Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna (Jan Paweł II do biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina apostolorum” w 1993 r.)

Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego, realizując powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania (Statut AK). Duchowość Stowarzyszenia opiera się na własnej duchowości wiernych świeckich. Do jej istoty należą następujące elementy:

Sentire cum Ecclesia – poznanie nauczania Kościoła oraz utożsamienie się z nim;

Vivere cum Ecclesia – autentyczne życie chrześcijańskie w świecie oraz prawdziwa troska o Kościół lokalny i powszechny;

Agere cum Ecclesia – działanie w jedności z Księdzem Proboszczem i hierarchią Kościoła Katolickiego z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.

Cel pracy w AK jest tożsamy z ewangelizacyjnym programem duszpasterskiego działania całego Kościoła i opiera się na zasadzie Instaurare omnia in Christo (Wszystko odnowić w Chrystusie). Chodzi o przekształcanie wszystkich sfer życia ludzkiego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Cel ten zostanie osiągnięty na drodze wprowadzenia w życie znanej i sprawdzonej w praktyce metody: widzieć, oceniać, działać. Członkowie AK podejmują konkretne działania w różnych dziedzinach życia, czerpiąc inspirację z wiary i nauczania Kościoła Katolickiego.

W praktyce realizują swoje powołanie do apostolskiej obecności ludzi wierzących we wszystkich dziedzinach życia, pamiętając, że „człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” (por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14). Społeczne cele życia parafialnego i diecezjalnego – to drugie zadanie AK. Wspólna ocena sytuacji w świetle wskazań wiary i nauki Kościoła Katolickiego pozwoli na wypracowanie dróg wyjścia i naprawy rzeczywistości społecznej i politycznej naszych środowisk na miarę człowieka autentycznie odpowiedzialnego za ewangelizację.

Spotkania odbywają się w każdy 1 poniedziałek miesiąca

 

ZARZĄD

PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ

PRZY PARAFII PW. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY

KRÓLOWEJ POLSKI

W USTRZYKACH DOLNYCH

 

Prezes: Bożena DAWIDKO

Wiceprezes: Czesław URBAN

Sekretarz: Ewa BARZYK

Skarbnik: Krystyna LESZ

Członek Zarządu: Małgorzata SZYJDUK

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2023 Wszelkie Prawa Zastrzeżone