28 maja 2023
ODSŁONIECIE I POŚWIĘCENIE POMNIKA BŁOGOSŁAWIONEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Obrońca wiary, prawdy i człowieka

Wskazywałeś na ciągłą, nieustającą, pomocną obecność Ducha Świętego w naszych dziejach. Duch Święty, słodki duch w duszy naszej. To najbardziej wytrwały, wierny i zawsze gotowy do pomocy przyjaciel. Ten Duch Święty, Ojca i Syna, jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa na wzór jednorodzonego, pierworodnego Syna Bożego – mówił podczas homilii w nawiązaniu do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Nabywaniec w niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

Okazją do tego była Msza św. koncelebrowana w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych, po zakończeniu której miało miejsce poświęcenie pomnika kard. Stefana Wyszyńskiego, którego 42. rocznicę śmierci obchodzimy w dniu dzisiejszym.

Ks. prof. Stanisław Nabywaniec, zwracając się do kard. Stefana Wyszyńskiego, mówił: – To, Ty księże Prymasie, odnowiłeś ducha w narodzie, i w czasie uroczystych obchodów tysiąclecia chrztu Polski w Warszawie z całą mocą wołałeś do swych rodaków: „Umiłowanie dzieci Boże, dzieci Boże, dzieci moje”. I wskazywałeś na obecność Chrystusa w tysiącletniej historii narodu. Oto naród ochrzczony na przestrzeni swoich dziejów, dziś patrzący w jutro, jako wyposażenie na przyszłość bierze naukę o wysokiej godności każdego człowieka – wspaniałego czy sponiewieranego, potężnego czy nieudolnego wraz ze wskazaniem „Będziesz miłował bliźniego swego i to każdego”.

Jak pokreślił kaznodzieja, Stefan Wyszyński, Prymas Polski, dziś błogosławiony, wskazywał na nieustającą, pomocną obecność Ducha Świętego w naszych dziejach. – Duch Święty, słodki duch w duszy naszej. To najbardziej wytrwały, wierny i zawsze gotowy do pomocy przyjaciel – zaznaczył kaznodzieja.

I przypomniał doniosłą rolę, jako odegrał w życiu narodu i Kościoła w Polsce kard. Stefan Wyszyński. – I wówczas, niezłomny Kapłanie, Kardynale, obrońco wiary, prawdy, człowieka, gdy Kościół był zagrożony i rodzina, i Ojczyzna, Bóg wezwał Cię do obrony. Przemawiając w 1957 r. do inteligencji katolickiej, nauczałeś księże Prymasie o Duchu Świętym. Siłą, która utrzymuje nas w porządku nadprzyrodzonym jest Duch Święty. Gdy w twojej duszy jest nieustanne wołanie: „Przyjdź dawco świętości, wszechmogący, wiekuisty Boże”, to jest już dobrze, bo właśnie On tworzy we mnie porządek nadprzyrodzony. Ten porządek nieskończony i niestworzony. Ten porządek, który skłania do tego, że jestem obywatelem, że jestem dziedzicem najbardziej trwałej, niezniszczalnej społeczności, nad którą mogą przewalać się wszystkie burze dziejowe, przez którą mogą przejść wszystkie tanki, ale tej więzi nic i żadna siła nie rozerwie, bo to ostatecznie zależy tylko od mojej słabości, którą ma skutecznie – na szczęście – zwalczać we mnie Boża miłość.

Bezpośrednio po Mszy św. i po przemówieniu Adama Pęzioła, prezesa Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, na placu przykościelnym, została przecięta wstęga okalająca pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego, a jego poświęcenia dokonał ks. prof. Stanisław Nabywaniec. Chór „Sonores” z Sanoka pod kierownictwem Moniki Brewczak – który także uświetnił dzisiejszą liturgię – zaśpiewał „Ave Maria”.

Pomnik został wykonany przez artystę-rzeźbiarza Jacka Osadczuka. W uroczystości wzięli udział m.in. Władysław Ortylmarszałek województwa podkarpackiego, Bogdan Rzońca, poseł Parlamentu Europejskiego, Adam Pawluś, starosta powiatu jasielskiego, i Marek Andruch, starosta powiatu bieszczadzkiego.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy z jego prezesem Adamem Pęziołem. Sponsorem wydarzenia „Wielka Nowenna jako popularyzacja dziedzictwa myśli i czynów błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego” był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone