24 grudnia 2019
BOŻE NARODZENIE 2019

Nowy, trzyletni program duszpasterski jest poświęcony Eucharystii jako Tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej. Pierwszy rok jego realizacji przeżywany pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”, prowadzi nas do świadomego udziału w celebrowaniu i przeżywaniu Tajemnicy Wieczernika, prowadzącej do odkrywania niedzielnej Mszy św. jako daru uobecniającego samego Pana. Świętujemy Boże Narodzenie, prowadzące nas od żłóbka do Eucharystii. Rozważamy Tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Pana, kontemplując wcielone Słowo Boże, które zechciało przyjąć człowieczeństwo, aby dać ludziom udział w swoim bóstwie w Tajemnicy Paschalnej.

Chrystus staje się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Dochodzi do przedziwnej wymiany. Chrystus przyjął ludzką naturę, słabą i ograniczoną, by dać nam udział w swojej chwale.

Ta tajemnica w szczególny sposób staje się obecna w Eucharystii, w której Chrystus daje się człowiekowi jako Wcielony Bóg, by człowiek uczestniczył w Jego bóstwie.

Eucharystia jest centrum życia Kościoła, a spojrzenie na żłóbek z perspektywy Eucharystii i Jej blasku, pozwala lepiej pojąć zamysł Boży zawarty w Bożym Narodzeniu.

Uświadamiając sobie ogrom Bożej miłości i Bożego daru, jesteśmy zobowiązani do głoszenia Boga Wcielonego, który jest bliski każdemu człowiekowi dobrej woli.

Niech święta Narodzenia Pańskiego mobilizują nas do pogłębienia wiary i dawania jej świadectwa na wszystkich płaszczyznach  życia: osobistego rodzinnego i społecznego, a Eucharystia niech naprawdę staje się dla nas źródłem i szczytem chrześcijańskiego, katolickiego życia.

Zdrowych i pełnych błogosławieństwa oraz pokoju świąt, życzymy parafianom  i gościom.

 

Ks. proboszcz Józef Bieniek

Księża wikariusze Jacek Bram i Sebastian Mucha

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone