17 października 2020
DEKRET METROPOLITY PRZEMYSKIEGO Z 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Przemyśl, 16 października 2020 r.,

L.dz. 1778/023/2020

 

 

 

 

 

DEKRET

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

  1. Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

  1. W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
    – wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
    – pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
    – służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.

Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Wszystkie informacje dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na bieżąco na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

14 października 2020
MŁODZIEŻ PRZYJĘŁA SAKRAMENT BIERZMOWANIA

14 października 2020 r. w naszym kościele parafialnym, młodzież z naszej parafii oraz z parafii Brzegi Dolne, Krościenka i Ustjanowej przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej.

Na samym początku przedstawiciele Rodziców młodzieży bierzmowanej przywitali ks. biskupa i poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Stanisław Jamrozek, a koncelebransami byli księża proboszczowie z poszczególnych parafii młodzieży.

I nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup i wszyscy obecni kapłani z wyciągniętymi nad kandydatami rękami odmówili modlitwę. Po niej sami kandydaci prosili o dary Ducha Świętego.

Po niej nadszedł moment namaszczenia krzyżmem św. czoła każdego bierzmowanego. Na słowa: Przyjmij znamię Ducha św. każdy odpowiadał Amen.

Po Komunii św. młodzież wyraziła swoje podziękowanie najpierw ks. biskupowi, następnie rodzicom, księżom, świadkom i wszystkim którzy pomogli im właściwie przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i otaczali ich swoją modlitwą.

Słowa podziękowania skierował także ks. Józef Bieniek, proboszcz naszej parafii.

10 października 2020
REGIONALNE OBOSTRZENIA – NOWE ZASADY OD 10.10.2020 R.

Dotychczas w Polsce funkcjonowały trzy strefy – zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostatnich obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października 2020 roku obostrzenia ze stref żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami.

Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych dla miejsc sakralnych, w których odbywają się uroczystości religijne:

  1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

  1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Ustrzyki Dolne są objęte żółtą strefą, a więc nie jesteśmy ograniczeni ilościowo do przeżywania nabożeństw w naszym kościele, natomiast obowiązują nas powyższe zasady.

Dla dobra swojego i dobra innych stosujmy się do tych wytycznych.

5 października 2020
POMNIK GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W USTRZYKACH DOLNYCH

3 października 2020
XX DZIEŃ PAPIESKI

Już wkrótce 11 października br.  będziemy obchodzili XX Dzień Papieski, którego hasło brzmi „Totus Tuus”. To dzień radości i pamięci o Papieżu Polaku, w łączności z obecnym Ojcem Świętym.  

Program obchodów proponowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia jest bogaty i interesujący. 10 października br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się po raz dwudziesty Gala Nagród TOTUS TUUS 2020 transmitowana przez TVP 2 o godz. 16.00.

W niedzielę 11 października br., odbędzie się zbiórka do puszek na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. Ze wsparcia „Dzieła” korzysta rocznie blisko 2 tys. osób z całej Polski.

1 sierpnia 2020
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA W NASZYM KOŚCIELE W OKRESIE WAKACJI

Msze św. w naszej w naszej kościele:

W niedziele: 7:00; 9:00; 11:00;  18:00 i w czasie wakacji dodatkowo o godz. 20:00.

Codziennie: 6:30 i 18:00 (Mszy św. o godz. 7:00 w czasie wakacji nie będzie)

 

Nabożeństwa w tygodniu:

– We wtorek do św. Michała Archanioła

– W środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

– W piątek do Miłosierdzia Bożego.

19 lipca 2020
POŚWIĘCENIE CHRZCIELNICY W NASZYM KOŚCIELE

W niedzielę 19 lipca 2020 r., na Mszy św. o godz. 11.00 ks. Proboszcz Józef Bieniek dokonał obrzędu błogosławieństwa chrzcielnicy.

Chrzcielnica jest miejscem świętym w kościele, najświętszym po ołtarzu i tabernakulum, stanowi istotny element w kościele. Chrzcielnica ma wielkie znaczenie dla duchowego życia wspólnoty chrześcijańskiej – Przy niej dokonuje się sprawowanie sakramentu Chrztu Świętego, który jest początkiem całego życia chrześcijańskiego. To właśnie przy chrzcielnicy otrzymujemy godność dziecka Bożego; zostajemy zjednoczeni w jedno z Chrystusem; namaszczeni Duchem Świętym – stajemy się świątynią Bogu poświęconą oraz członkami Kościoła świętego, narodem świętym, ludem Bożym. Podczas niedzielnej liturgii, Sakrament Chrztu otrzymało jedno dziecko naszej wspólnoty parafialnej.

Na zakończenie Mszy św. z racji rozpoczynającego się XXI Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, który w tym roku obchodzimy pod  hasłem „Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa” nastąpił obrzęd błogosławieństwa pojazdów i kierowców oraz zebrano pieniądze na środki transportu dla misjonarzy.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

stat4u