9 marca 2017
Zaproszenie Księdza Arcybiskupa Adama Szala do Ustrzyk Dolnych

ZAPROSZENIE DO USTRZYK DOLNYCH

Drodzy Duszpasterze, Osoby Życia Konsekrowanego,
Katecheci, Rodzice, Kochani Młodzi Przyjaciele!

W Archidiecezji Przemyskiej od wielu lat odbywają się coroczne spotkania młodzieży. Liczny udział ludzi młodych jest wynikiem zaangażowania nie tylko pomysłodawców i organizatorów, ale także rodziców, życzliwie mobilizujących swoje córki i synów do udziału w tych spotkaniach.

Wielką rolę w motywowaniu i organizowaniu wyjazdów oraz w przygotowaniu samych spotkań odgrywają duszpasterze i katecheci, duchowni i świeccy, wspomagani przez członków ruchów i organizacji religijnych, w szczególności ich animatorów. To oni sprawiają, że w duchu hasła roku duszpasterskiego „Idzie i głoście”, młodzi ewangelizują młodych swoim słowem i przykładem osobistego życia. Niezastąpioną rolę pełni Diakonia Muzyczna, która ubogaca liturgię i ewangelizuje poprzez piękny śpiew.

Wielkopostne Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej wprowadzają w przeżycie Misterium Paschalnego i pozwalają uczestniczącym na nowo doświadczyć zbawczej miłości Boga, która ogarnia każdego człowieka. Czas przeżyty w bliskości Jezusa cierpiącego pomaga głębiej uświadomić sobie ogrom tej miłości, z której Pan powołał nas do życia i podzielił się radością istnienia. Pan Bóg ma indywidualny plan na dobre życie tu na ziemi wobec każdego człowieka i daje nam obietnicę szczęśliwej wieczności w niebie. Taki jest bowiem ostateczny cel naszego istnienia.

Zachowując w pamięci głębokie przeżycie ubiegłorocznych Dni Młodzieży w Przemyskim Ein Karim oraz spotkanie Młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem, proszę jego słowami wszystkich rodziców, duszpasterzy, katechetów świeckich, wolontariuszy, animatorów i członków wspólnot, ruchów oraz stowarzyszeń kościelnych – nie siadajcie na kanapie, która usypia! Doświadczywszy piękna Kościoła i obecnego w Nim Zmartwychwstałego Pana, idźcie i głoście, że Jezus Chrystus jest najpiękniejszym sposobem na życie. Idźcie i głoście, że w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku, w Ustrzykach Dolnych zgromadzi się młody Kościół przemyski na trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej, w duchowej łączności z Ojcem Świętem Franciszkiem i młodzieżą całego świata.

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Katecheci, Drodzy Dziewczęta i Chłopcy!

Miejcie odwagę zaproponować swoim synom i córkom, uczniom i wychowankom, koleżankom i kolegom wyjazd do Ustrzyk Dolnych na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Wierzę mocno, że Wasza misja ewangelizacyjna pomnoży liczbę uczestników tegorocznego Spotkania. Wszystkim trwającym na modlitwie w bieszczadzkim Wieczerniku, Duch Święty jeszcze szerzej i głębiej otworzy oczy na zbawczą rzeczywistość Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Takiego nowego otwarcia oczu potrzebuje każdy z nas. Żyjemy bowiem w świecie „sytej” doczesności. Bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, boleśnie doświadcza wewnętrznej pustki z powodu konsumpcyjnego stylu życia. Często mówią: mamy wszystko, ale ciągle nam czegoś brakuje. Nowe otwarcie oczu przez tchnienie Ducha Świętego ma moc przemienić ową pustkę w tęsknotę za Panem Bogiem i w twórcze rozpoznawanie Jego kreatywności względem człowieka.

Spotkanie Młodych w Ustrzykach Dolnych może nam pomóc odkryć, jak fascynującą jest wędrówka przez ziemię, jeśli jest rozświetlona łaską wiary w Trójjedynego Boga. Wzorem do naśladowania w pielgrzymce zaufania jest Matka Najświętsza – Pierwsza Chrześcijanka, którą cechowały wierność Bogu i radosny pośpiech ku drugiemu człowiekowi. To Ona, czczona w Ustrzykach jako Pani Bieszczadzka, niech będzie dla nas wzorem głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu, który nas kocha. Jeżeli przyjmiemy Maryję do siebie, wzorem św. Jana Apostoła, nie zabraknie nam sił na drodze prowadzącej do Pana Boga i do drugiego człowieka.

Na koniec refleksji przywołuję i dedykuję wszystkim bardzo aktualne słowa papieża Benedykta XVI z Orędzia na ŚDM w Sydney 2008: „Bądźcie gotowi zaryzykować życiem, aby oświecić świat prawdą Chrystusa; aby głosić nadzieję Chrystusa zmartwychwstałego w każdym zakątku ziemi”, także w Archidiecezji Przemyskiej, na Podkarpaciu i w Polsce.

Pozostając w radosnym oczekiwaniu na Spotkanie Młodych w Ustrzykach Dolnych, modlitewnie wspierajmy to wydarzenie, jego organizatorów, zwłaszcza duszpasterzy i wolontariuszy oraz mieszkańców i lokalne władze samorządowe.

Z serca Wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+ Adam Szal                            

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone