4 czerwca 2022
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W ARCHIKATEDRZE PRZEMYSKIEJ

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 4 czerwca 2022 roku, 6 diakonów z rąk abp. Adama Szala otrzymało święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się w Archikatedrze Przemyskiej w obecności abp. seniora Józefa Michalika, bp. Stanisława Jamrozka i bp. Krzysztofa Chudzio, księży proboszczów parafii rodzinnych Neoprezbiterów, przełożonych, ojców duchownych i kapłanów posługujących w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz najbliższych krewnych.

Nowo wyświęceni kapłani:

  • ks. Mariusz Fal – parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych,
  • ks. Adam Jakielaszek – parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nozdrzcu,
  • ks. Krzysztof Kawulka – parafia pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu,
  • ks. Sebastian Pilszak – parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce,
  • ks. Dominik Świetlak – parafia pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim,
  • ks. Sebastian Turek – parafia pw. św. Mikołaja w Równem.

We wstępie do Eucharystii z obrzędem święceń prezbiteratu metropolita przemyski mówił, że odśpiewany na początku liturgii hymn do Ducha Świętego jest przyzywaniem Jego mocy i obecności, aby Archikatedra Przemyska stała się wieczernikiem, w którym młodzi diakoni przyjmą święcenia kapłańskie.  – Modlimy się w intencji całej archidiecezji, polecając nie tylko tych, którzy przyjmą święcenia kapłańskie, ale także i tę rodziną fizyczną, z której wyszli, ale także rodzinę seminaryjną. Prosząc także o łaskę powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Modlimy się o to, byśmy my wszyscy byli wiernymi sługami Chrystusa – powiedział hierarcha.

Z kolei w okolicznościowej homilii abp Adam Szal mówił, że współczesny świat potrzebuje Bożego pokoju. – Pokój to zbliżenie się do Pana Boga i drugiego człowieka. To także, co wydaje się nam bardzo oczywiste, brak wojen, nieszczęść, to dążenie do pojednania – wyjaśniał kaznodzieja. – Pragnieniem  i zadaniem każdego człowieka jest życie w pokoju – dodał.

Dlatego według metropolity przemyskiego ciągle potrzeba ludzi, którzy będą nieść pokój bliźnim. – Trzeba ludzi pogodnego usposobienie, którzy będą swoim życiem pokazywać drogę do królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Trzeba dobroci serca, trzeba życzliwego nastawienia do drugiego człowieka. Tym bardziej trzeba takiego nastawienia im bardziej obserwujemy wokół siebie brak pokoju, kłótnie, nieporozumienia, agresję czy też niestety wojnę powiedział hierarcha.

Zwracając się bezpośrednio do kandydatów do kapłaństwa arcybiskup mówił, że właśnie na mocy święceń będą czynić pokój. – Będziecie wprowadzać pokój chrystusowy w sercach dzieci, które będziecie chrzcić. Później będziecie umacniać i odnawiać ten pokój w sercach dzieci przygotowywanych do pierwszej Komunii świętej. Będziecie nieść pokój chrystusowy szafując Bożym Miłosierdziem w konfesjonale czy mówiąc słowa o Miłości Bożej – wyliczał neoprezbiterom abp Szal dodając, że sprawując Eucharystię na ich ustach wiele razy pojawiać się będzie słowo „pokój”.

Metropolita przemyski życzył, aby nowi kapłani mieli świadomość, że przyjęcie Chrystusa do serca, wprowadzenie Chrystusa do duszy człowieka będzie także wprowadzeniem pokoju. – Przez waszą posługę Pan Bóg będzie wprowadzał pokój w serca młodzieży przygotowanej do sakramentu bierzmowania. Jakże potrzebny i ważny jest sakrament namaszczenia chorych, kiedy to ten pokój jest przywracany nieraz po momentach bardzo trudnych dla człowieka, który przechodzi do innego wymiaru, do innej rzeczywistości – szafarz święceń.

Jednocześnie abp Szal zauważył, że przez kapłańską posługę Pan Bóg będzie pomagał im wprowadzać królestwo prawdy i życia, królestw sprawiedliwości, miłości i pokoju. – Macie nieść pokój, ale musicie najpierw zadbać o to, żeby ten pokój był w waszym sercu. Czyńcie wszystko, co tylko po ludzku będzie możliwe, a Pan Bóg zapewne nie poskąpił wam łaski, aby nie utracić łączności z Panem Bogiem. Aby trwać w tym pokoju, który został w was zaszczepiony w momencie chrztu świętego, potem ponawiany wielokrotnie w sakramentach, a dzisiaj w sposób szczególny umocniony przez święcenia prezbiteratu – podkreślił metropolita przemyski.

Jednocześnie szafarz święceń prosił, aby neoprezbiterzy szanowali każdą rodzinę; tą z której wyszli, a także te „rodziny”, które będą dla nich nowe: wspólnoty parafialne, wspólnotę rocznikową czy wspólnoty i grupy duszpasterskie, w których będą pracować. – Szanujcie tę rodzinę szczególną, którą jest parafia. Wszędzie gdzie będziecie zaprowadzajcie pokój. Oby ten pokój rozlał się potem na nasze wioski, miasta, na całą naszą ojczyznę – apelował arcybiskup.

Metropolita przemyski mówiąc o kapłaństwie przypomniał, że zawsze jest ono związane z tajemnicą krzyża. – Nasze życie kapłańskie, głoszenie Dobrej Nowiny, sprawowanie funkcji zawsze było związane z krzyżem – powiedział . – To przez ten krzyż, który będziecie kreślić nad nad głowami, nad duszami ludzkimi w sakramencie pokuty i w inny sakramentach świętych niech zagości u wszystkich wiernych pokój między Bogiem i ludźmi, i między ludźmi – dodał.

Abp Szal prosił także młodych kapłanów, aby ich największą chlubą było właśnie powołanie. – To trudne zadanie do którego zrealizowania potrzebna jest moc Bożego Ducha – pokrzepiał neoprezbiterów.

Dlatego na zakończenie homilii metropolita przemyski zachęcał zebranych i łączących się za pośrednictwem transmisji radiowo-telewizyjnej realizowanej przez Radio FARA, do modlitwy w intencji tych, którzy przyjmą święcenia kapłańskie, ale także za wszystkich kapłanów Archidiecezji Przemyskiej. – Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów. Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów. Duchu Święty, Duchu czystości, uświęcaj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Boży spraw, aby kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli Słowo Prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat – zakończył abp Adam Szal.

źródło:www.przemyska.pl

 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone