29 grudnia 2022
POŚWIĘCENIE POPIERSIA KS. ABPA IGNACEGO TOKARCZUKA

Zostawić po sobie ślad

Pan przyszedł na ziemię i przyniósł nam światło, i uczynił nas dziećmi Bożymi. Dlatego z wdzięcznością wznosimy ten hymn uwielbienia do Boga, po to, aby dziękować za dary, które stały się naszym udziałem wraz z przyjściem na ziemię Bożego Syna. Pan zaprasza nas do siebie, abyśmy brali Go w objęcia tak, jak Symeon Jezusa, aby dobrze czuł się pośród nas. Przede wszystkim w naszych sercach. I ważne jest, abyśmy z Chrystusem starali się iść przez codzienność. Kiedy na to pozwolimy, to wtedy będzie wytyczał kroki naszego życia, naszego postępowania, będzie nam udzielał niezwykłej mocy, która pozwoli przetrwać nam najtrudniejsze momenty – powiedział na początku swojego kazania ks. bp Stanisław Jamrozek, sufragan archidiecezji przemyskiej, podczas Mszy świętej koncelebrowanej 30.12. w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych.

Okazją do tego była 10. rocznica śmierci ks. abpa Ignacego Tokarczuka (ur. 1.02.1918, zm. 29.12.2012), biskupa przemyskiego w latach 1966-1993 (od 1992 arcybiskupa metropolitę przemyskiego), którego popiersie odsłonięto na placu kościelnym.

W dalszej części kazania hierarcha nawiązał do przeczytanej Ewangelii, która mówi o tym, że Symeon ujrzał Chrystusa Pana i modlił się, by odejść w pokoju.  – Myślę, że tą samą modlitwę zanosił śp. arcybiskup Ignacy, akurat w tym dniu, kiedy ta Ewangelia jest czytana, właściwie co roku jest przypominana. Symeon spotkał Boga, dlatego był spokojny, że mógł do Niego odejść. Dlatego człowiek wierzący z imieniem Bożym z reguły odchodzi na drugą stronę. Nie byłem przy śmierci księdza Arcybiskupa, ale jestem przekonany, że bliskość Jezusa przeżywał na co dzień. I w momencie, gdy żegnał się z tym światem, aby przejść do innej rzeczywistości, też to imię Boże wypowiadał – powiedział kaznodzieja.

Zaznaczył, że spotkanie ze Światłem rodzi potem światło i niezwykłą moc do tego, aby iść i o tym Świetle mówić. – Ks. Arcybiskup głosił tajemnice Boga obecnego pośród nas. Kiedy mówił o Bożym Narodzeniu, to znalazłem Jego tekst z 1982 r., w którym pisze, że „ludzkość chlubi się różnymi dokumentami, czasem bardzo drobnymi. Ale kiedy porównany te chlubne karty ludzkości z tym, co się stało w czasie Bożego Narodzenia, to wszystko wydaje się blade, mało znaczące. Bo to, co przyniosło Boże Narodzenie jest największą kartą godności i powołania człowieka, jego misji życiowej, jego przeznaczenia. I pyta się Arcybiskup: Co się stało? Bóg stał się człowiekiem. Bóg nieogarniony i najświętszy, łączy się z naturą ludzką, stając się człowiekiem i pochyla się nad nim. Bóg przyjmuje nas za dzieci, za dziedziców, dzieli się z nami tym, co posiada. To jest właśnie wielka karta godności człowieka – Bóg stał się człowiekiem, żebym ja był do Boga podobny – podkreślił biskup Stanisław.

W nawiązaniu do słów ks. Arcybiskupa o godności człowieka, które wygłosił u Saletynów w Rzeszowie, ks. bp Jamrozek wymienił elementy budujące godność. Jest ona realizowana przez wierność swojemu sumieniu, wierność samemu sobie. – Kiedy ks. Arcybiskup mówił o godności człowieka, to powie, że jesteśmy powołani do życia godnego, do którego Bóg nas wezwał przez swojego Syna. Dlatego mówił, że sumienia nie można zabijać. Ta wierność sumieniu wiele kosztuje, ale dzięki temu człowiek nabiera prawdziwej godności dziecka Bożego. Innym czynnikiem, aby tę godność zdobywać, jest pochylanie się na drugim człowiekiem. Ta troska, aby dzielić się z nim wszelkim dobrem, dzielić się sercem, uśmiechem, życzliwością, pomocą, słowem pokrzepienia. Trzeci czynnik, jak wtedy mówił ks. Arcybiskup, to pragnienie, aby pozostawić po sobie ślad. Przypisujemy to powiedzenie najczęściej biskupowi Janowi Chrapkowi, który mówił, aby pozostał po nas ślad. Ale arcybiskup Ignacy, dokładnie 45 lat temu, mówił o tym, aby został po nas ślad. A ten ślad zostawimy, jeśli będziemy uczciwie pracowali, z oddaniem, z intencją czynienia dobra, kiedy miłością będziemy dzielili się z drugim człowiekiem.

Przed poświęceniem popiersia ks. Arcybiskupa o Jego osobie i dziele, które pozostawił po sobie, mówili m.in. Adam Pęzioł, prezes Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, z którego inicjatywy powstało popiersie ks. Arcybiskupa, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, oraz posłowie: Bogdan Rzońca i Adam Śnieżek.

Popiersie zostało poświęcone przez ks. bp Stanisława Jamrozka. Pod nim złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone