25 grudnia 2018
PASTERKA W NASZEJ PARAFII

O godz. 24 w naszej parafialnej świątyni miała miejsce Msza św. zwana Pasterką. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Józef Bieniek, proboszcz parafii a koncelebransami byli ks. Jacek Bram oraz ks. Piotr Krzych.

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, dla uczczenia 250 rocznicy Konfederacji Barskiej, członkowie
i sympatycy stowarzyszenia, przedstawiciele różnych środowisk powiatu bieszczadzkiego –  pragnący włączyć się w to przedsięwzięcie, odśpiewali na zakończenie Pasterki kolędę „Bóg się rodzi” oraz „Pieśń Konfederatów Barskich”, jako hołd  dla zbrojnego zrywu szlachty polskiej w obronie Rzeczpospolitej i wiary katolickiej, który uznawany  jest za pierwsze wielkie polskie powstanie narodowe.

Tekst pieśni pochodzi z dramatu pt: „Ksiądz Marek. Poema dramatyczne we trzech aktach” – napisanego przez Juliusza Słowackiego w 1843 roku. Tytułowy bohater dramatu to postać autentyczna. Ksiądz Marek, czyli tak naprawdę karmelita Marek Jandołowicz, był kaznodzieją konfederacji. Jego intensywna działalność propagandowa przysporzyła mu popularności, a charyzma wpływała na religijno-mistyczny charakter ruchu barskiego.

Tekst „Pieśni Konfederatów barskich” to manifest wiary katolickiej, wyraz miłości do Ojczyzny, obraz przekonania o słuszności działań zbrojnych oraz symbol nieugiętej odwagi.

Źródło: https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Piesn_Konfederatow_Barskich_(sl_Juliusz_Slowacki)/opis

do obejrzenia poniżej dzięki firmie Transmitel

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone