25 grudnia 2018
PASTERKA W NASZEJ PARAFII

O godz. 24 w naszej parafialnej świątyni miała miejsce Msza św. zwana Pasterką. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Józef Bieniek, proboszcz parafii a koncelebransami byli ks. Jacek Bram oraz ks. Piotr Krzych.

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, dla uczczenia 250 rocznicy Konfederacji Barskiej, członkowie
i sympatycy stowarzyszenia, przedstawiciele różnych środowisk powiatu bieszczadzkiego –  pragnący włączyć się w to przedsięwzięcie, odśpiewali na zakończenie Pasterki kolędę „Bóg się rodzi” oraz „Pieśń Konfederatów Barskich”, jako hołd  dla zbrojnego zrywu szlachty polskiej w obronie Rzeczpospolitej i wiary katolickiej, który uznawany  jest za pierwsze wielkie polskie powstanie narodowe.

Tekst pieśni pochodzi z dramatu pt: „Ksiądz Marek. Poema dramatyczne we trzech aktach” – napisanego przez Juliusza Słowackiego w 1843 roku. Tytułowy bohater dramatu to postać autentyczna. Ksiądz Marek, czyli tak naprawdę karmelita Marek Jandołowicz, był kaznodzieją konfederacji. Jego intensywna działalność propagandowa przysporzyła mu popularności, a charyzma wpływała na religijno-mistyczny charakter ruchu barskiego.

Tekst „Pieśni Konfederatów barskich” to manifest wiary katolickiej, wyraz miłości do Ojczyzny, obraz przekonania o słuszności działań zbrojnych oraz symbol nieugiętej odwagi.

Źródło: https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Piesn_Konfederatow_Barskich_(sl_Juliusz_Slowacki)/opis

do obejrzenia poniżej dzięki firmie Transmitel

24 grudnia 2018
BOŻE NARODZENIE 2018

Program duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem W MOCY BOŻEGO DUCHA, stwarza doskonałą okazję do tego, by na naszą wiarę i pobożność spojrzeć przez pryzmat prawdy o Duchu Świętym. Skupia się on na misji ochrzczonych i bierzmowanych, którzy dzięki mocy Ducha Świętego i przyjęcia jego darów, są ściślej wszczepieni w Chrystusa, wzmocnieni więzią z Kościołem i posłani do dawania świadectwa wierze słowem , któremu towarzyszą czyny.

Boże Narodzenie jest wielką refleksją związaną z przyjściem na świat Bożego Syna, a zarazem wyzwaniem do odbudowywania w Mocy Ducha Świętego naszej tożsamości jako chrześcijan i wynikającego stąd posłannictwa.  

Bycie chrześcijaninem to ciągłe formowanie dojrzałości wiary i związanej z nią odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Kościoła, to podjęcie misji szerzenia wiary i jej obrony oraz mężne wyznawanie Chrystusa na wszystkich płaszczyznach życia. Nie wolno gubić, czy rozmazywać swej tożsamości jako wierzących, tożsamości bycia Kościołem, ale trzeba iść odważnie z autentyczną wiarą w środowiska, które ją zagubiły i to jest wezwanie dla każdego z nas.

W tym duchu  składamy życzenia obfitych łask Nowonarodzonego: Życzenia dla małżonków i rodziców, dla rodzin, dla starszego pokolenia, które swoją mądrością i wiarą ubogaca młodych. Życzenia zafascynowania i zachwytu osobą Syna Bożego Jezusa, co sprawia, że człowiek staje się zdolny mocą Ducha Św. do przemiany siebie, i do działania na rzecz przemiany innych.

Niech Jezus ciągle rodzi się w naszym życiu, a nasze chrześcijaństwo niech coraz bardziej staje się świadectwem zdolnym przemieniać innych.

Niech napełnia serca wiarą, nadzieją i miłością i ubogaca codzienność 2019 roku swoim błogosławieństwem.

Zdrowych, radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz szczęśliwego Nowego Roku życzę wraz z księżmi wikariuszami Jackiem i Piotrem…

Ks. Józef Bieniek, proboszcz

Ks. Jacek Bram

Ks. Piotr Krzych

23 grudnia 2018
POŚWIĘCENIE OBRAZÓW W NASZYM KOŚCIELE

23 grudnia br. odbyło się poświęcenie dwóch obrazów. Dzięki fundacji Anny i Jana Krygowskich z Rzeszowa obrazy trafiły do naszego kościoła parafialnego.

Obrazy to: Matka Boża Częstochowska i Miłosierdzia Bożego, jako wierna kopia wileńskiego wizerunku Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu ufam Tobie. Poświęcenia obrazów dokonał 23 grudnia br. podczas Mszy św. o godz. 11, ks. prał. Józef Bieniek, proboszcz parafii.

Składamy serdeczne Bóg zapłać fundatorom oraz wykonawczyni pani Grażynie Skrzypczak-Szczepańskiej, malarce z Warszawy.

20 grudnia 2018
SPOWIEDŹ ŚW. W NASZEJ PARAFII

Przypominamy o adwentowej spowiedzi św.

21 grudnia piątek, w godzinach od 9.00 – 12.00 oraz od g. 15.00 – 18.00.,

Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną przed świętami w piątek od g. 9.00. Zgłoszenia w zakrystii.

Spowiedź św. w parafii św. Józefa Robotnika w sobotę 22 grudnia br.

11 listopada 2018
UROCZYSTOŚCI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 Listopada, w 100 Lecie Odzyskania Niepodległości, wdzięczni Bogu i naszym przodkom, modliliśmy się w naszej parafialnej świątyni o pomyślność dla naszej Ojczyzny i trwanie Narodu w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prof. Sławomir Zabraniak z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

9 listopada 2018
ŚWIĘTO PATRONALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Fot. http://www.loustrzyki.edu.pl

9 listopada br. w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych i stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszym kościele odbyła się Msza św., w której uczestniczyli nauczyciele, emeryci, uczniowie i rodzice.

Kazanie wygłosił ks. Jacek Bram (do odczytania poniżej)

pobierz kazanie >>

26 października 2018
ZAKOŃCZENIE SPOTKAŃ W RAMACH SZKOŁY BIBLIJNEJ

26 października br. w naszej parafii zakończyły się spotkania w ramach Szkoły Biblijnej. W trakcie ostatniego spotkanie z Biblią, ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga przybliżył zebranym Ewangelię św. Jana.

Bardzo dziękujemy ks. Profesorowi za wykłady w ciągu pięciu ostatnich miesięcy, które zachęciły nas do czytania i rozważania Pisma Świętego.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone