29 lipca 2018
ŚWIĘTO POLICJI W NASZEJ PARAFII

Tradycją już się staje to, że w ostatnich dniach lipca modlimy się w naszym kościele w intencji Policjantów, pracowników cywilnych Policji, ich rodzin oraz zmarłych policjantów.

Młoda formacja Policji została powołana przez Sejm II Rzeczypospolitej 24 lipca 1919 roku. Liczyła wówczas około 35 tysięcy policjantów. Hasłem ich było zawołanie: Bóg – Honor – Ojczyzna.

29 lipca br. świętowaliśmy 99. rocznicę tamtym wydarzeń. Pochyliliśmy tego dnia nasze głowy przed pocztem sztandarowym Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.

We Mszy świętej wzięło udział oprócz policjantów na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Aleksandrem Szymaszkiem oraz Zastępcą Komendanta nadkom. Grzegorzem Koczerą, wielu wiernych naszej parafii. Mszy przewodniczył ks. prał. Józef Bieniek, proboszcz parafii.

Być funkcjonariuszem Policji to „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone