21 listopada 2020
POMNIK GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA PRZY NASZYM KOŚCIELE

20 listopada 2020 roku przed kościołem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych stanął pomnik Generała Stanisława Maczka (1892-1994) autorstwa artysty rzeźbiarza Andrzeja Samborowskiego – Zajdla. W ten  sposób Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego upamiętniło 102. rocznicę odbicia z rąk ukraińskich Ustrzyk Dolnych przez idącą na odsiecz Lwowa w listopadzie 1918 roku.,  kompanię krośnieńską dowodzoną przez por. Stanisława Maczka.

Upamiętnienie stało się możliwe dzięki ofiarności ludzi, którzy chcieli w ten sposób spłacić dług wdzięczności jaki Rzeczpospolita ma wobec tego Polaka, żołnierza i patrioty.

11 listopada 2020
JAKA JESTEŚ POLSKO?

– Żyjemy w wyjątkowym roku z wielu względów. Wspominamy rocznicę cudu nad Wisłą, gromadzimy się w roku wyborów prezydenckich, przesileń politycznych, a ostatnio w roku strajku kobiet, domagającego się aborcji na życzenie, bluźniącego  wierze, Kościołowi i Ojczyźnie, profanującego wszystko, łącznie z Eucharystią, pomnikami naszych narodowych bohaterów, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, profanującego pomniki świętego Jana Pawła II, czy ostatnio krzyż na Giewoncie, do którego obrony wzywał w sposób dramatyczny święty Jana Paweł II.

To słowa z kazania ks. Józefa Bieńka, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wygłoszone podczas koncelebrowanej Mszy św. w dniu Narodowego Święta Niepodległości, którego 102. rocznicę obchodzimy w bieżącym roku. Wraz z księdzem Proboszczem liturgię sprawowali księża wikarzy naszej parafii: ks. Jacek Bram i ks. Sebastian Mucha.

W swoim kazaniu ks. Proboszcz w kontekście wspomnianych wydarzeń pytał: Jaka właściwie jest Polska? Pytanie bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje wokół nas, „gdzie kpi się z patriotyzmu, gdzie gardzi się chrześcijańską kulturą, gdzie szkoły wyższe, uniwersytety dyskredytują naszą chrześcijańską kulturę, rzeczywistość Kościoła złączoną z narodem, gdzie dyskredytuję się świat wartości kosztem antywartości i poprawności politycznej, gdzie niektórzy nauczyciele manipulują młodzieżą, nastawiając ją przeciw własnej Ojczyźnie i chrześcijańskiej kulturze, bohaterom narodowym i Kościołowi, organizują tę młodzież w strajk kobiet”.

A jakby było mało, na co zwrócił uwagę ks. Proboszcz, jedności Polski nie służy postawa  parlamentarzystów z opozycji, którzy w Brukseli „atakują własną Ojczyznę na oczach świata, co jest swoistym ewenementem, żeby w ten sposób odnosić do własnego narodu, własnej Ojczyzny i własnej kultury”.

Stąd pytanie: „Jaka będziesz Polsko? Jaka będziesz Polsko w kontekście młodego pokolenia, o którym św. Jan Paweł II mówił, że jest przyszłością narodu, Ojczyzny i Kościoła. Jaka będziesz Polsko jutro i czy ta Polska jeszcze będzie”.

Na koniec kazania ks. Proboszcz nawiązał do słów hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”, którego słowa jeszcze bardziej nabierają znaczenia i mają ostry wydźwięk.

A jak się odnaleźć w tej sytuacji? Wbrew temu, co proponuje świat, żyć w wierności z Bogiem, Kościołem i Ewangelią, a do tego „mądrze, roztropnie i sprawiedliwe, bo od nas wiele zależy, tu i teraz, póki my żyjemy…”.

Na koniec Mszy św. w intencji Ojczyzny została odmówiona modlitwa ks. Piotra Skargi, a po niej przejmująco zabrzmiała pieśń „Boże coś Polskę”.

A wszystko to miało miejsce w dobie pandemii koronawirusa, która nie pozwoliła na pełne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości, do którego obchodów jesteśmy przyzwyczajeni w inny sposób.

29 października 2020
WEZWANIE METROPOLITY PRZEMYSKIEGO DO MODLITWY ZA OJCZYZNĘ I KOŚCIÓŁ

 

Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Wierni Archidiecezji Przemyskiej!

 

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dziękując Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar wolnej Polski, z wielką troską patrzymy na jej teraźniejszość i przyszłość.

W związku z tym zwracam się z prośbą i zachęcam wszystkich, aby 11 listopada podjąć żarliwą modlitwę, ofiarować uczynki pokutne i wyrzeczenia w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego.

Kapłanów proszę, aby po Mszach świętych lub podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odmówili stosowne modlitwy w intencji Ojczyzny oraz odśpiewali z wiernymi pieśń: „Boże coś Polskę”. Modlitwę w intencji Ojczyzny należy również dołączyć do modlitwy wiernych.

Wszystkich wiernych proszę, aby gromadząc się dogodnej porze we wspólnotach rodzinnych, w „domowym wieczerniku”, wspólnie odmówili dziesiątek różańca (tajemnicę Zesłania Ducha Świętego). W sposób szczególny łączmy się duchowo za pośrednictwem radioodbiorników lub telewizji z Jasną Górą w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Niech ten dzień zjednoczy nas w duchowej trosce o losy naszego Narodu.

Intencje modlitewne, które będą nam towarzyszyć:

 • o zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie;
 • o ustanie pandemii i zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących;
 • w intencji wszystkich służb medycznych, mundurowych oraz wolontariuszy, którzy z heroicznym poświęceniem posługują chorym i cierpiącym.

Modląc się za zmarłych w listopadzie, polecajmy Miłosierdziu Bożemu wszystkich poległych w walce o niepodległość Ojczyzny, a także zmarłych w ostatnim czasie kapłanów i wiernych.

Włączajmy się wszyscy w modlitwę ufności i zawierzania naszej Ojczyzny Bogu przez pośrednictwo Maryi, Matki i Królowej.

Dziękując duszpasterzom za wierne trwanie przy powierzonym ich trosce Ludzie Bożym, proszę, aby w niedzielę poprzedzającą 11 listopada, poinformowali wiernych o tej inicjatywie modlitewnej, podali porządek Mszy świętych z modlitwą za Ojczyznę oraz nabożeństw z wystawieniem Najświętszego Sakramentu (jeśli są zaplanowane), lub innych celebracji liturgicznych.

Wszystkim z serca błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

DO POBRANIA:

Litania Narodu Polskiego

Modlitwa za Ojczyznę św. Piotra Skargi

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Modlitwa o pokój

24 października 2020
APEL METROPOLITY PRZEMYSKIEGO PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Przemyśl, 24 października 2020 r.

 

 

 

 

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, które w tym roku przeżywać będziemy w specyficznych warunkach obostrzeń sanitarnych i okresie dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, kieruję do kapłanów oraz wiernych przebywających na terenie Archidiecezji Przemyskiej poniższe zalecenia:

 1. Listopad jest szczególnym okresem modlitewnej pamięci o zmarłych, nawiedzania cmentarzy i czasem zyskiwania odpustów.

W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
(więcej: episkopat.pl)

 1. Wobec powyższego, należy stworzyć wiernym okazję do skorzystania z sakramentu pokuty. W związku z pandemią oraz w zależności od ilości wiernych w parafii, zasadniczo nie należy organizować spowiedzi świętej tylko w jednym dniu, lecz umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty w różnych dniach. W ogłoszeniach parafialnych należy podać godziny dyżurów w konfesjonale.
 2. Zgodnie z przepisami liturgicznymi, 2 listopada możliwa jest trynacja, z uwzględnieniem wyznaczonych na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych intencji podawanych dla Kościoła powszechnego.
 3. Tam, gdzie to będzie potrzebne, należy rozważyć możliwość udzielania wiernym Komunii Świętej w różnych porach dnia, poza Mszą św. W tym celu obrzęd udzielenia Komunii Świętej można połączyć z modlitwą za zmarłych (różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego) lub nabożeństwem eucharystycznym, podczas których wierni będą mogli uzyskać przepisane odpusty.
 4. W parafiach, gdzie jest zwyczaj celebrowania Mszy św. na cmentarzu, można go zachować. W kaplicy cmentarnej obowiązują te same zasady, co w kościołach i dotyczą zarówno ilości wiernych, jak i obowiązku zasłaniania ust i nosa. Osoby przebywające poza kaplicą muszą ponadto zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp od siebie. Mimo, iż nie wyznaczono limitu osób na cmentarzach (chyba, że późniejsze zarządzenia sanitarne stanowić będą inaczej), pamiętajmy, że wszystkich obowiązują zalecenia sanitarne, a ich przestrzeganie niech będzie wyrazem naszej troski o siebie nawzajem i praktyczną realizacją przykazania miłości siebie i bliźniego.
 5. Podobnie należy potraktować przewidziane na te dni nabożeństwa, które zwyczajowo odbywały się na cmentarzu. Wobec obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń, należy odwołać procesję z kościoła na cmentarz. Jednakże modlitwa za zmarłych na cmentarzu może przybrać formę procesji celebransa i asysty liturgicznej po terenie cmentarza. Zachęcam, by w tym czasie wierni modlili się przy grobach swoich bliskich. Proszę zadbać o odpowiednie nagłośnienie na cmentarzu.
 6. Proszę, by odwiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć na cały listopad i dni go poprzedzające.
 7. Należy brać pod uwagę bieżące aktualizacje przepisów i obostrzeń sanitarnych, z uwzględnieniem daty obowiązywania podawanej przez Rozporządzenia Rady Ministrów.

Polecając modlitwie Miłosiernemu Bogu zmarłych Księży Biskupów, Kapłanów
oraz Wiernych naszej Archidiecezji, wszystkim z serca błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

 

17 października 2020
DEKRET METROPOLITY PRZEMYSKIEGO Z 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Przemyśl, 16 października 2020 r.,

L.dz. 1778/023/2020

 

 

 

 

 

DEKRET

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:

 1. Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

 1. W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
  – wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
  – pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
  – służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.

Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Wszystkie informacje dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na bieżąco na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławię

/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

14 października 2020
MŁODZIEŻ PRZYJĘŁA SAKRAMENT BIERZMOWANIA

14 października 2020 r. w naszym kościele parafialnym, młodzież z naszej parafii oraz z parafii Brzegi Dolne, Krościenka i Ustjanowej przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej.

Na samym początku przedstawiciele Rodziców młodzieży bierzmowanej przywitali ks. biskupa i poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bp Stanisław Jamrozek, a koncelebransami byli księża proboszczowie z poszczególnych parafii młodzieży.

I nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup i wszyscy obecni kapłani z wyciągniętymi nad kandydatami rękami odmówili modlitwę. Po niej sami kandydaci prosili o dary Ducha Świętego.

Po niej nadszedł moment namaszczenia krzyżmem św. czoła każdego bierzmowanego. Na słowa: Przyjmij znamię Ducha św. każdy odpowiadał Amen.

Po Komunii św. młodzież wyraziła swoje podziękowanie najpierw ks. biskupowi, następnie rodzicom, księżom, świadkom i wszystkim którzy pomogli im właściwie przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i otaczali ich swoją modlitwą.

Słowa podziękowania skierował także ks. Józef Bieniek, proboszcz naszej parafii.

10 października 2020
REGIONALNE OBOSTRZENIA – NOWE ZASADY OD 10.10.2020 R.

Dotychczas w Polsce funkcjonowały trzy strefy – zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostatnich obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października 2020 roku obostrzenia ze stref żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami.

Przypominamy o obostrzeniach sanitarnych dla miejsc sakralnych, w których odbywają się uroczystości religijne:

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Ustrzyki Dolne są objęte żółtą strefą, a więc nie jesteśmy ograniczeni ilościowo do przeżywania nabożeństw w naszym kościele, natomiast obowiązują nas powyższe zasady.

Dla dobra swojego i dobra innych stosujmy się do tych wytycznych.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

stat4u