Polny fiołek”. Uczestnicy adorowali w milczeniu Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, korzystali ze spowiedzi i rozmów na temat swojego życia i powołania. Mimo zimna i opadów deszczu młodzi podchodzili radośnie do trwających wydarzeń i z ogromnym zapałem brali udział we wszystkich.

Wieczorem młodzież ponownie spotkała się w kościołach stacyjnych, aby wspólnie adorować Pana Jezusa na krzyżu. Był to niezwykły czas, pełen modlitwy i refleksji nad zwycięską śmiercią. Patrząc na krzyż każdy mógł sobie uświadomić, że Jezus uczy nas na nim miłości bezinteresownej oraz czystego serca, które może pokazać jak dawać siebie w darze Bogu i ludziom. Arcybiskup Józef Michalik, obecny w brzozowskiej Kolegiacie podczas homilii wskazał, abyśmy zwracali uwagę na to, co najważniejsze, na piękno duchowe. Zachęcał do lepszego, głębszego poznawania chrześcijaństwa, prawdy o Jezusiei Ewangelii, do szukania ludzi, którym trudno przyjść samemu do Jezusa oraz do czystości swojego serca. Młodzi poczuli Bożą obecność wśród nich, każdy mógł podejść do krzyża, ucałować i przytulić się do Niego, zawierzając wszelkie trudności swojego życia. Na koniec podawany nad głowami uczestników krzyż przeszedł przez cały kościół – tak, aby dotarł do każdego.

Ostatni dzień SMAPu młodzież rozpoczęła jutrznią w szkołach, następnie odbyło się drugie spotkanie w grupach dzielenia. Temat spotkań brzmiał następująco: ,,Serce na widelcu” – Stwórz o Boże, we mnie serce czyste (Ps. 51,12). Zastanawialiśmy się jak zdobyć czystość serca. Z wnętrza człowieka pochodzi wszelkie zło, dlatego musimy wciąż karmić się dobrem, aby wytrwać w łasce i czystości. Pan Jezus dał nam wzór pokory i posłuszeństwa, powinniśmy wolę Boga stawiać zawsze ponad swoją wolę oraz czerpać wzór z Biblii. Ważne są też słowa, jakie wypowiadamy względem innych osób, niektóre potrafią bardziej zranić niż bardzo bolesny cios. Na koniec podzieliliśmy się w jaki sposób doświadczamy Bożego przebaczenia i co nam to daje.

Po pracy w grupach nadszedł czas na ostatni punkt programu. Najpierw pod Kolegiatą Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik poświęcił palmy, następnie w procesji udaliśmy się na rynek, gdzie rozpoczęła się Msza Święta, przewodniczyli jej przemyscy biskupi. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, który zachęcał, aby iść za Jezusem, bo kto kieruje się błogosławieństwami o których mówił, musi iść pod prąd. Czystość serca obecnie nie cieszy się popularnością, dlatego Biskup mówił, abyśmy – młodzi troszczyli się o nią, korzystając często z sakramentu spowiedzi i nie rezygnując z tego, co Bóg dla nas przygotował.

Opiekę nad grupą pełnili: Siostra Izabella oraz ks. Adam.


(zob. Karolina Beluch, Michał Hubala; www.ksmtv.pl/)

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone