Parafialny Odział Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią w realizacji misji apostolskiej Kościoła. Wywodzi się ona z XIX wiecznego katolickiego ruchu przeciwstawiającego się laicyzacji i dechrystianizacji. Akcję Katolicką powołał papież Pius X, aby wprowadzić świeckich do odpowiedzialności za Kościół i odbudować więź między hierarchią a świeckimi. W latach powojennych wagę takiej współpracy potwierdził Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Ojciec święty Jan Paweł II, podczas wizyty „Ad limina apostolorum”, w dniu 12 stycznia 1993 roku postulował odrodzenie w Polsce Akcji Katolickiej, której istnienie tak w okresie wojny, jak i czasach reżimu komunistycznego nie było możliwe. Wezwanie to podjęła Konferencja Episkopatu Polski w 1996 r., powołując na nowo do życia Akcję Katolicką, w której zaangażowani wierni świeccy zostają włączeni w  budowanie Kościoła Chrystusowego i w zorganizowaną misję apostolską.

Akcja Katolicka poprzez określone w statucie struktury  organizacyjne realizuje wyznaczone sobie cele i zadania poprzez:

  • pogłębiania życia religijnego, moralnego, intelektualnego, kulturalnego i ukierunkowanie na zadania apostolskie,
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła,
  • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży, kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Członkowie Akcji Katolickiej czynem i modlitwą pragną włączyć się w pasterską posługę Ojca świętego, Biskupów i Kapłanów. Przystąpienie do Akcji Katolickiej jest swego rodzaju powołaniem.  Fakt ten określił Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik  w następujący sposób: „Powołanie to będzie źródłem satysfakcji i twórczej radości, jeżeli w zespole parafialnym, diecezjalnym, czy krajowym znajdą się charyzmatyczni maksymaliści żywej wiary, którzy wniosą nowy dynamizm w życie Kościoła naszych czasów oraz dostarczą biskupom i kapłanom nowej odwagi w dążeniu do tego co ważne i potrzebne, choć trudne.”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw. NMP Królowej Polski został powołany przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika dnia 22 maja 1999 r. W dniu powołania oddział liczył 12 członków. Pierwszym Prezesem został Czesław Urban. Według zaś stanu na dzień 30 listopada 2022 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Ustrzykach Dolnych liczy 14 członków zwyczajnych. Prezesem POAK w kadencji 2023-2027 jest Bożena Dawidko.

Opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji sprawuje mianowany przez Księdza Arcybiskupa Asystent Diecezjalny, a w oddziale parafialnym stowarzyszenia Ksiądz Arcybiskup mianuje Asystentem Kościelnym  Księdza Proboszcza Parafii, jest nim ks. Jacek Dżoń.

Stałe punkty spotkań POAK to: modlitwa do Ducha św., kwadrans ewangeliczny, studiowanie materiałów formacyjnych, przygotowanych przez Zarząd Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej na podstawie aktualnego programu duszpasterskiego, dzielenie się wiarą, sprawy bieżące oraz wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłana.

Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i czują w sobie potrzebę zaangażowania dla dobra Kościoła oraz na rzecz naszej wspólnoty parafialnej serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Spotkania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone