25 września 2022
UMOCNIENI KONKRETNĄ I SKUTECZNĄ POMOCĄ

Podczas koncelebrowanej Eucharystii ks. bp Krzysztof Chudzio, sufragan archidiecezji przemyskiej, udzielił sakramentu bierzmowania 37. kandydatom z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ustjanowej Górnej, Matki Bożej Bieszczadzkiej, Świętego Józefa Robotnika i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych. Wizyta księdza Biskupa związana jest z wizytacją kanoniczną naszej Parafii, która według Prawa kanonicznego odbywa się co pięć lat.

Ks. bp Krzysztof Chudzio został powitany w przedsionku świątyni przez ks. Józefa Bieńka, proboszcza naszej Parafii i wprowadzony do niej w asyście służby liturgicznej. W imieniu Parafian Sufragana przemyskiego powitał Czesław Urban z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, natomiast w imieniu Rodziców kandydatów do bierzmowania uczyniła to Katarzyna Przybyła. Działalność poszczególnych grup duszpasterskich została zaprezentowana przez jej przedstawicieli: Jacka Przybyłę (Rada Duszpasterska), Bożenę Dawidko (Parafialny Oddział Akcji Katolickiej), Bernadettę Krech (schola parafialna), Wojciecha Domiszewskiego (Krąg Biblijny) i Maksymiliana Maciuka (ministranci). Po prezentacji poszczególnych grup, ks. proboszcz Józef Bieniek, witając ks. Biskupa, nakreślił historię naszej Parafii, przypominając najważniejsze daty, począwszy od konsekracji świątyni (3.05.1912), jej erygowania (26.06.1967), poprzez jej renowację i rozbudowę (rozpoczętą w 2007, trwającą 12 lat) oraz konsekrację (22.05.2022). Wskazał także na wyzwania, jakie są przed Parafią.

Po tej części rozpoczęła się Eucharystia wejściem procesyjnym. Po odczytaniu Ewangelii, ks. Proboszcz zwrócił się do ks. Biskupa, prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania. Z kolei zgromadzona młodzież odpowiedziała, że pragnie, aby Duch Święty, którego otrzymają, umocnił ich „do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.

W wygłoszonym kazaniu, nawiązując do dzisiejszych czytań z księgi Amosa (6, 1a. 4-7) i pierwszego Listu do Tymoteusza (Tm 6, 11-16), Ks. Biskup podkreślił, że są konsekwencje naszego życia. Jeśli wybierzemy zasadę „róbta, co chceta”, to konsekwencją tego będzie to, co spotkało tych, o których mówi prorok Amos. Ks. Biskup zwrócił uwagę na jeszcze drugą ważną rzecz: pewne rzeczy są nieodwracalne. – To nie jest tak, że ktoś umarł i otrzymał drugie życie. Kiedy staniesz przed sądem Boga, to potem już nie ma odwrotu, bo los będzie taki, jaki zasłużyłaś/zasłużyłeś sobie przez swoje życie. Nie ma możliwości – jak w tym przypadku człowieka (bogacza z dzisiejszej Ewangelii – przyp. WD), który lekceważył Boże przykazania, a może nie tyle lekceważył, co żył sobie wygodnie, nie myślał o innych – dodatkowych świadectw przez kogoś kto umarł, że przyjdzie. Jezus mówi: Mają proroków i Mojżesza, niechże ich słuchają. Jeśli ktoś nie słucha tego, co mówi Bóg, a kościół to głosi, naraża się na konsekwencje, z których już potem nie ma odwrotu. Jest to dramat ludzkiego życia, że zawsze musimy wybierać. Co wybierać? Podpowiada nam św. Paweł. Ty, o człowiecze Boży, troszcz się o dobroć, o piękno swojego życia, o prawdę w życiu, troszcz się o to, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. A ponieważ nie jest to łatwe, Pan przychodzi z bardzo konkretną i skuteczną pomocą, choćby w tym sakramencie bierzmowania, kiedy sam Duch Święty zstępuje, aby człowieka umocnić i uzdolnić do takiego życia, aby otrzymał nagrodę – zaakcentował ks. Biskup.

Po homilii wszyscy wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Po tym nastąpiła liturgia  sakramentu, podczas której kandydaci zostali namaszczeni krzyżmem świętym.

Ks. Biskup wlał w nasze serca otuchę, mówiąc, że w życiu jest tak, że zbiera się plony, ale bywa i tak, że się zasiewa. I dodał, że my teraz siejemy. A my wierzymy, że z tego ziarna wyrośnie plon obfity.

Po zakończeniu Eucharystii był czas na wspólne zdjęcie.

Podczas Eucharystii pieśni liturgiczne zostały wykonane przez scholę, którą dyryguje ks. Łukasz Majchrowski, wikariusz naszej Parafii.

Mszę świętą koncelebrowali:

Ks. Józef Bieniek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych;

Ks. Mirosław Głaz, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ustjanowej Górnej;

Ks. Roman Szczupak, dziekan, proboszcz parafii Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych;

Ks. Józef Ślusarczyk, proboszcz parafii Matki Bożej Bieszczadzkiej.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone