28 kwietnia 2019
EWA URYGA W HOŁDZIE PRYMASOWI TYSIĄCLECIA – KONCERT

W niedzielę 28 kwietnia br. w naszym kościele parafialnym miał miejsce koncert „Ewa Uryga w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia”.

Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach Konferencji Naukowej „Stefan Kardynał Wyszyński w obronie Kościoła

20 kwietnia 2019
WIELKANOC 2019

W mocy Bożego Ducha możemy czerpać ze zdrojów zbawienia…

Ta prawda staje się dla człowieka zwłaszcza w przeżyciu Świętego Triduum Paschalnego i Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Pozwala na nowo odkrywać Wielkie Dzieła Boże dokonane w Chrystusie, pozwala na nowo odradzać się w wierze, nadziei i miłości i podążać do tego, co jest w górze…

Nie ma prawdziwej odnowy człowieka i Kościoła bez dogłębnego przeżycia w mocy Ducha Bożego, Triduum Paschalnego, które rodzi życie w perspektywie wieczności.

Trzeba, by w dzisiejszych czasach, w obliczu różnorakich kryzysów i zagrożeń, człowiek odradzał się z dnia na dzień, odważnie identyfikując się z nauką Ewangelii i utożsamiając się z Kościołem, ludem odkupionym.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza każdego darami swego Ducha, chroniąc przed zniechęceniem i prowadząc do męstwa w wyznawaniu wiary…

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych, wszystkim Parafianom i Gościom

 

Ks. Józef Bieniek, proboszcz

wraz z księżmi wikariuszami

Jackiem Bramem i Piotrem Krzychem 

20 kwietnia 2019
WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

W naszej świątyni odbyło się poświęcenie pokarmów wielkanocnych. A na godz. 20.00 zapraszamy do kościoła na Liturgię Wielkiej Soboty. Na nabożeństwo wieczorne zabieramy ze sobą świece.

 

19 kwietnia 2019
WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego charakteryzującym się zadumą nad męką i śmiercią Chrystusa, skupieniem, powagą, wzmożoną pobożnością i gorliwością praktyk religijnych.

W Wielki Piątek w kościołach katolickich odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w naszej parafii zebraliśmy się po południu, aby udać się do Krzyża na skarpie.

 

Wielki Piątek jest dla katolików jedynym dniem w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, która umożliwia wiernym przyjęcie Komunii Świętej.

Po niej, Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji — symbolizującej Grób Pański.

 

19 kwietnia 2019
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE W NASZEJ PARAFII

Wielki Piątek

– godz. 15.00 – Droga Krzyżowa do Krzyża na skarpie

– Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00;

Adoracja przy Pańskim grobie do g. 22.00.

Wielka Sobota

– Poświęcenie pokarmów wielkanocnych – godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00. Przy okazji poświęcenia pokarmów pamiętajmy o adoracji Krzyża.

– Wigilia Paschalna – godz. 20.00 (zabieramy ze sobą świece).

Adoracja przy Pańskim grobie do g. 24.00.

Niedziela Wielkanocna

– Rezurekcja – godz. 6.00 

18 kwietnia 2019
WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, Sługę „posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii.

Zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku dziękowaliśmy za Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa. W imieniu parafian, przedstawiciele Akcji Katolickiej, złożyli życzenia Kapłanom pracującym w naszej parafii.

13 kwietnia 2019
ZNAK KRZYŻA W USTRZYCKIM DOMU KULTURY

W sobotę, 13 kwietnia w Ustrzyckim Domu Kultury, młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych wystawiły spektakl „Znak Krzyża”.

 „Znak Krzyża” w wykonaniu uczniów i przygotowane pod kierunkiem naszych Sióstr Serafitek oraz przy pomocy nauczycieli, zgromadziły niezbyt liczą widownię.

Taki sposób  ukazania wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat dał szerokie możliwości przedstawienia potencjału wokalnego i instrumentalnego uczniów. Towarzyszące odbiorcom wzruszenia świadczą  nie tylko o profesjonalnym przygotowaniu występu, ale również wysokim poziomie artystycznego wyrazu młodych adeptów sceny! Osiągnięcie takiego efektu poprzedzone było okresem żmudnych przygotowań.

Na scenie wystąpiło  ok. 50 młodych uczniów. Zgromadzeni widzowie byli pod olbrzymim wrażeniem całego przedstawienia. Mistrzowskie zrealizowanie scenariusza nie tylko wzruszało poprzez wyjątkowy pomysł na perspektywę znanej wszystkim historii, ale dało również okazję podziwiania niesamowitego spektrum możliwości artystycznych uczniów występujących na scenie Ustrzyckiego Domu Kultury

Wszystkim artystom gratulujemy udanego występu. Siostrom Serafitkom, nauczycielom oraz rodzicom zaangażowanym w przygotowanie przedstawienia dziękujemy za włożoną pracę!

 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 24, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel.: 13 461 19 82, e-mail: parafianmp.ustrzyki gmail.com

www.parafianmpustrzyki.pl © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone