11 marca 2024
REKOLEKCJE PARAFIALNE

10 marca 2024
Z BŁOGOSŁAWIONĄ RODZINĄ ULMÓW W OBRONIE ŻYCIA

Zapraszamy na pielgrzymkę/marsz, który odbędzie się 23 marca w Markowej pod hasłem: „Z Błogosławioną Rodziną Ulmów w obronie życia”. Zapraszamy każdego zainteresowanego tym tematem a zawłaszcza osoby zrzeszone we wspólnotach formacyjnych, takich jak: Akcja Katolicka, Róże Różańcowe itp. lub grupy młodzieżowe. Szczególnie zachęcamy rodziców z dziećmi.

Aktualnie potrzebne są działania zmierzające do wspierania rodzin w otwartości na każdy dar życia oraz modlitewnego wypraszania sił dla tych, którzy opiekują się terminalnie chorymi i umierającymi. Koniecznie trzeba, przypomnieć naszemu społeczeństwu, politykom, ludziom ideologicznie hołdującym aborcji czy eutanazji, o wartości ludzkiego życia i sile apostolskiego oddziaływania ludzi, którzy kochają i troszczą się o każde ludzkie życie.

Marsz/pielgrzymka rozpocznie się w Łańcucie (parafia pw. św. Michała Archanioła), skąd, w kierunku Markowej (plac przy kościele parafialnym), wyruszy piesza pielgrzymka/marsz.

Organizatorzy wydarzenia informują o dwóch możliwościach uczestnictwa: pielgrzymka obejmująca trasę z Łańcuta do Markowej; lub dojazd odpowiednim środkiem transportu (autokar, własny środek transportu) do Markowej na miejsca parkingowe i stamtąd dołączenie się do ostatniego odcinka marszu.

Program ramowy przedstawia się następująco:

9.00 – Wyjście pielgrzymki w grupach (organizacja grup na miejscu; zebranie uczestników na parkingu przy parafii św. Michała Archanioła w Łańcucie)

11.30 – Konferencja tematycznie związana z ochroną życia poczętego

12.00 – Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego, ks. bpa. Jana Wątroby

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Dziedzictwa Błogosławionej Rodziny Ulmów oraz Wydziały Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji przemyskiej i diecezji rzeszowskiej oraz Kustosz Relikwii Błogosławionych.

10 marca 2024
ZAPROSZENIE DO MODLITWY NOWENNOWEJ W INTENCJI OJCZYZNY

W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach.

Zapraszam do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku, czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.

W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski,  po nim, o godz. 21:20 modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia.

Układ Nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich.

Pragniemy modlić się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 4 marca 2024 roku

Dni nowenny

Dzień 1
16 marca (sobota)

Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)

Intencja:
O odnowienie wiary każdego z nas, by prowadziła do umocnienia ducha naszego narodu.

Dzień 2
17 marca (niedziela)

Modlimy się o nadzieję na lepsze jutro, o pojednanie narodu w duchu miłości… Zło dobrem zwyciężaj. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną.

Dzień 3
18 marca (poniedziałek)

Warunkiem pokoju w sumieniu, pokoju w rodzinie, pokoju w Ojczyźnie i świecie jest sprawiedliwość oparta na miłości. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski.

Dzień 4
19 marca (wtorek)

Miłość i Prawdę można ukrzyżować, ale nie można zabić. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz trwałość rodzin.

Dzień 5
20 marca (środa)

Wiara niech będzie przepasaniem bioder waszych; niech ona głoszona będzie po całym świecie, niech dla was i dla wszystkich będzie tym zwycięstwem, które zwycięża świat. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)

Intencja:
Módlmy się o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania.

Dzień 6
21 marca (czwartek)

Dzisiaj potrzeba nam odważnego upominania się dla Narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. Nie można tworzyć dziejów bez dziejów. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o światło dla nas jako narodu, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny.

Dzień 7
22 marca (piątek)

Postawmy prawdę na pierwszym miejscu, jeśli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych.

Dzień 8
23 marca (sobota)

Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej.

Dzień 9
24 marca (niedziela)

Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

więcej na https://nowenna2120.pl/

5 marca 2024
INAUGURUJĄCE SPOTKANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ

Ja … przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach , będę spełniał według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego Tak mi dopomóż Bóg!”

Takie słowa przyrzeczenia wypowiedzieli nowi członkowie Rady Duszpasterskiej w obecności ks. Jacka Dżonia, proboszcza parafii oraz ks. Romana Szczupaka, dziekana dekanatu Ustrzyki Dolne.

5 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady Duszpasterskiej. Podczas inaugurującego posiedzenia członkowie rady złożyli przyrzeczenie. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

18 lutego 2024
MODLITEWNIKI DLA DZIECI Z KLAS III

W niedzielę, 18 lutego 2024 roku o godz. 11.00 w kościele odbyła się uroczysta Msza święta w czasie której 36. uczniów klas III otrzymali swoje pierwsze modlitewniki. Eucharystii przewodniczył ks. Wojciech Harmata – wikariusz odpowiedzialny za przygotowanie w naszej parafii dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej.

Polecajmy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej o dar mądrości i umiłowania Chrystusa Eucharystycznego ukrytego pod postacią Chleba i Wina.

 

27 stycznia 2024
KONCERT KOLĘD W WYKONANIU SCHOLI DZIECIĘCEJ

W sobotę 27 stycznia br. w naszym kościele „Dzieci Maryi” za sprawą wyjątkowego koncertu kolęd zgromadzili wiernych, którzy mogli wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych artystów. Na instrumentach przygrywali w większości opiekunowie dzieci.

Wspólne kolędowanie było okazją do wsparcia dalszego leczenia Łukasza Bubeły, ucznia miejscowej Szkoły Podstawowej.

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania koncertu kolęd pod poniższymi linkami:

20 stycznia 2024
SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ W NASZEJ PARAFII

20 stycznia 2024 r. naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana Msza święta, której przewodniczył ks. prał. Wojciech Szlachta, proboszcz w Polańczyku, archiprezbiter bieszczadzki. W koncelebrze wzięli udział księża asystenci Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: ks. Edward Stopyra w Ucherzec Minerlanych, ks. Marek Typrowicz, z Ustrzyk Górnych, ks. Piotr Krzysik, wikariusz z Wołkowyi, ks. Jacek Dżoń miejscowy Proboszcz oraz ks. Jan Bróż, Proboszcz z Czernej, który też wygłosił okolicznościową homilię.

W trakcie Mszy św. schola dziecięca działająca przy naszej parafii zaśpiewała kolędy i pastorałki.

Druga część spotkania odbyła się w salce na plebanii. Po odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu  Jezusa było składanie sobie życzeń i śpiewanie kolęd.

Bogu niech będą dzięki za to spotkanie.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone