11 czerwca 2020
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Eucharystia jest uczestnictwem w śmierci i zmartwychwstaniu Jesusa

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ze względu na pandemię koronawirusa miała ograniczony charakter. Nie było procesji ulicami miasta i nie było ołtarzy. To jednak nie pomniejszyło rangi świętowanej uroczystości. O godzinie 11:00 w naszym kościele została odprawiona Msza święta koncelebrowana przez kapłanów z naszej Parafii: wikariuszy ks. Jacka Brama i ks. Sebastiana Muchę, i proboszcza ks. prałata Józefa Bieńka, który przewodniczył Eucharystii.

Istotą życia Kościoła i dzisiejszego dnia jest Eucharystia. To Eucharystia jest ,,źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, jak czytamy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”. Do Eucharystii nawiązał w swoim kazaniu ks. Józef Bieniek, który odniósł się do słów z dzisiejszego pierwszego czytania o pokarmie (jako mannie), który jest zapowiedzią prawdziwego pokarmu, dającego życie wieczne. Eucharystia jest uobecnieniem zbawczego działania Boga. – Każda Msza święta jest uobecnieniem tamtych zbawczych wydarzeń, dzięki którym jesteśmy dzisiaj ludźmi wolnymi, ludźmi wspaniałej perspektywy, ludźmi prawdziwej nadziei. Nasze uczestnictwo w Eucharystii jest uczestnictwem w śmierci i zmartwychwstaniu Jesusa, także i naszym zmartwychwstaniu. To nie jest slogan, to jest egzystencjalna prawda, którą nieustannie powinniśmy sobie uświadamiać – podkreślił ks. Józef Bieniek.

Bezpośrednio po Mszy świętej kapłani i wierni uczcili Pana Jezusa w litanii do Jego Najświętszego Serca. Po jej zakończeniu odbyła się procesja wokół naszej świątyni z czterokrotnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.  

20 maja 2020
NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE ILOŚCI UCZESTNIKÓW WE MSZACH ŚW. I NABOŻEŃSTWACH

UWAGA!

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym i wytycznymi władz państwowych i kościelnych, od 17 maja br. w Mszach Świętych i nabożeństwach w kościele może uczestniczyć 1 osoba na 10m2 powierzchni kościoła. Wiernych uczestniczących w liturgii obowiązuje zasłanianie ust i nosa z wyjątkiem momentu przyjmowania Komunii Świętej!

! Wystawienie Najświętszego Sakramentu codziennie w tygodniu do prywatnej adoracji przy bocznym ołtarzu Matki Bożej Bełskiej od g. 16.00. Następnie nabożeństwo majowe i Msza św.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach!

Okazja do spowiedzi codziennie 30 min przed każdą Mszą Świętą z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!!!

Spowiedź i Komunia Święta w czasie stanu epidemicznego dla starszych i chorych przebywających w domach czy szpitalu TYLKO W FORMIE WIATYKU na zgłoszenie!!!

Duszpasterze

2 maja 2020
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Maryja wskazuje na Jezusa

W dniu dzisiejszym obchodzimy przeniesioną z niedzieli (3 maja) na sobotę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to także święto naszej parafii, której patronuje Matka Boża. Z tej też okazji w naszym kościele o godzinie 1100 została odprawiona Msza święta odpustowa, koncelebrowana przez ks. Józefa Bieńka, proboszcza naszej parafii, ks. Jacka Brama, tutejszego wikariusza, pod przewodnictwem ks. dra Jacka Uliasza, dyrektora  Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach, który wygłosił słowo Boże.

W swojej homilii ks. Jacek Uliasz zwrócił uwagę na to, że Maryja jest wyjątkowym dziełem odkupienia. Stąd Jej wstawiennictwo nazywamy przemożnym, wyjątkowym. –  Zdawał sobie z tego sprawę Jan Paweł II, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku, kiedy mówił o Jej obecności w naszej polskiej Kanie, czyli na Jasnej Górze, gdzie zawsze byliśmy wolni – powiedział ks. J. Uliasz. – Zdawał sobie z tego sprawę kandydat na ołtarze, kardynał Stefan Wyszyński, którego tegoroczna beatyfikacja została przesunięta w czasie, kiedy mówił: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję”. Niejako bezpośrednio po Wielkim Piątku odnośnie Wielkiej Soboty Prymas Tysiąclecia mówił o Maryi tak: „Chrystus, który jest życiem i tajemnicą Kościoła żył w pełni tylko w wierze Maryi”. Wyjątkowa jest to postać  i wyjątkowe jest Jej miejsce. Wyjątkowa jest Jej rola dla nas.

A jaka to rola? Maryja, jak zaznaczył ks. Jacek Uliasz, jest klasyczną Hodegetrią, wskazuje na Jezusa, że On jest drogą i On jest najważniejszy. Chce nam przez to powiedzieć, że jesteśmy zobowiązani do świadectwa, a Ona jest kontekstem, środowiskiem, w którym ukazywany jest Jezus.

Na koniec Kaznodzieja zaapelował i jednocześnie przestrzegał przed tym, aby w tym czasie trudnym, niejako pod Krzyżem, nie wyziębła nasza religijność, pobożność, nasza ufność i nasze zawierzanie życia. – Nie możemy zawirusować naszego życia sakramentalnego, człowiek – chrześcijanin potrzebuje realności, potrzebuje konkretnego spotkania z Bogiem – podkreślił w swojej homilii. – Papież Franciszek powiedział, że gdybyśmy poprzestali jedynie na takim zastępczym środku, to nasza wiara stałaby się gnostycyzmem, jakąś wiedzą, a tu rozchodzi się o rzeczywiste spotkanie, bo to są sakramenty święte, to jest Eucharystia, sakrament obecności Boga pośród swojego ludu.

Po zakończonej Eucharystii kapłani wraz z wiernymi, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odmówili Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, zawierzając intencje Ojczyzny i sprawy parafii. Na koniec zabrzmiała pieśń „Boże coś Polskę” – w tym roku wyjątkowo cicho, bo… Mogło być nas więcej.

20 kwietnia 2020
NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE ILOŚCI UCZESTNIKÓW WE MSZACH ŚW. I NABOŻEŃSTWACH

UWAGA!

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym i wytycznymi władz państwowych i kościelnych w Mszach Świętych i nabożeństwach w kościele może uczestniczyć 1 osoba na 15m2 powierzchni kościoła. Wiernych uczestniczących w liturgii obowiązuje zasłanianie ust i nosa z wyjątkiem momentu przyjmowania Komunii Świętej!

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach!

Okazja do spowiedzi codziennie 30 min przed każdą Mszą Świętą

z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!!!

Spowiedź i Komunia Święta w czasie stanu epidemicznego dla starszych i chorych przebywających w domach czy szpitalu

TYLKO W FORMIE WIATYKU na zgłoszenie!!!

Duszpasterze

20 kwietnia 2020
W KANCELARII PARAFIALNEJ OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!!!

UWAGA!

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym i wytycznymi władz państwowych i kościelnych:

w KANCELARII PARAFIALNEJ

OBOWIĄZUJĄ SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!!!

Posługa sakramentalna z wizytą w domu tylko w niebezpieczeństwie zagrożenia życia!

Duszpasterze

19 kwietnia 2020
SŁOWO METROPOLITY PRZEMYSKIEGO DO WIERNYCH I KAPŁANÓW ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ W ZWIĄZKU Z NOWYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PANDEMII

Przemyśl, 19 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

Drodzy Diecezjanie!
Czcigodni Księża, Ojcowie i Siostry zakonne!

Przeżyliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w nieco inny sposób niż dotychczas. W ostatnich dniach, w naszych sercach było wiele tęsknoty za wspólnym świętowaniem w naszych parafiach, w gronie rodziny, znajomych czy przyjaciół. Dziękuję Wam za podjęcie wspólnej modlitwy w rodzinach, za uczestnictwo w Eucharystii za pośrednictwem mediów oraz za praktykę Komunii św. duchowej. Wierzę, że ta forma uczestnictwa w życiu żywego Kościoła pozwoli wszystkim na nowo odkryć bogactwo darów, jakie czekają na nas w Kościele, a którymi są m.in. sakramentalna spowiedź i Komunia św. oraz wspólnota wiernych.

Ufając w Bożą Opatrzność, nadal usilnie modlimy się o ustanie pandemii i wypełnienie się woli Bożej.

Z uwagi na zmieniające się od 20 kwietnia br. przepisy, nasza nadzieja na spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii celebrowanej w naszych świątyniach czy też pragnienie przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej, mogą przynajmniej częściowo zostać spełnione. Wprowadzone przepisy będą miały wpływ na duszpasterskie funkcjonowanie naszych świątyń, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie ich w naszych wspólnotach parafialnych.

Ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzają m.in. następujące zasady:

  • Od 16 kwietnia br., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych przebywających w świątyniach (poza momentem przyjęcia Komunii św.), liturgicznej służby ołtarza oraz pracowników kościelnych. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne”.
  • Od 20 kwietnia br. zmienia się limit osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w świątyniach. W kościele, na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni (dotyczy to Mszy świętej, nabożeństw i pogrzebów).

Mając na uwadze te zmiany, zachęcam wiernych, aby mimo udzielonej dyspensy, skorzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli w Eucharystii w swoich kościołach, zarówno w niedziele, jak i dni powszednie. Dla zapewnienia dopuszczonej przepisami ilości osób na Mszy świętej, proszę kapłanów, by po ustaleniu ilości uczestników mogących brać udział w liturgii w konkretnym kościele, osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby, poinformowali o tym swoich parafian i umożliwili wszystkim chętnym uczestnictwo w Mszach świętych. Wiernych proszę, aby kontaktowali się w tej sprawie ze swoimi duszpasterzami. Dobra organizacja pozwoli na równomierne rozłożenie uczestników na wszystkie celebracje Eucharystii. Księża niech pamiętają, że tam, gdzie jest to możliwe, można zwiększyć ilość Mszy świętych, oczywiście z zachowaniem przepisów liturgicznych i dotyczących intencji mszalnych. Jednocześnie proszę pamiętać, że obowiązuje nas wszystkich dbałość o zachowanie właściwej odległości pomiędzy wiernymi w obiekcie sakralnym.

Proszę ponadto wszystkich kapłanów, aby poprzez otwarcie kościołów w ciągu dnia, umożliwili wiernym indywidualną modlitwę.  Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz przyjęcia Komunii św. powinna istnieć również poza godzinami celebry w wyznaczonych i podanych do wiadomości godzinach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Z powodu ograniczonych możliwości dotarcia do swoich parafian, proszę kapłanów, aby za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu (gabloty, telefon, strona internetowa parafii, komunikatory, Msze św. transmitowane online, ogłoszenia parafialne) przekazali wiernym niniejsze wskazania.

W pokornej modlitwie zawierzam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diecezjan oraz wszystkie służby medyczne i mundurowe, ofiarnie służące nam wszystkim.

Z nadzieją  na spotkanie przy Ołtarzu Pańskim, z serca błogosławię.

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

W naszym kościele, wg. nowych przepisów będzie mogło uczestniczyć w trakcie Mszy św. czy nabożeństwa jednorazowo  60 osób.

Mamy nadzieję, że widok z Mszy św. rezurekcyjnej, już się nie powtórzy, gdzie podczas Mszy św. przy pustym kościele (5 osób) ks. proboszcz Józef Bieniek udzielili błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła.

11 kwietnia 2020
WIELKANOC 2020

     Jako wspólnota Kościoła przeżywamy Rok Eucharystii, która jest Wielką Tajemnicą Wiary. W czasie zarazy, w przestrzeni pustych kościołów, być może bardziej odkrywamy Jej Tajemnicę i wartość zbawczą, zwłaszcza przeżywając Święta Paschalne.

     Niech te Święta staną się dla nas trwałym źródłem pogłębionej refleksji nad Tajemnicą Eucharystii, będącą uobecnieniem Paschy Chrystusa, czyli Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, a zarazem naszego w Niej zanurzenia.

Niech staną się źródłem odnowy wiary, nadziei i miłości oraz odbudowy tożsamości ze wspólnotą Parafii.

Błogosławionych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, dotknięcia Tajemnicy w osobistym spotkaniu ze Zmartwychwstałym

życzy

ks. Józef Bieniek, proboszcz,

wraz z księżmi wikariuszami

Jackiem Bramem i Sebastianem Muchą

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

stat4u