1 stycznia 2017
SŁOWO ARCYBISKUPA ADAMA SZALA DO MIESZKAŃCÓW USTRZYK DOLNYCH

Drodzy Mieszkańcy dekanatu ustrzyckiego, a zwłaszcza Ustrzyk Dolnych, Brzegów Dolnych i Ustjanowej

W klimacie Świąt Bożego Narodzenia przesyłam pozdrowienie w Panu i życzę błogosławionych dni w Nowym Roku Pańskim 2017. W tym radosnym czasie świątecznym pragnę, oczywiście na sposób duchowej łączności, wybrać się z duszpasterzami parafii po kolędzie i zapukać do Państwa domów i serc z prośbą o prostą gościnność dla młodzieży z naszej archidiecezji, która w Ustrzykach Dolnych przeżywać będzie trzydniową Celebrację Niedzieli Palmowej, w dniach 7-9 kwietnia 2017 r. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej wpisuje się w strategię nowego roku duszpasterskiego, któremu przyświeca hasło „Idźcie i głoście”. Już za trzy miesiące Ustrzyki Dolne staną się swego rodzaju Diecezjalnym Wieczernikiem, w którym – na wzór Apostołów – trwać będziemy na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa, tak bardzo czczoną w tym rejonie w tajemnicy Jej Narodzenia, i jako Królowa Polski, Królowa Różańca Świętego i Pani Bieszczadzka oraz ze św. Józefem Robotnikiem.

Dobrze wiemy, iż owocem jednomyślnego trwania na modlitwie pierwotnego Kościoła, było Zesłanie Ducha Świętego … wyjście uczniów z Wieczernika i głoszenie z mocą paschalnego Orędzia. Jestem przekonany, że modlitwa młodego Kościoła w ustrzyckim Wieczerniku przyniesie nam to samo doświadczenie Ducha Świętego w bogactwie Jego siedmiu darów i pozwoli wyjść do świata, by w Jego mocy głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który jest najpiękniejszym sposobem na życie; że zainspiruje nas do dawania świadectwa wiary według zaleceń św. Pawła z Listu do Filipian: Jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego jawicie się jako źródła światła w świecie (Flp 2,14-15). Bardzo czytelnym znakiem owego wyjścia i głoszenia będzie Procesja palmowa i Msza św. posłania w Rynku Miasta, 9 kwietnia 2017 roku, o godz. 11.00, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych.

Siostry i Bracia, Kochani Młodzi Przyjaciele, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Spotkanie Młodych jest również wielkim wyzwaniem logistycznym. O technicznej stronie tego wydarzenia, rozmawialiśmy na jesiennym spotkaniu w Urzędzie Miasta, w dniu 7 listopada 2016 r. Bardzo się cieszę na życzliwą otwartość lokalnych władz i duszpasterzy, i z góry wyrażam słowa wdzięczności. Mocno wierzę, że ta postawa bieszczadzkich władz i duszpasterzy znajdzie odzwierciedlenie w równie życzliwym otwarciu się mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości na przyjęcie – do swoich domów – młodych pielgrzymów z całej archidiecezji, w myśl staropolskiego powiedzenia „Gość w dom – Bóg w dom”.

Na koniec zwracam się do was młodzi Przyjaciele – mieszkańcy małej bieszczadzkiej ojczyzny. Zaangażujcie się w wolontariat SMAP-u przy kościołach stacyjnych, włączcie się w duchową i logistyczną drogę w kierunku Spotkania Młodych, zachęcajcie się nawzajem do twórczego udziału w przygotowaniach i duchowo dorastajcie do pełnienia odpowiedzialnej funkcji gospodarzy Spotkania, według zasady młodzi dla młodych ze względu na Jezusa. Myślę, że takie zaangażowanie eklezjalne będzie dobrą odpowiedzią na słowa papieża Franciszka, które wypowiedział podczas ŚDM w podkrakowskich Brzegach: “Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby «wegetować», żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy, aby zostawić ślad”. I dalej Papież mówił: „Aby pójść za Jezusem trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś” (Franciszek – ŚDM Brzegi, noc czuwania, 30.07.2016). Niech wzorem do naśladowania będą młodzi wolontariusze tak pięknie posługujący podczas ŚDM w Krakowie i w Brzegach, a także w przemyskim Ein Karim.

Zdając sobie sprawę z wagi słów Papieża i stojących przed nami wyzwań ewangelizacyjnych, zejdźmy z kanapy i zaangażujmy się na rzecz tego szlachetnego dzieła jakim jest Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej.

Pozostaję z wyrazami należnego szacunku,
modlitwie polecam Spotkanie Młodych i z serca błogosławię.

 ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI
Arcybiskup Adam SZAL

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone