1 kwietnia 2015
Renowacja misji świętych i peregrynacja figury świętego michała archanioła

michal obraz
W dniach od 25 do 29 marca, przygotowując się do Świąt Paschalnych nasza parafia przeżywała czas Renowacji Misji Świętych. Te przedłużone dni skupienia połączone były z nawiedzeniem Figury Świętego Michała Archanioła z Groty Objawień na Górze Gargano. Ćwiczenia wielkopostne prowadzili ojcowie Michalici: Antoni i Rafał.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń…

I dzień 26.03.2015;   II dzień 27.03.2015;   III dzień 28.03.2015;   IV dzień 29.03.2015   (fot. Cz. Urban)

W „Więcej…” tekst POWITANIA i POŻEGNANIA przez Księdza Proboszcza
Figury św. Michała Archanioła

POWITANIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
26.03.2015

Św. Michale Archaniele witaj w naszej świątyni. Świątyni, która się rozbudowuje: W żywej świątyni naszych serc, naszego życia, naszego zmagania się ze złem i różnorakimi słabościami, we wspólnocie naszej parafii p/w NMP Królowej Polski. Wspólnocie, która się rozwija, która jest rzeczywistością dynamiczną, będącą w drodze, przeżywającą także problemy i trudności… Ale oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia…

W tym świętym czasie przychodzisz do nas pełen łaski i mocy, by wspomóc nas w walce ze złem, by wspomóc nas w postawie nawracania się budowania wiary. Wskazujesz na Boga jako źródło życia, miłości i wszelkiego sensu. Ukaż nam na nowo niezgłębione bogactwo Bożej Mądrości objawionej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Ukaz sens przemijania czasu, starości i choroby w łączności z Chrystusem i Jego Matką. Otwórz serca młodych na radość wiary i sens świadectwa we współczesnym świecie. Rodziny nasze chroń od przewrotnych ideologii i uczulaj na piękno i świętość życia… Zniewolonych i uwiedzionych przez ten świat uzdrów i uczyń wolnymi w Chrystusie. Wszak tylko w Chrystusie może człowiek być prawdziwie wolny…

Prosimy  Cię także byś uświęcił swoją obecnością świątynię, którą rozbudowujemy i otaczał szczególną opieką wszystkich zaangażowanych w dzieło rozbudowy…

Święty Michale Archaniele, pragniemy w tym czasie łaski, renowacji Misji parafialnych i Twojej  wśród nas szczególnej obecności, wraz z Tobą prosić Wszechmogącego Boga, Dziękować Mu, a zwłaszcza uwielbiać Go. Amen.

 

Pożegnanie figury św. Michała Archanioła
29.03.2015

Św. Michale Archaniele

Przez błogosławione dni Twojej wśród nas obecności została nam na nowo ukazana prawda o Wszechmogącym Bogu objawionym w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, w którym jedynie jest zbawienie i chwała, której Ty doświadczasz w tajemniczej obecności Boga żywego, któremu służysz.

Pragniesz także służyć człowiekowi na drogach zbawienia, pragniesz służyć i naszej wspólnocie parafialnej, wobec różnorakich wyzwań, pragniesz służyć każdemu z nas i ochraniać nas od wszelkiego niebezpieczeństwa.

Zawierzamy Ci zatem nasze rodziny: Utwierdzaj je w wierności Chrystusowej Ewangelii, przykazaniom i Kościołowi.

Zawierzamy Twojemu potężnemu wstawiennictwu zwłaszcza młode pokolenie, aby nie dało się uwieść bezbożnym ideologiom. Identyfikowało się z wiarą przodków, chrześcijańską kultura narodu i z Kościołem.

Niech Twoja wśród nas obecność przyniesie błogosławione owoce. Św. Michale Archaniele módl się za nami. Amen.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, e-mail: info parafianmpustrzyki.pl

www.parafianmpustrzyki.pl © 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone